Pintakäsittelyn tuottavuus tutkittiin – tiedon puute aiheuttaa kiinteistöjen arvon laskua

Tikkurila Oyj on toteuttanut ensimmäisen Pintakäsittelyn ROI -barometrin. Siitä selviää, että pintakäsittelyn ammattilaiset – maalausurakoitsijat, arkkitehdit, suunnittelijat ja kiinteistöalan toimijat – sanovat tiedon puutteen aiheuttavan kiinteistöjen arvon laskua.

Pintakäsittelyn ROI -barometriin vastasi 308 ammattilaista syksyllä 2012. Tutkimuksessa selvitettiin pintakäsittelyn ammattilaisten käsityksiä oman työnsä vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon. Vastaajien mukaan pintakäsittelytiedon ja osaamisen lisääminen on tarpeen sekä alan sisällä että kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien keskuudessa.

– Vastaajien mukaan pintavaurioihin pitää puuttua pikaisesti – ja sitä pidetään keskeisenä ammattiosaamisena. Kun vaurioita syntyy ja myös säännölliset tarkastukset puuttuvat, vauriot pääsevät pahenemaan ja suurenemaan, kertoo Tikkurilan ammattilaisasiakkaista vastaava myyntijohtaja Jarkko Mattila.

Ammattikunnan vastaukset osoittivat myös, että kiinteistöjen omistajien päätöksissä tunnistetaan turha varovaisuus, mikä johtaa ongelmien kasautumiseen.

– Jos vaurioita on ehtinyt syntyä, mutta korjausurakka tehdään hätäisesti ja pihistellen, seuraavien korjauksien tarve kasvaa entisestään. Korjausvelka karkottaa osakkaat ja sijoittajat, kun kiinteistön kunto rapistuu ja sen maine ja samalla arvo laskevat, Jarkko Mattila täydentää.

Keskeinen havainto Pintakäsittelyn ROI -barometrissa on myös se, että ammattikunta kantaa huolta Suomen kiinteistökannan arvon kehityksestä.

– Ammattilaiset painottivat, että kiinteistöjen kunnossapidossa tarvitaan enemmän suunnitelmallisuutta, säännöllisiä tarkastuksia ja tiedon lisäämistä myös omistajapuolella, Mattila jatkaa.

– Tikkurila tukee tiedon ja osaamisen kasvattamista ammattilaisille suunnatuilla Profe-palveluilla. Niissä keskitytään sekä yleistiedon ja elinkaariajattelun vahvistamiseen että käytännön korjaustoimien oikea-aikaisuuden ja suunnitelmallisuuden kehittämiseen. Haluamme myös edistää ammattikunnan verkottumista keskenään, Jarkko Mattila kertoo.

Tutkimukseen vastasi 308 henkilöä, jotka edustavat pintakäsittelyn ammattilaisia laajasti – 43 % ilmoitti taustakseen suunnittelija, 33 % oli urakoitsijoita, 9 % kiinteistöjen käyttäjiä ja loput noin 15 % rakennuttajia, omistajia ja muita ammattilaisia.

Lisätietoja

Jarkko Mattila, myyntijohtaja, Tikkurila Oyj, puh. 0400 794 856, jarkko.mattila@tikkurila.com

www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Kuvia

Pintakasittelyn_ROI_2012

Tikkurila

Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa.

Pintakäsittelyn ROI -barometri

Pintakäsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kivi-, puu- ja metallipintojen käsittelyä rakenteissa, rakennuksissa ja kiinteistöissä. Tikkurilan toteuttamalla Pintakäsittelyn ROI -barometrilla selvitetään pintakäsittelyn ammattilaisten eli maalausurakoitsijoiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja kiinteistöalan toimijoiden käsityksiä pintakäsittelyn pitkäjänteisiä vaikutuksista kiinteistöjen ja muiden kohteiden arvoon.

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit