Ympäristökorvauksen maksaminen alkaa 15.11.2018

Report this content

Maaseutuvirasto aloittaa 15.11. ympäristökorvauksen ennakoiden maksamisen. Ennakot maksetaan sekä ympäristösitoumusten että -sopimusten perusteella. Sitoumusten perusteella ennakkoa tulee maksuun yhteensä noin 186 miljoonaa euroa. Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten mukaisia korvauksia maksetaan noin 15 miljoonaa euroa ja aiempien ohjelmakausien erityistukisopimusten mukaisia korvauksia noin 3,2 miljoonaa euroa.

Ennakkona maksettava osuus on 85 % ympäristökorvauksen kokonaismäärästä. Vuosien 2014–2020 alkuperäiskasvien ylläpitosopimuksen perusteella maksettava korvaus ja aiempien ohjelmakausien erityistuet tulevat maksuun kokonaan.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Valtaosa tuista maksetaan hakuvuoden aikana

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2018 haettuja viljelijätukia hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Marraskuun aikana maksuun tulevat ympäristökorvauksen lisäksi metsämarjojen ja -sienten varastointituki, kansalliset peltotuet, eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot ja luonnonhaittakorvauksen loppuosa. Metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksaminen alkaa 15.11. Muiden tukien maksamisen aloituspäivistä Maaseutuvirasto tiedottaa, kun ne ovat varmistuneet. Luonnonhaittakorvauksen loppuosan ja kansallisten peltotukien maksaminen marraskuussa edellyttää, että tukien valvonnat valmistuvat viimeistään 15.11.

Joulukuussa maksuvuorossa ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio, EU:n lypsylehmäpalkkio ja EU:n nautapalkkio. Maksuun tulee lisäksi 7,5 miljoonaa euroa tukea maatalouden vaikeaa kannattavuustilannetta helpottamaan, jos eduskunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen ja valtioneuvosto tukia koskevat asetukset joulukuussa. Kriisituista tiedotetaan tarkemmin tukimuotojen varmistuttua.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2018  

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne@mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia. Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta ovat 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto.

Avainsanat: