Tässä ovat vuoden 2018 parhaat suomalaisinnovaatiot

Suomen parhaiksi arvioidut palvelu- ja tuoteinnovaatiot saivat tunnustusta 4. joulukuuta Slushin yhteydessä järjestetyssä Quality Innovation Award -palkintoseremoniassa. Voittajien yhteisiä nimittäjiä olivat tänä vuonna yhteiskunnallisuus, ekologisuus sekä asiakaslähtöisyys. Kilpailu järjestettiin 18 eri maassa, joissa ilmoitettiin yhteensä 464 innovaatiota. Kansallisen kilpailun järjesti Laatukeskus.

Suomen Quality Innovation Award -voittajat: 
 
Fujitsu Greenhouse Technology Finland Oy 
Potentiaaliset innovaatiot: Continuous development of cultivation data ecosystem in gutter hydroponic horticulture greenhouse 

Norsepower Oy Ltd 
Vastuulliset innovaatiot: Norsepower Rotor Sail Solution – roottoripurje 
 
Trafi  
Julkisen sektorin palveluinnovaatiot: Mobiiliajokortti 
 
Genelec Oy  
Liiketoimintainnovaatiot, pk-yritykset: The Ones – akustisesti innovatiivinen kaiutintuoteperhe  
 
Vaisala Oyj  
Liiketoimintainnovaatiot, mikroyritykset: Vaisala view Linc Monitoring System – Safeguard your invaluable pharmaceutical assets anywhere 24/7 

Eyon Oy  
Koulutusalan innovaatiot: KitSat  


Lisäksi kunniamaininnan saivat seuraavat innovaatiot: 

Suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittaristo - Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi/suun terveydenhuolto 

Espoon 3D-kaupunkimalli  - Espoon kaupunki, TYT/Kake/KGP/ Karttatuotanto  


– Suomalaisissa organisaatioissa syntyy huikeita innovaatioita. Innovaatio saattaa muuttaa yhden organisaation yhden prosessin kulkua, tai se saattaa vaikuttaa satojen miljoonien ihmisten elämään. Tärkeintä ei ole innovaation koko vaan se, että organisaatioissa jatkuvasti syntyy innovaatioita. Pienillä askelilla tai suurilla harppauksilla mutta suunta eteenpäin ja parempaan, kommentoi Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen

–Silti suomalaisilla organisaatioilla olisi edelleen varaa rohkeammin tuoda omia innovaatioitaan esille. Onneksi tämäkin on viime vuosina muuttunut ja siitä myös Slush on hyvä esimerkki. Slushissa tuodaan esille rohkeasti ja ennakkoluulottomasti innovaatioita ja uusia ideoita, Järvinen jatkaa.

Quality Innovation Award on kansainvälinen innovaatiokilpailu, jonka tavoitteena on lisätä innovaatioiden tunnettuutta ja kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön innovaatiotoiminnassa. Suomalaisten voittajainnovaatioiden voimat mitataan kansainvälisessä kilpailussa Pekingissä, Kiinassa helmikuussa 2019. Innovaatioiden kuvaukset arvioijalausuntoineen voittajista tiedotteen lopussa.  

 
Tuomaristo: 
 
Hannele Pohjola, puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliiton entinen innovaatiojohtaja 
Jorma Hanski, Patentti-ja rekisterihallitus 
Minna Ala-Könni, TEKES
Jokke Eljala, Suomalaisen työn liitto 
Vesa Penttinen, Stora Enso Packaging Oyj 
Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Juhani Saure, Suomen Laatuyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Pia Panhelainen, Esperi 

 
Lisätietoja: 
 
Tani Järvinen, toimitusjohtaja, Laatukeskus, tani.jarvinen@laatukeskus.fi  
 

Quality Innovation Award - Suomen kansallisen kilpailun voittajat 2018 

 
Potentiaaliset innovaatiot:
Continuous development of cultivation data ecosystem in gutter hydroponic horticulture greenhouse, Fujitsu Greenhouse Technology Finland Oy 

Innovaatio mahdollistaa täysin automaattisen vesiviljelyn vanhoissa tai uusissa teollisuusrakennuksissa yhdistettynä kasvinviljelyn tiedonkeruuseen. Tämä on merkittävä uusi hanke, joka vastaa tyhjenevien tuotantorakennusten käyttömahdollisuuksiin sekä tarjoaa viljelijän käyttöön datan, jonka avulla kasvatusta voidaan optimoida sekä tarjoaa laitteiston automaattivalvontaan.

Lisätietoja innovaatiosta.

Otteita arvioijien lausunnoista: 

Vaikka kasvihuoneviljelyyn liittyvää tutkimustyötä tehdään koko ajan, innovaatiossa on kyetty yhdistämään kaksi uutta lähestymistapaa uudenlaiseksi kokonaisuudeksi yhdistämällä Big Datan ja tyhjien teollisuus- ja toimistokiinteistöjen uudelleenkäyttö. Innovaatio tarjoaa ratkaisun täysin automatisoituun viljelyyn sekä tarjoaa laitteiston viljelyn etävalvontaan. 

Innovaatio muuttaa merkittävästi mahdollisuuksia kasvihuoneviljelyyn erityyppisissä ympäristöissä, lisäten teknologian perinteiseen kasvatukseen, toimien ekologisesti sekä vähäisillä resursseilla.  Innovaatio tarjoaa uudentyyppisen palvelun, jonka avulla jopa aloittelijat voivat tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita kustannustehokkaasti ja pienellä riskillä. Tämä mahdollistaa laajan hyödynnettävyyden myös alan perinteisten toimijoiden ulkopuolelle.    

Yhteiskunnallinen vastuu ja ekologisuus näkyvät innovaatiossa. Innovaatio tuo ruokatuotantoa lähemmäs loppukäyttäjiä, jolloin ekologinen hiilijalanjälki jää pieneksi kuljetusmatkojen jäädessä lyhyiksi.  Lisäksi innovaation avulla kasvien ulkonäköön voidaan vaikuttaa jo kasvatuksen aikana ja kasvit pystytään toimittamaan juuri sopivana ajankohtana, jolloin niiden ominaisuudet ovat parhaimmillaan. Innovaatio tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden seurata kasvatusta applikaatioiden avulla ennen niiden syömistä. Eri sidosryhmien (maanviljelijät, kuluttajat, kiinteistöjen omistajat jne.) tarpeiden, toiveiden sekä myös huolien proaktiivinen ja systemaattinen kartoitus loisi kattavan kehittämistyön pohjan. Tämä data auttaisi kohdentamaan myös kehityspanoksia sidosryhmille eniten arvoa tuottaviin kohteisiin. 

Tehokas tapa tuottaa ruokaa urbaanissa ympäristössä. Optimoitu kasvatusmetodi mahdollistaa usean sadon vuodessa, mikä lisää tuottavuutta.   

 
Vastuulliset innovaatiot:
Norsepower Rotor Sail Solution, Norsepower Oy Ltd 

Norsepowerin roottoripurje oli maailman ensimmäinen merikoevaiheeseen edennyt aputuulipropulsioratkaisu. Roottoripurjeen avulla polttoaineen kulutus alenee aluksen matkanopeuden ja matkaan tarvittavan ajan pysyessä ennallaan. Kyseinen järjestelmä on tällä hetkellä ainoa, joka on onnistuttu toteuttamaan toimivina prototyyppeinä kolmella eri laivatyypillä. Norsepowerin roottoripurjeet voidaan asentaa joko jo liikenteessä olevaan tai uuteen rahtialukseen, joten innovaatio on hyödynnettävissä sekä uusissa että vanhoissa aluksissa. Molemmista vaihtoehdoista on myös käytännössä osoitettuja tuloksia. 

Lisätietoja innovaatiosta.

Otteita arvioijien lausunnoista: 

Järjestelmä on innovatiivinen ja modernisoitu versio mekaanisesta Flettner-purjeesta. 

Roottoripurjeen avulla polttoaineen kulutus alenee aluksen matkanopeuden ja matkaan tarvittavan ajan pysyessä ennallaan. Kyseinen järjestelmä on tällä hetkellä ainoa, joka on onnistuttu toteuttamaan toimivina prototyyppeinä kolmella eri laivatyypillä. 

Järjestelmää on kehitetty ja arvioitu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Järjestelmän kehittäminen on systemaattisen ja tavoitteellisen tutkimus- ja kehittämistyön tulosta. 

Roottoripurjejärjestelmä vähentää Norsepowerin laskelmien sekä käytännössä osoitettujen tuloksien mukaan jopa 20 prosenttia laivan polttoaineen käytöstä. Järjestelmä vähentää laivan CO2-päästöistä n. 15 prosenttia. ROI, järjestelmäinvestointi on saavutettu n. 4-5 vuodessa.  
 
Julkisen sektorin palveluinnovaatiot:
Mobiiliajokortti, Trafi

Mobiiliajokortti on kännykkään ladattava sovellus, joka sisältää ajokortin tiedot digitaalisessa muodossa. Mobiiliajokortti on tarkoitettu samoihin käyttötarkoituksiin kuin fyysinen kortti eli todistamaan ajooikeutta ja henkilöllisyyttä. Mobiiliajokortin tiedot ovat aina ajan tasalla, sillä tiedot haetaan viranomaisten rekistereistä. Mobiiliajokortissa voidaan käyttää uusinta viranomaisten rekistereissä olevaa valokuvaa, esimerkiksi viimeisessä passihakemuksessa käytettyä. Mobiiliajokorttiin ja siihen liittyvään autoilijasovellukseen voidaan yhdistää erilaisia muita tietoja, kuten henkilön hallinnassa olevien ajoneuvojen tietoja. 

Lisätietoja innovaatiosta.   

Otteita arvioijien lausunnoista: 

Suomi on ensimmäisten maiden joukossa mobiiliajokortin käyttöönotossa. Mobiiliajokortti yhdistää fyysisen tunnistamisen ja mobiililaitteen erotuksena pelkälle sähköiselle tunnistamiselle. Mobiiliajokortilla vastataan sähköisten palveluiden lisääntymiseen ja erilaisten palveluiden ja tietojen käyttöön puhelimen kautta.  

Mobiiliajokortti on valmistuttuaan laajan käyttäjäryhmän saavutettavissa. Kortti on aina ajan tasalla, koska sen tiedot tarkistetaan viranomaisrekisteristä ja kortissa käytetään viranomaisilla olevaa uusinta, esimeriksi passihakemuksessa käytettyä kuvaa. Näin mobiiliajokortin väärentäminen on erittäin vaikeaa ja tunnistettavuus hyvää verrattuna vanhoihin kuvallisiin ajokortteihin. Mobiiliajokorttiin voidaan lisätä erilaisia lisätietoja toisin kuin fyysiseen korttiin. 
Asiakas ja käyttäjälähtöisyys on ollut mobiiliajokortin keskeisempiä periaatteita. Sovellusta on kehitetty yhdessä pilottiryhmän kanssa, jotta tuotteesta saataisiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen. 
 
Liiketoimintainnovaatiot, pk-yritykset:
The Ones – akustisesti innovatiivinen kaiutintuoteperhe, Genelec Oy

Akustisesti innovatiivinen kaiutintuoteperhe, joka tuottaa parasta äänenlaatua niin kotikäyttäjille kuin ammattilaisillekin.  Kuuntelutilan haitalliset vaikutukset ääneen poistetaan pistemäisen äänilähteen, jonka suuntaavuus voidaan hallita tarkasti, avulla. Äänilähde säteilee kaikki taajuudet samasta kohdasta.

Lisätietoja innovaatiosta.

Otteita arvioijien lausunnoista: 

Tuoteperhe on markkinoilla ainut sarjassaan. Kilpailijat eivät ole onnistuneet saamaan vastaavaa tuotetta markkinoille, vaikka sen julkistuksesta on aikaa kolme vuotta. Kaiutin, jonka suuntaavuus on kaikkiin suuntiin tasainen ja värittymätön, mahdollistaa laadukkaan toiston myös vaihtuvissa ja hankalissa kuuntelutiloissa. Kaiutin voidaan asentaa niin pysty- kuin vaaka-asentoonkin.  

Genelecillä on vuosikymmenien vakuuttava näyttö innovatiivisten ratkaisujen luojana. Tehokas oppiminen mutta myös korkea laatu ja nopea kehittämisprojektin eteneminen, sekä hyvä tuotteen tekninen suorituskyky on toteutunut tekemällä mm. kaiutinelementtien valmistus itse.  
Näin yritykseen on syntynyt merkittävä määrä tietotaitoa kaiutinelementtien suunnittelusta ja valmistuksesta, mikä tukee myös laadukasta pitkäikäisten tuotteiden huoltopalvelua. 

Tuoteperheessä tekniset innovaatiot yhdistyvät ympäristöystävällisiin valmistusmenetelmiin. 
 
Liiketoimintainnovaatiot, mikroyritykset:
Vaisala view Linc Monitoring System – Safeguard your invaluable pharmaceutical assets anywhere 24/7, Vaisala Oyj

ViewLinc Monitoring System uses industry-best sensors and wireless technology to ensure the storage conditions of critical assets such as medicines and vaccines in pharmaceutical warehouses and labs. 

Lisätietoja innovaatiosta.

Otteita arvioijien lausunnoista: 

Innovative use of low frequency signal, which penetrates effectively different materials and has a longer range, supports the use of the innovation in different kind of warehouses and conditions. 

Systematic approach (SCRUM) was used in development phase to ensure the right service. Many external stakeholders, e.g. suppliers, joined the collaborative development phase. Proper business trend analysis was made during the development phase including risks assessments.  
A customer need behind the innovation was clearly recognized and customer journey was mapped together with the customer as a part of development work. 
 
Koulutusalan innovaatiot:
KitSat, Eyon Oy

KitSat on pieni ja edullinen opetussatelliitti, jota voi käyttää realistiseen satelliittimissioiden operointiin ja käytännönläheiseen avaruustekniikan oppimiseen. Tavoitteena on ollut kehittää tuote, joka mahdollistaa avaruustekniikan käytännönläheisen opettelun harrastuksenomaisena tai pidemmälle edeten paikasta riippumatta. 

Lisätietoja innovaatiosta.

Otteita arvioijien lausunnoista: 

KitSat tuo avaruustekniikkaan tutustumisen, innostumisen herättämisen ja opettelun käytännönläheisesti ja edullisesti ns. kaikkien saataville. Opettelu on osaamisperustaista riippumatta ajasta, paikasta tai lähtötasosta. Opetussatelliittien hinta on tähän mennessä ollut korkea ja se on muodostanut kynnyksen hankinnalle. KitSat vastaa oikeaa avaruudessa olevaa satelliittia, mutta huomattavasti edullisemmalla hankintakustannuksella. KitSat on herättänyt kiinnostusta tutkimusorganisaatioilta, tiedekeskuksilta, teollisuudesta, Euroopan avaruusjärjestöltä ja kuluttajilta. KitSatilla on kasvupotentiaalia muilla käyttöalueilla nyt ja tulevaisuudessa kustannustehokkaasti.  

Edullinen hinta ja käytännönläheisuus mahdollistaa laajan käytön. KitSatia voidaan käyttää kouluissa, yliopistossa, tiedekeskuksissa workshopeissa ja alan entry-level-koulutuksissa sekä kotona. KitSatin avulla kuka tahansa voi harrastaa avaruustekniikkaa joko alkeis- tai edistyneemmällä tasolla. KitSat ja sen maa-asemalaite ja ohjelmisto tarjoavat ekosysteemin realistiseen satelliittioperointiin. Satelliitilla on monia käyttökohteita esim. peliohjelmoinnin opetukseen ja maaasemalaitteistojen kehitykseen ja testaamiseen avaruusteollisuudessa. Osoituksena laitteen realistisuudesta on, että sitä harkitaan myös käytettäväksi edullisena testikappaleena satelliittien maa-asemien henkilökunnan koulutuksessa ja ammattitaidon ylläpidossa. Se sopii myös teollisuuteen korvaamaan satelliittisimulaatioita. KitSatin ja sen eri versiot soveltuvat eri käyttötarkoituksiin perinteisen avaruustekniikan ohella esim. tekoälyn oppimiseen. KitSat on joustava ja modulaarinen, mikä mahdollistaa laajat käyttömahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Mukana Quality Innovation Award 2018 -kilpailun järjestämisessä olivat Patentti- ja rekisterihallitus, Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry ja Slush.
 
 

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit