Alfa Laval vahvistaa asemaansa nopean talouskasvun maissa

Lehdistötiedote 2.12.2011

Lämpö-, erotus- ja virtaustekniikan johtaviin yrityksiin kuuluva Alfa Laval kertoi tulevan vuoden näkymistä sijoittajatapaamisessa Kööpenhaminassa. Konsernijohtaja Lars Renström kertoi konsernin uudesta organisaatiorakenteesta ja aiemmin tänä vuonna päivitetystä kasvutavoitteesta.

”Alfa Lavalin koko on lähes kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun nykyinen organisaatiorakenne luotiin kymmenen vuotta sitten. Nyt yhdistämme Aalborg Industriesin liiketoiminnan olemassa olevaan Marine & Diesel -segmenttiin. Näin luomme uuden Marine & Diesel -divisioonan, joka keskittyy vakaasti kasvaviin, hyvin kannattaviin merenkulku- ja dieselsovelluksien markkinoihin”, Renström sanoo.

Yhtiön kasvutavoitteen osalta Renström muistutti maailmanlaajuisista, pitkäaikaisista rakennemuutoksista, jotka tukevat Alfa Lavalin orgaanista kasvua tulevina vuosina. Myynnin vuosikasvutavoitetta nostettiin Alfa Lavalin varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 5 %:sta 8 %:iin.

”Tärkeimpiä kasvun ajureita on kasvava elintaso maailman nopean talouskasvun maissa. Kuluvan vuoden kymmenestä tärkeimmästä markkina-alueesta viisi sijaitsee näissä maissa. Alfa Laval fokusoi näihin maihin lisää laajentamalla sekä tuotevalikoimaa että tuotantoketjun kapasiteettia näissä maissa sekä lisäämällä resursseja myynti- ja huoltotoimintoihin”, Renström sanoo.

Nopeasti kehittyvillä markkinoilla toimimisessa yhtiön toimintatapana on moniin tuotebrändeihin perustuva malli. Esimerkiksi Kiinassa Alfa Lavalin ostamat nesteidenkäsittelyalan yritykset ovat jatkaneet toimintaansa omilla tuotemerkeillään. Alfa Lavalin oman brändin kanssa kilpailevat tuotemerkit ovat kasvattaneet osuuttaan yhtiön liikevaihdosta yhdestä prosentista 12 prosenttiin. Renströmin mukaan Alfa Laval odottaa osuuden asettuvan pidemmällä tähtäimellä noin 10 prosentin tasolle.

Marine & Diesel -divisioonaan siirtyy osa Equipment-divisioonan liiketoiminnoista. Equipmentin liiketoimintaa vauhdittavat kehittyvien maiden nousevan elintason lisäksi tarve energiatehokkaammille ratkaisuille ja yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen. Divisioonan johtajan Susanne Pahlén Åkhlundin mukaan divisioona keskittyy kehittämään jakelu- ja myyntikanavaverkostoaan edelleen.

Energiatehokkaampien ja ympäristövaikutuksiltaan entistä vähäisempien ratkaisujen tarve markkinoilla on keskeinen toimintaympäristön tekijä myös Process Technology -divisioonalle. Divisioonalle merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ovat myös uudet, vihreät energiaratkaisut, kuten aurinkovoima, jonka hyödyntämiseen yhtiön tuotteita ja teknologioita voidaan käyttää.

Uuden Marine & Diesel -divisioonan johtajan Peter Leiflandin mukaan divisioonan tilaussaannosta 35 % tulee jälkimarkkinoilta, mikä on omiaan vakauttamaan merenkulku- ja dieselsovellusten markkinoille tyypillisiä suuria vaihteluita.

Sijoittajatapaamisen esitykset ovat ladattavissa osoitteesta www.alfalaval.com -sivustolta osiosta ”Investors”.

Lisätietoja:

Benny Lillqvist, toimitusjohtaja, Alfa Laval Nordic Oy, puh. (09) 804 041, benny.lillqvist@alfalaval.com

Teija Lahti, tiedottaja, Alfa Laval Nordic Oy, puh. 09 - 804 04 624, teija.lahti@alfalaval.com

Aino Laakso, viestintäkonsultti, Mailand Communications Oy, puh. 050 553 8831, aino.laakso@mailand.fi

Alfa Laval

Alfa Laval kuuluu maailman johtaviin yrityksiin lämpö-, erotus- ja virtaustekniikassa. Alfa Lavalin asiakkaiden prosesseja tehostavia laitteita, järjestelmiä ja palveluja käytetään tuotteiden lämmittämiseen, jäähdyttämiseen, erottamiseen ja kuljettamiseen. Asiakkaat edustavat valmistavaa teollisuutta ja toimivat mm. elintarvikkeiden ja juomien, kemikaalien, lääkkeiden, tärkkelyksen, sokerin ja etanolin aloilla.  Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään myös mm. voimalaitoksissa sekä telakka- ja konepajateollisuudessa, kaivosteollisuudessa, lietteen ja jätevesien käsittelyssä, ilmastointiratkaisuissa sekä jäähdytysjärjestelmissä.

Alfa Laval Nordic on Alfa Lavalin tuotteita, järjestelmiä ja palveluita pohjoismaisilla markkinoilla myyvä yhtiö.

Alfa Lavalilla on toimintaa eri puolilla maailmaa lähes 100 maassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2010 noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstöä yhtiössä työskenteli 12 600.  Alfa Lavalin osake noteerataan OMX:ssä pohjoismaiden suurten yritysten ryhmässä (OMX Nordic Large Cap).

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit