Vuoden 2017 petovahinkokorvaukset maksetaan 11.5. alkaen

Maaseutuvirasto maksaa petovahinkokorvaukset vuoden 2017 viljelys-, kotieläin-, irtaimisto- ja porovahingoista 11.5.2018 alkaen. Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä.

Petovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Summaan ei sisälly maa- ja metsätalousministeriön paliskunnille maksama vasahävikkikorvaus porotaloudelle.

Korvauksia maksetaan 74 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä, jolloin jokaiselta korvauksensaajalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa. Korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä, koska valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin varattu määräraha ei riitä vuoden 2017 vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa