Vuoden 2015 tukien viimeisiä eriä maksuun viljelijöille kesäkuussa

Maaseutuvirasto valmistautuu maksamaan vuonna 2015 haettujen viljelijätukien viimeisiä eriä. Kesäkuun aikana viljelijöille maksetaan eläinten hyvinvointikorvaus sekä kotieläinkorotukset luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonhaittakorvauksesta. Maaseutuvirasto maksaa myös loppuerät perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, ympäristökorvauksesta ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta.

Vuonna 2015 haettuja viljelijätukia maksetaan yhteensä noin 1,71 miljardia euroa, joista maksuun on tulossa vielä noin 226 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto on maksanut tukia tavoitteellisen maksuaikataulun mukaan lukuun ottamatta EU:n lammas- ja vuohipalkkiota (noin 2,8 miljoonaa euroa) sekä eläinten hyvinvointikorvausta (noin 50 miljoonaa euroa), joiden maksut siirtyivät huhti- ja toukokuulta kesäkuulle.

EU:n suorien tukien loppuerät maksetaan 17.6. alkaen

Perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen loppuerien maksaminen alkaa 17.6.2016, jos valtioneuvosto hyväksyy siihen mennessä tukia koskevat asetukset. Perustuen loppuerän suuruus on noin 20 % tuen kokonaismäärästä. Tukea maksetaan loppuerässä yhteensä noin 47 miljoonaa euroa.

Viherryttämistukea ja nuoren viljelijän EU-tukea tulee maksuun loppuerissä noin 10 %. Viherryttämistuen loppuerän kokonaismäärä on noin 12,5 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän EU-tuen noin 1,5 miljoonaa euroa.

Tukien ensimmäiset erät maksettiin viljelijöille joulukuussa 2015.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen maksaminen alkaa 23.6.

23.6. maksuun tulee luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, jota maksetaan yhteensä noin 52 miljoonaa euroa. Samaan aikaan alkaa eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäisen erän (noin 85 %) maksaminen kaikille korvausta saaville tiloille.

Eläinten hyvinvointikorvauksen loppuerä (noin 15 %) maksetaan 30.6. alkaen tiloille, jotka eivät ole olleet valvonnassa ja niille valvotuille tiloille, joilla ei ole havaittu puutteita valvonnassa. Valvonnassa seuraamuksia saaville tiloille korvaus on tavoitteena maksaa syyskuussa. Jakamalla korvauksen maksun kahteen erään Maaseutuvirasto haluaa varmistaa, että kaikki tuenhakijat saavat mahdollisimman suuren osan korvauksesta jo kesäkuussa. Loppuerän maksu siirtyy syyskuulle noin 6 prosentilla korvauksensaajista.

Maaseutuvirasto maksaa eläinten hyvinvointikorvausta yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Ympäristökorvauksen loppuerän maksut käynnistyvät 30.6.

Ympäristökorvauksen loppuerä (noin 20 %) tulee maksuun 30.6. alkaen. Korvausta maksetaan loppuerässä yhteensä noin 47 miljoonaa euroa.

Ympäristökorvauksen loppuerä maksetaan kesäkuussa tiloille, jotka eivät ole olleet valvonnassa tai joilla ei ole havaittu valvonnassa puutteita tukiehtojen noudattamisessa. Tiloille, jotka saavat seuraamuksia tukiehtojen noudattamatta jättämisestä, korvaus voidaan maksaa sen jälkeen, kun havaittujen puutteiden vaikutus korvauksen määrään on saatu laskettua.

Ympäristökorvauksen loppuerä on tavoitteena maksaa valvontaseuraamuksia saaville tiloille syyskuussa 2016. Maksu siirtyy syksyyn noin 3 prosentilla korvauksensaajista. Maaseutuvirasto lähettää maksun siirtymisestä ilmoituksen viljelijöille, joita asia koskee.

Luomukorvaukset maksuun 30.6. alkaen

Kesäkuun lopussa maksuun tulevat luonnonmukaisen tuotannon korvauksen loppuerä (noin 20 % korvauksen kokonaismäärästä) ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotus. Korvausta maksetaan 30.6. alkaen yhteensä noin 16 miljoonaa euroa.

Maaseutuvirasto maksoi luomukorvauksen ensimmäisen erän viljelijöille marraskuussa 2015.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat tuensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä. Viljelijät voivat tarkistaa maatilalleen maksetut tuet verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi

0295 31 2367

Viljelijätukien myöntö

Yksikönjohtaja Hannele Sankari

0295 31 2422

Viljelijätukien valvonta

Yksikönjohtaja Sari Putkiranta

0295 31 2382

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.