Vuoden 2015 tukipäätösten postitus viljelijöille on alkanut

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat alkaneet lähettää maatiloille päätöksiä tukivuodelta 2015 maksetuista viljelijätuista. Kunnat voivat lähettää tukikohtaisia päätöksiä sitä mukaa, kun ne valmistuvat viljelijätukien hallinnointijärjestelmässä.

Tukipäätöksestä viljelijä näkee kaikki tukeen liittyvät maksutapahtumat ja pinta-alan, jonka perusteella tuki on maksettu. Myös mahdolliset valvonnassa havaittujen puutteiden aiheuttamat vähennykset on eritelty päätöksessä.

Tukipäätösten lähettäminen on alkanut lokakuun lopussa EU:n eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien päätöksillä. Vuoden 2016 lopulla kunnissa voidaan aloittaa kansallisten peltotukien sekä luonnonhaittakorvauksen ja sen kotieläinkorotuksen tukipäätösten postitus.

Vuodenvaihteessa lähetettävissä ovat päätökset perus- ja viherryttämistuesta, peltokasvipalkkiosta ja nuoren viljelijän EU-tuesta. Ympäristösitoumuksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen tukipäätöksiä kuntien on mahdollista lähettää viljelijöille vuoden 2017 alkupuolella.

Ympäristösopimusten ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tukipäätökset postitetaan maatiloille ELY-keskuksista. Päätökset ovat lähetettävissä alkuvuonna 2017.

Tukiuudistus vaikutti päätösten aikatauluun

Viljelijätukien ehdot muuttuivat merkittävästi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja sitä koskevan lainsäädännön uudistuksessa vuonna 2015. Ehtomuutokset vaikuttivat tukien maksuaikatauluun ja edellyttivät muutoksia myös viljelijätukien hallinnointijärjestelmään. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet myös tukipäätösten valmistumisen aikatauluun.

Maaseutuvirasto maksoi vuonna 2015 haetut viljelijätuet kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Maatilalle maksettujen tukien määrän maatilat ovat voineet tarkistaa viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen

0295 31 2428

Tukipäällikkö Vesa Perätalo

0295 31 2434

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa