TIKKURILA: KIINTEISTÖPÄÄTTÄJÄT KAIPAAVAT TIETOA PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUKSESTA ENERGIATEHOKKUUTEEN

Kiinteistöjen omistajat eivät tunne pintakäsittelyn vaikutuksia energiatehokkuuteen, selviää Tikkurilan toteuttamasta Pintakäsittelyn ROI kiinteistöpäättäjille -barometrista. Toisena selvänä tuloksena nousi esiin kiinteistöjen mielikuvan heikkeneminen, jos pintakäsittelyt laiminlyödään.

Tikkurila Oyj toteuttaa vuosittain Pintakäsittelyn ROI -ammattilaisbarometrin. Nyt vastaava kysely tehtiin yhteistyössä Suomen Kiinteistöliitto ry:n kanssa myös kiinteistöjen pintakäsittelyasioista päättäville.

Kyselyyn vastasi 136 kiinteistöpäättäjää, jotka edustivat noin 20 % osuuksilla taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia, asunto-osakkeen omistajia ja suurkiinteistöjen omistajia. Lisäksi vastaajiin kuului liike- tai toimitilan vuokralaisia, taloyhtiöiden hallitusten asiantuntijajäseniä sekä muita kiinteistöjen omistajia.

Pintakäsittelyn tavoitteena kiinteistön arvon parantaminen

Barometri osoittaa, että energiatehokkuusasiat ovat matalalla pintakäsittelyn tavoitelistalla ja kiinteistöpäättäjät kokevat saavansa niistä heikoiten tietoa. Useimmin pintakäsittelyn tavoitteena on kiinteistön arvon tilojen käyttäjille tuoman lisäarvon nostaminen, mutta 65 % vastaajista oli havainnut, että laiminlyöty pintakäsittely heikentää kiinteistön houkuttelevuutta ja tuottoa.

– Tulos on yllättävä, sillä energiatehokkuuden lisääminen johtaisi kiinteistön arvonnousuun ja lisäarvon parantumiseen esimerkiksi energiankäyttökulujen säästämisen kautta sekä sisätilojen vedon tunteen vähenemisen kautta, sanoo myyntipäällikkö Matti Kumpulainen Tikkurilasta.

Vastaajat kertoivat, etteivät he saa riittävästi tietoa pintakäsittelyhankkeiden sekä huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden vaikutuksista kiinteistön energiatehokkuuteen. Myös kiinteistön arvoon liittyvistä vaikutuksesta koettiin saatavan harvoin riittävästi tietoa.

– Vaikka rakennustuotteiden valmistajat nimettiin parhaaksi tietolähteeksi, kun puhutaan pintakäsittelyn vaikutuksista kiinteistön rakenteisiin ja arvoon, teollisuudella on parannettavaa. Kiinteistöpäättäjät tarvitsevat enemmän tietoa ja koulutusta, arvioi Matti Kumpulainen.

– Ammattilaisten kannattaa myös huomioida, että jopa 65 % omistajista on nähnyt kiinteistön mielikuvan heikkenevän laiminlyödyn pintakäsittelyn vuoksi. Tilausta korjausrakentamiselle siis on enemmän kuin uskomme.

Teollisuuden kanssa tärkeinä tietolähteinä kyselyssä nimettiin myös pintakäsittelyurakoitsijat ja henkilökohtaiset verkostot. Isännöitsijät ja huoltoyhtiöt sen sijaan eivät olleet merkittävä tietolähde.

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj

Matti Kumpulainen, projektimyynti, myyntipäällikkö, BU Finland

Puh. 020 191 2047, matkapuh. 040 705 5851

S-posti matti.kumpulainen(at)tikkurila.com 

www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Kuvia: Pintakasittely_ja_energiatehokkuus 

Jos yllä oleva linkki ei aukea, kopioi tämä osoite selaimeesi:

http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=nahzcHLV 

Pintakäsittelyn ROI -barometri

Pintakäsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kivi-, puu- ja metallipintojen maalaamista ja muuta käsittelyä rakenteissa, rakennuksissa ja kiinteistöissä. Verkkokyselynä toteutettavalla Pintakäsittelyn ROI -barometrilla selvitetään pintakäsittelyn ammattilaisten eli maalausurakoitsijoiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja kiinteistöalan toimijoiden käsityksiä pintakäsittelyn pitkäjänteisistä vaikutuksista kiinteistöjen ja muiden kohteiden arvoon. Tikkurila on julkaissut ammattilaisbarometria vuodesta 2012 lähtien. 

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).