Sponsorointibarometri 2004: SPONSOROINNIN LASKU TAITTUMASSA

TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 18.3.2004 KLO 9.00 Sponsorointibarometri 2004: SPONSOROINNIN LASKU TAITTUMASSA Mainostajien Liiton Sponsorointibarometri 2004 ei vielä lupaa voimakasta kasvua sponsoroinnin kokonaismäärään. Valtaosa yrityksistä aikoo säilyttää entisen panostustasonsa ja sponsorointiaan vähentävien määrä pienenee. Urheilu eri muodoissaan oli vuonna 2003 edelleen suosituin sponsorointikohde, mutta tänä vuonna yhteistyötä aiotaan karsia. Nyt mielenkiinto suuntautuu yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin sekä koulutuksen ja kasvatuksen kohteisiin. - Mainostajat ovat kiinnostuneita tehostamaan sponsorointiaan. Sponsorointitutkimuksia tehdään entistä enemmän, ja yli puolet käyttää ulkopuolisia palveluyrityksiä sponsoroinnin hyödyntämisessä, toteaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski. Helmi-maaliskuussa 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan Mainostajien Liiton jäsenyrityksistä 14 prosenttia aikoo lisätä tänä vuonna sponsorointiin käyttämäänsä rahamäärää ja 21 prosenttia aikoo vähentää sitä. Lähes kaksi kolmasosaa säilyttää viime vuoden tason. Barometrin saldoluvuksi saadaan näin -7. Näkymät ovat valoisammat kuin viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa, jossa saldoluku oli -14. Sponsorointiaan kasvattavat yritykset aikovat lisätä panostuksiaan keskimäärin 20 prosenttia. Sponsorointiaan karsivat aikovat puolestaan leikata budjeteistaan keskimäärin 25 prosenttia. Toimialoista vain kauppa suunnittelee sponsoroinnin lisäystä. (kuva 1) Saldoluku lasketaan vähentämällä sponsorointiaan kasvattavien osuudesta sponsorointiaan vähentävien osuus. Luku ei kerro rahamääräisestä muutoksesta. Urheilu säilytti asemansa sponsorointikohteiden kärjessä vuonna 2003 Sponsorointibarometri selvitti kohteet, joita Mainostajien Liiton jäsenyritykset olivat sponsoroineet vuonna 2003. Eurojen jakautumisessa urheiluun, kulttuuriin ja muihin kohteisiin ei ilmennyt suuria muutoksia aiemmasta vuodesta. Urheiluun liittyvät kohteet olivat sponsorien listalla edelleen ykkösenä: 90 prosenttia ilmoitti sponsoroineensa jotakin urheilumuotoa. Vuotta aiemmin luku oli 93 prosenttia. Kulttuurikohteista viihdetapahtumat nousivat selvimmin edellisestä vuodesta. Nyt 31 prosenttia vastaajista kertoi sponsoroineensa niitä. Yhteistyötä sosiaalisten kohteiden kanssa teki 28 prosenttia. Joka kolmas panosti yhteiskunnallisiin ja ympäristökohteisiin. Myös koulutuksen suosio kasvoi. Sponsoroidut kohteet vuosina 2002-2003 % vastaajista 2003 2002 sponsoroinut URHEILU 90 93 YKSILÖURHEILU 44 46 JOUKKUEURHEILU 74 73 URHEILUTAPAHTUMA 52 51 KULTTUURI 53 52 TAIDELAITOKSET 15 13 TAIDETAPAHTUMA 27 29 YKSITTÄINEN TAITEILIJA 7 7 VIIHDETAPAHTUMA 31 24 MUUT 65 61 TIEDE 9 13 KOULUTUS 25 13 SOSIAALISET KOHTEET* 28 38 YHT. KUNNALL. JA YMPÄRISTÖKOHTEET** 33 9 TV, RADIO, ELOKUVAT 17 20 * vuonna 2002 sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kohteet ** vuonna 2003 ympäristökohteet Yrityksen sponsorointikakusta suurimman palan lohkaisee urheilu Sponsorointibarometri2004 -tutkimuksessa selvitettiin toista kertaa yksittäisen yrityksen sponsorointibudjetin prosentuaalista jakautumista pääkohteittain. Mainostajien Liiton keskimääräinen jäsenyritys kohdentaa sponsorointikakusta 61 prosenttia urheiluun, kulttuuri saa 16 prosenttia ja muut kohteet 23 prosenttia. Edellisenä vuonna urheiluun kohdennettiin 66 prosenttia, kulttuuriin 14 ja loppu viidennes muihin kohteisiin. Sponsorit ennakoivat kasvua yhteiskunnallisille ja sosiaalisille kohteille Edellisistä vuosista tuttuun tapaan Sponsorointibarometrin vastaajat ilmoittavat leikkaavansa tulevia sponsorointipanostuksia erityisesti urheilulta. Joukkueurheilun saldoluku on -25, yksilöurheilun -24 ja urheilutapahtumien -16. Nyt myös yhteistyö yksittäisten taiteilijoiden kanssa on vähenemässä (saldo -21). Yritykset suhtautuvat positiivisimmin yhteiskunnallisten ja ympäristökohteiden (saldo +20), sosiaalisten kohteiden (+14) sekä koulutuksen ja kasvatuksen (+12) sponsorointiin. (kuva 2) Tapahtumat täyttivät sponsoreiden odotukset Vastaajat ottivat kantaa siihen, miten heidän sponsorointinsa tulokset vastasivat niille asetettuja tavoitteita. Kohteet, jotka saivat eniten mainintoja tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä, olivat taide- , urheilu- ja viihdetapahtumat. Yksilö- ja joukkueurheilun ja taidelaitosten kanssa tehdyssä yhteistyössä ilmeni eniten tavoitteiden alittumista. Sponsoroinnin tehon selvittäminen on yleistynyt viime vuosien aikana. Nyt 36 prosenttia ilmoitti mittaavansa systemaattisesti oman sponsorointinsa tuloksia, kun vastaava luku on aiemmin ollut 30 prosentin tuntumassa. ( kuva 3) Joka toinen käyttää ulkopuolista palveluyritystä sponsorointikohteen hyödyntämisessä Sponsorointibarometri 2004 selvitti ensimmäistä kertaa, miten yleistä ulkopuolisten palveluyritysten käyttö on sponsorointiprojektien suunnittelussa ja hyödyntämisessä. Noin joka kolmas vastaaja käyttää ulkopuolista mainos-, sponsorointi- tai viestintätoimistoa apuna kohteiden suunnittelussa. Sponsoroinnin hyödyntämisessä toimistojen palveluja käyttää 55 prosenttia vastaajista. Ei liene yllätys, että aktiivisimpia ovat ne, jotka käyttävät eniten euroja sekä sopimusmaksuihin että kohteiden hyödyntämiseen. Mainostajien Liiton helmi-maaliskuussa 2004 tekemään Sponsorointibarometri 2004 -tutkimukseen vastasi 164 liiton jäsenyritystä. Kaikista vastanneista 67 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sponsorointia osana markkinointiviestintäänsä. Tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttivät keskimäärin sponsorointisopimuksiin noin 280 000 euroa ja sponsoroinnin hyödyntämiseen 140 000 euroa. Vastaajien mainosbudjetti oli keskimäärin 2,9 miljoona euroa. Toimialoista teollisuutta edusti 35%, kauppaa 32%, palvelualoja 23% ja moniala- tai muita yrityksiä 10%. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski puh. (09) 6860 8417, 040 5080607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi www.mainostajat.fi Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonais rahamäärästä Suomessa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040317BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040317BIT00580/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040317BIT00580/wkr0003.ppt Appendix

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.