Tiedote: Mainostajien Liiton kannanotto medioiden hinnoitteluun

Mainostajien Liitto vaatii selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta medioiden hinnoitteluun TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 15.9.2004 Mainostajien Liitto edellyttää, että mediat yksinkertaistavat ja selkeyttävät hinnoittelujärjestelmiään. Ymmärrettävät toimitusehdot kehittäisivät alaa ja edistäisivät kilpailua. Lisäksi liitto pitää tärkeänä, että läpinäkyvyys toteutuu: mainostajat edellyttävät olevansa ainoa taho, joka maksaa toimistoille siitä työstä, jota toimisto mainostajalle tekee. Mainostajien Liitto katsoo, että toisaalta mainos- ja mediatoimistoja ja toisaalta mainostajia on kohdeltava tasapuolisesti. Toisin sanoen alennuksia ja etuja myönnettäessä elinkeinonharjoittajia tulee kohdella yhdenvertaisesti mukaan lukien ne mainostajat, jotka ostavat mediatilan suoraan ja hoitavat mainontansa itse, ilman mainos- ja mediatoimistoja. - Sellaiset alennus- tai etuusjärjestelmät, jotka eivät perustu volyymiin tai toiminnallisiin ja laadullisiin tekijöihin, on poistettava, jos ne suuntautuvat yksinomaan mainos- ja mediatoimistoille. Laatukriteereihin perustuvien media-alennusten ja etuuksien on perustuttava todellisiin ja kohtuullisesti todennettavissa oleviin tekijöihin ja myös suoraan ostavien mainostajien on oltava mahdollista päästä niiden piiriin, vaatii Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski. Mainostajien Liitto toteaa myös, että suora-asiakkaiden aiheuttamat kustannukset medioille tulee laskuttaa lisämaksuilla eikä perustaa niitä muille annettaviin alennuksiin. Mainos- ja mediatoimistot edustavat mainostajaa neuvotellessaan median kanssa. Liitto katsoo, ettei ole suotavaa, että näissä tilanteissa neuvotellaan alennuksista ja etuuksista siten, että ne tuottavat pääosin etuuksia toimistoille eivätkä huomioi tasapuolisesti suora-asiakkaiden etuuksia. Alennuksilla ja etuuksilla on oltava selkeä ja tasapuolinen peruste. Edelleen liitto korostaa, että jokainen media päättää itsenäisesti myöntämistään alennuksista ja eduista. Mainostajat osallistuvat mielellään medioiden toimitusehtojen kehittämiseen. Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisrahamäärästä Suomessa. Lisätiedot: Mainostajien Liitto: toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, p. (09) 6860 8417, 040 5080607 ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/14/20040914BIT00150/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaisinvestoinneista Suomessa. Mainostajien Liiton tehtävä on vahvistaa mainostajien toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointia.

Liitteet & linkit