Näkemisen vaatimukset heikentyivät ja tiukentuivat uuden asetuksen myötä

Sosiaali- ja terveysministeriön viime perjantaina antama uusi ajoterveysasetus astui voimaan 30.11. Näkökyvyn vaatimukset osittain lievenivät ja tiukentuivat asetuksen myötä ja niistä säädetään entistä tarkemmin.

Ajokortti esimerkiksi voidaan myöntää ajokokeen perusteella, vaikka kuljettaja ei täyttäisikään tiettyjä näköön liittyviä vaatimuksia. Säännöksellä halutaan kiinnittää enemmän huomiota henkilön terveydentilan kokonaisarviointiin.– Asetustekstissä on pitäydytty riittävän yleisellä tasolla, ja enemmän päätäntävaltaa on annettu tutkivalle lääkärille, toteaa vuoden optikoksi valittu lehtori Juha Päällysaho Metropolia ammattikorkeakoulusta. 

Näköaisti erilaisissa autoilutilanteissa

Asetus tarkentaa ja lieventää autoilijan näkökenttä- ja terveysvaatimuksia. Esimerkiksi kuorma-autonkuljettajilta vaaditaan jatkossa huonomman silmän osalta vain 0,1 näöntarkkuus, kun vanha raja oli 0,5.– Toisaalta nyt on annettu selkeät raja-arvot autoilijan näkökentän vaatimuksille. Samalla on nostettu esille liikenneolosuhteissa merkittäviä ominaisuuksia, kuten kontrasti- ja hämäränäkökyky sekä silmien häikäistymisalttius. 

Tähän asti 45-vuotiailta vaadittu optikon antama näkötodistus jää pois runsaan vuoden kuluttua 19.1.2013. Lääkärintarkastus vaaditaan ajokorttia myönnettäessä ja seuraavan kerran vasta 70-vuotiaana. Väliaikana ajokyvyn arviointi on lääkärin ilmoitusvelvollisuuden varassa. 75-vuotiaille tulee nykyistä laajempi lääkärintarkastus. 

Edelleen kuitenkin yli 45-vuotiaalta raskaan ajoneuvon kuljettajalta vaaditaan näkötodistus.

Riittääkö yleislääkärin lausunto?

Suomen Optikkoliikkeiden Liitto on aloittanut neuvottelut Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa uuden ajoterveysasetuksen soveltamiseen liittyvistä käytännöistä. Neuvottelujen tavoite on, että ajoterveyden arviointiin menevä henkilö voisi etukäteen hankkia lausunnon näkökyvystään optikolta, ja toisaalta ajoterveyttä arvioiva terveyskeskus- tai yleislääkäri voisi helposti täydentää tekemäänsä ajoterveysarviota optikon lausunnolla.– Yleislääkärin vastaanotolla ei ole tarvittavia välineitä eikä aikaa näköaistin toiminnan eri tekijöiden tutkimiseen. Optikoilla on 45-vuotiaiden ajonäön tutkimisesta pitkä kokemus ja valmis välineistö. Suomessa olisikin hyvä miettiä, onko ajoterveyden arviointikäytäntö syytä toteuttaa niin, että optikko voi antaa näkökykyä koskevan lausunnon liitettäväksi osaksi lääkärin tekemää ajoterveyden kokonaisarviointia. Tällainen käytäntö on suomalaisen ajoterveysasetuksenkin taustalla olevan EU-direktiiviin myötä mm. Irlannissa, kertoo toimitusjohtaja Panu Tast Suomen Optikkoliikkeiden Liitosta.

Lisätiedot: Suomen Optikkoliikkeiden Liitto, toimitusjohtaja Panu Tast, p. 040 5422 227, panu.tast@optometria.fi

Optisen Alan Tiedotuskeskus  palvelee koko optista toimialaa. Tiedotuskeskuksen osakkaina ovat Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry ja Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry. Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry:n(SOL) jäsenistö koostuu optisen alan yrityksistä, joilla on 615 optikkoliikettä. Jäsenliikkeiden määrä on noin 80 % alan kaikista liikkeistä, ja jäsenten liikevaihdon osuus noin 90 % alan koko liikevaihdosta.