Mika Kantola on nimitetty Sarastia-konsernin toimitusjohtajaksi

Report this content

LEHDISTÖTIEDOTE 10.12.2018 – KuntaPro ja Kunnan Taitoa yhdistyvät Sarastiaksi, josta muodostuu Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöpalveluyhtiö. Mika Kantola on nimitetty Sarastian toimitusjohtajaksi ja Sami Puukari varatoimitusjohtajaksi 1.4.2019 alkaen.

Sarastia Oy muodostuu 1.4.2019, kun yhtiö aloittaa toimintansa KuntaPron ja Kunnan Taitoan fuusion tuloksena. Sarastia työllistää runsaat 800 kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista. Lisäksi konserni tuottaa vuodessa noin 700 henkilötyövuoden verran sijaispalveluita etupäässä terveydenhuollon organisaatioille. Sarastian omistajina on noin 240 suomalaista kuntaa ja muuta julkista organisaatiota, ja sillä on 19 toimipaikkaa valtakunnallisesti. Sarastia-konserniin kuuluvat Sarastia Oy sekä tytäryhtiöt Sarastia Rekry Oy (nykyinen Seuturekry Oy), Sarastia Perintä Oy (nykyinen Taitoa Kuntaperintä Oy) sekä 1.1.2019 käynnistyvä Onvire Oy.

Toimitusjohtajaksi nimitetty Mika Kantola on toiminut KuntaPron toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Varatoimitusjohtajaksi nimitetty Sami Puukari on toiminut Kunnan Taitoan toimitusjohtajana ja sitä ennen muun muassa pitkään Nokian johtotehtävissä.

Julkisen hallinnon digitalisointi lisää tehokkuutta ja ennakoivuutta

Julkisen talous- ja palkkahallinnon peruspalveluissa digitalisointi merkitsee jollakin aikavälillä yksikkökustannusten laskua ja sen myötä myös yksikköhintojen laskua.

– Sarastia haluaa olla johtava toimija, kun julkisen sektorin työ muuttuu kohti tiedolla johtamista ja alustataloutta. Palveluyhtiöiden on myös kasvettava uusille alueille, Mika Kantola sanoo.

– Julkinen sektori saa paremmat eväät ennakoida talouttaan. Peruutuspeiliin tuijottelun arvo vähenee. Lähitulevaisuutta ennakoiva raportointi saattaa korvata perinteiset toteutumaraportit, Kantola odottaa.  

Alustatalous uudistaa kunnan palvelutuotannon ja muuttaa perinteisiä työrooleja

– Näköpiirissä on julkisen sektorin siirtyminen kohti alustataloutta. Yksityisellä sektorilla erilaiset alustatalouden ratkaisut ovat jo mullistaneet tapoja hankkia ja kuluttaa palveluita, ja tämä malli tulee muuttamaan myös kuntien palvelutuotantoa ja vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Ensimmäisiä tämän mallin mukaisia toteutuksia olemme KuntaProssa tehneet onnistuneesti jo kuluneena vuotena. Alustatalouteen perustuva malli muuttaa myös perinteisiä työrooleja ja ohjaa kuntia uudistamaan lisäarvon tuottamisen, Kantola arvioi.

– Sarastia tulee investoimaan ja kehittämään vahvasti tehokkaita peruspalveluja, tiedolla johtamisen lisäarvopalveluja sekä alustaratkaisuja. Ylivertaisen asiakaskokemuksen toteuttaminen on keskeinen tavoitteemme, Sami Puukari sanoo.

Palveluyhtiöt rakentavat valmiuksia uudistaa ja joustavoittaa kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien palveluita. Seuraavalla hallituskaudella Sarastia odottaa isoja muutoksia.

– Syntyy sotea tämän hallituksen aikana tai ei, niin suuria muutoksia on tulossa ensi vuosikymmenelle. Tämän läpiajamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden tietotaitoa. Inhouse-yhtiöissä on merkittävä osaamispankki julkisen sektorin toiminnan lainalaisuuksista ja prosessien kehittämispotentiaaleista. Palveluita tarjoavat toki muutkin. Osaaminen, kustannustehokkuus ja kilpailukyky ovat olennaisinta, ei se ovatko yhtiöt kuntaomisteisia inhouse-yhtiöitä vai ei, Kantola ja Puukari toteavat.

Lisätietoja:

Mika Kantola, toimitusjohtaja, KuntaPro Oy (1.4.2019 alkaen Sarastia Oy), 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi

Sami Puukari, toimitusjohtaja, Kunnan Taitoa Oy (1.4.2019 alkaen Sarastia Oy), 020 610 9202, sami.puukari@taitoa.fi

Sarastian verkkosivut avataan 1.4.2019. Taustatietoina voi käyttää fuusioituvien yhtiöiden verkkosivuja:

 

www.kuntapro.fi

www.taitoa.fi

www.seuturekry.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit