Vuoden 2016 viljelijätukia maksuun syksyllä – viime vuodesta aikaistuvat 90 miljoonan euron maksut

Vuonna 2016 haettuja viljelijätukia on tavoitteena maksaa loka–joulukuussa noin 1,2 miljardia euroa.  Muutoksena vuoden 2015 maksuaikatauluun on, että osa tuista voidaan maksaa tukihakuvuotta seuraavan kevään sijaan jo hakuvuoden syksyllä.

-        Nyt voimme maksaa EU:n suorista tuista viime vuotta suurempia osuuksia jo ennen vuodenvaihdetta. Lisäksi kansalliset peltotuet ja peltokasvipalkkion ensimmäinen erä siirtyvät maksettaviksi jo hakuvuonna. Tämä tarkoittaa noin 90 miljoonan euron maksujen aikaistumista vuoteen 2015 nähden, kertoo Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola.

Maaseutuvirasto maksaa tukia tavoitteellisen maksuaikataulun mukaan joko yhdessä tai useammassa erässä. Syksyn 2016 aikana viljelijöille maksetaan EU:n suoria tukia, kokonaan kansallisista varoista rahoitettavia tukia ja EU-osarahoitteiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä korvauksia.

Vuonna 2016 haettuja tukia on tavoitteena saada vuoden 2016 aikana maksuun yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 % tukien kokonaismäärästä. Vuoden 2016 tukien maksaminen on käynnistynyt helmikuussa kuukausittain maksuun tulevalla maidon pohjoisella tuotantotuella ja huhtikuussa maksetuilla kansallisten tukien ennakoilla.

Valtaosa EU:n suorista tuista maksetaan hakuvuonna

EU:n suorien tukien maksut on jaettu kahteen erään maatalouspolitiikan uudistuneiden säädösten vuoksi. Tuet maksetaan pääosin vuoden 2016 puolella.

Tavoitteena on maksaa keväällä 2016 haettujen perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion ensimmäiset erät (noin 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä) joulukuussa 2016. Perustukea maksetaan ensimmäisessä erässä noin 243 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 145 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,7 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 12,6 miljoonaa euroa.

EU:n suorista tuista joulukuussa maksetaan lisäksi EU:n lypsylehmäpalkkion ja EU:n nautapalkkioiden ensimmäiset erät (noin 70 %). Lypsylehmäpalkkiota maksetaan ensimmäisessä erässä noin 22 miljoonaa euroa ja nautapalkkiota noin 38 miljoonaa euroa.

Suorien tukien maksaminen on mahdollista pääsääntöisesti joulukuun alun ja seuraavan vuoden kesäkuun välisenä aikana.

Kansallisia tukia maksetaan ympäri vuoden

Kansallisista varoista maksettavien vuoden 2016 tukien maksut käynnistyivät jo helmikuussa tammikuun tuotannon perusteella maksetulla maidon pohjoisella tuella. Huhtikuussa maksettiin kotieläintukien ennakot (noin 70 miljoonaa euroa) ja kasvihuonetuotannon tuen ennakot (noin 18 miljoonaa euroa). Lokakuussa maksuun tulee toinen erä (40 %) kasvihuonetuotannon tuesta, jota maksetaan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

Joulukuussa 2016 maksettavina ovat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki, joita maksetaan yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

Maidon pohjoisen tuotantotuen Maaseutuvirasto maksaa kuukausittain edellisen kuukauden maidontuotannon perusteella. Vuoden 2016 maidontuotannolle maksetaan pohjoista tukea yhteensä noin 160 miljoonaa euroa.

Ohjelmatukien maksu alkaa ennakoilla

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten maksaminen on tavoitteena käynnistää lokakuussa 2016. Maaseutuohjelmaan sisältyvien korvausten ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä.

-        Syksyllä 2015 saimme maksaa ennakoita poikkeussäädöksen ansiosta jopa 85 prosenttia maatilojen vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Toivomme, että Euroopan komissio tekee vastaavan poikkeussäädöksen myös tänä vuonna, toteaa ylijohtaja Leena Tenhola.

Lokakuussa 2016 maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot (noin 75 %). Luonnonhaittakorvauksen loppuosa (noin 25 %) pyritään maksamaan joulukuussa. Luonnonhaittakorvausta maksetaan yhteensä noin 499 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta noin 24 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset maksetaan keväällä 2017.

Marraskuussa Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa kokonaisuudessaan korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen erityistukisopimuksista (noin 2 miljoonaa euroa). Kokonaan maksetaan myös alkuperäiskasvien viljelysopimuksen perusteella maksettava korvaus. ELY-keskusten tekemien päätösten mukaan maksetaan noin 12 miljoonaa euroa (noin 75 %) ennakoita ohjelmakauden 2014–2020 sopimuksista kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, kurki-, hanhi- ja joutsenpellot sekä alkuperäisrotujen kasvattaminen. Maksuun tulevat myös sitoumusten perusteella maksettavat ympäristökorvaukset, joiden ennakkoja (noin 75 %) maksetaan yhteensä noin 172 miljoonaa euroa.

Tukiuudistus vaikutti maksuaikatauluun

Viljelijätukien maksuaikataulu muuttui vuonna 2015 EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistuksen vuoksi. Aikatauluun vaikuttaa myös se, että osa tukijärjestelmistä on aiempaa monimutkaisempia. Maaseutuvirasto voi maksaa tukia vasta sen jälkeen, kun säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu. Kuntien yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten maataloushallinnon virkamiehillä on tehtäviä, jotka ovat tukien maksujen edellytyksenä.

-        Luotamme siihen, että ELY-keskusten ja kuntien ammattitaitoinen henkilöstö suoriutuu hyvin tehtävistään, ylijohtaja Leena Tenhola kertoo.

Syksyn 2016 viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen asettamia tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä. Kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulusta Maaseutuvirasto tiedottaa syksyllä 2016.

Tavoitteellinen maksuaikataulu (syksy 2016)

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylijohtaja Leena Tenhola
0295 31 2448
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.