Villkoren för jordbrukarstöd måste beaktas vid användningen av växtskyddsmedel

Gammaflyets larver har orsakat ställvis stora skador bland annat på bondböna, oljeväxter och kummin. Säkerhets- och kemikalieverket har beviljat dispens för användning av växtskyddsmedel för att bekämpa gammaflyets larver i växtbestånden.

Villkoren för användning av växtskyddsmedel utgör en del av tvärvillkoren och gäller därför de flesta jordbrukarstöden. De jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning ska dessutom uppmärksamma att förbindelsens minimikrav innehåller villkor som rör användningen av växtskyddsmedel.

När det gäller förgröningsstödet är användningen av växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer (EFA) begränsad. Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel på kvävefixerande växter på EFA-areal fram till 31.8. Om skörden bärgas efter 31.8 får växtskyddsmedel användas först efter den sista bärgningen. På EFA-trädor får man inte använda växtskyddsmedel under perioden 1.1–15.8.

Ytterligare upplysningar

Guiden Tvärvillkor

Förbindelsevillkoren för miljöersättning

Förgröningsstödets krav (ansökningsguiden)

Säkerhets- och kemikalieverkets meddelande 30.7.2018 (på finska)

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Mirka Holmén
0295 31 2501
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.