Terhi-Anna Wilska sai Mainostajien rahaston palkinnon

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon, 2500 euroa, sai Doctor of Philosophy (soc.), KTL, dosentti Terhi-Anna Wilska. Palkinto luovutettiin tänään Mainostajien Liiton tilaisuudessa Helsingissä.

Terhi-Anna Wilska on kulutus- ja nuorisotutkija, jonka nykyinen toimipaikka on Kuluttajatutkimuskeskus. Hän toimii myös Turun kauppakorkeakoulussa taloussosiologian dosenttina ja tuntiopettajana.

Wilska on tutkinut 15 vuoden ajan kulutuskäyttäytymisen, kulutusasenteiden ja elämäntyylien muutoksia. Nykyisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa "Caring and sharing? The allocation of time and money in the family" hän tutkii erityisesti lasten ja nuorten kulutuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä (vanhemmat, mainonta ja markkinointiviestintä, viite- ja sidosryhmät). Terhi-Anna Wilskan muihin tutkimusintresseihin kuuluu myös lasten ja nuorten verkkokäyttäytyminen vapaa-ajan, kulutuksen ja markkinoinnin näkökulmasta. Hän on tutkinut aiemmin myös uuden median, erityisesti matkapuhelimien ja internetin roolia lasten ja nuorten kulutus- ja mediakäyttäytymisessä tutkimusprojektissaan "Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa".

Terhi-Anna Wilska toimii aktiivisesti myös luennoitsijana ja kouluttajana sekä liike-elämässä että julkisyhteisöissä. Hänellä on myös useita nuoriso- ja kuluttaja-asioihin liittyviä asiantuntija- ja luottamustoimia. Wilska on Nuorisotutkimusverkostoa koordinoivan Nuorisotutkimusseuran hallituksen puheenjohtaja sekä kuuluu mm. Kuluttajaviraston, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiön sekä Suomen 4H-liiton hallituksiin.

Mainostajien Liitto perusti 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001 Mainostajien rahaston. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahastoon on yhdistetty vuonna 1983 perustettu Mainonnan professuurirahasto. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Siitä voidaan myöntää apurahoja ja jakaa palkintoja. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet Göte Nyman, Nando Malmelin, Kaarina Kilpiö, Martti Puohiniemi, Visa Heinonen, Arja Juntunen, Pirjo Vuokko ja Liisa Uusitalo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, puh. (09) 6860 8417, 040 508 0607, ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Terhi-Anna Wilska, puh. (09) 7726 7732, 050 304 9159, terhi-anna.wilska@ncrc.fi

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit