Mainostajan mediatutkimusopas on ilmestynyt

Mainostajan mediatutkimusopas Suomen monipuolista mediatutkimustoimintaa esittelee järjestyksessä jo neljäs Mainostajan mediatutkimusopas. Mainostajien Liiton julkaisema opas on tarkoitettu ensisijaisesti mainostajille ja mediatutkimuksen sekä mediavalinnan kanssa työskenteleville käytännön oppaaksi ja työvälineeksi. Siinä käsitellään mediatutkimuksen keskeisiä perusteita ja sanastoa, esitellään Suomessa käytössä olevat perusmediatutkimukset ja luodaan yleiskatsaus mainonnan toimivuus- ja tehotutkimuksiin. Oppaan hinta on 38 €, Mainostajien Liiton jäsenyrityksille ja oppilaitoksille 28 €. Hintaan lisätään alv 8%. 69 sivua. ISBN 952-5262-24-3. Opasta voi tilata Mainostajien Liitosta, puh. (09) 6860 840 tai ml@mainostajat.fi. Lisätiedot: toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, puh. (09) 6860 8417 tai www.mainostajat.fi MAINOSTAJIEN LIITTO

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit