Kansalaiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuumalla linjalla: Kuntien vahvistettava lasten ja perheiden palveluja

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO TIEDOTE julkaisuvapaa 12.10.2004 kello 10.30 Kansalaiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuumalla linjalla: Kuntien vahvistettava lasten ja perheiden palveluja Lapsiperheet ovat esittäneet Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuumalla linjalla vaatimuksia kunnallisvaaleissa valittaville kuntapäättäjille. Yhteensä 524 vastaajaa listasi 1626 vaatimusta. Kansalaiset saivat 1.9-3.10.2004 kertoa, mitkä Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaaliohjelman 14 vaatimuksesta vaativat kunnissa kipeimmin korjausta. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus nostaa esiin muita kysymyksiä ja perustella valintojaan. Kaksi asiaa nousi vaatimuksissa tärkeimmiksi. Vastaajista 43 prosenttia vaati päivähoidon ryhmäkokoja pienemmiksi. Lähes yhtä moni, 42 prosenttia vastaajista, vaati lisää henkilöstöä perheneuvoloihin, lapsiperheiden kotipalveluihin ja lastensuojelutyöhön. Lisäksi vastaajista 36 prosenttia nosti esiin vaatimuksen kotihoidon tuen kuntalisästä, 31 prosenttia lasten mielenterveyspalvelujen kuntoon saamisesta, 28 prosenttia iltapäivätoiminnasta kaikille 1- ja 2- luokkalaisille, 26 prosenttia erityis- ja tukiopetuksen kuntoon saattamisesta sekä 21 prosenttia paremmasta tuesta lasten hyväksi tehtävälle vapaaehtoistoiminnalle. Kuuman linjan vastauksista on nähtävissä, että kunnilla on vaikeuksia selvitä perustehtävistään. Huolet ja vaatimukset koskivat lasten hoitoa, koulua ja ammatillista apua vanhemmille. Kuntien muut lapsiperheille tarjoamat palvelut jäivät vähemmälle huomiolle. "Enemmän pitkäjänteisyyttä lapsia koskeviin suunnitelmiin. Perusasiat kuntoon heti! Ryhmäkoot päiväkodeista lähtien kouluun asti ovat liian suuret, henkilöstöä liian vähän ja pätkätyöläisiä liikaa", toteaa uusmaalainen vastaaja. "Yksikään aikuinen ei suostuisi sellaiseen kohteluun, mitä kotikuntamme tarjoaa lapsille", kirjoittaa puolestaan vastaaja Lapista. "Kansalaisjärjestöjen tehtävä on korottaa äänensä lapsen ja lapsiperheiden puolesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton 564 paikallisyhdistyksellä on edessään iso työ vaikuttaa siihen, että kunnissa saadaan perusasiat pian kuntoon", totesi Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski tuloksia esitellessään. "Kunnissa ollaan vaikeiden päätösten edessä. Lapsista säästämisen on loputtava. Päivähoidon on oltava hyvää, kotihoidosta on saatava todellinen vaihtoehto ja koulujen on oltava kunnossa. Kuntatalouden näkymät eivät ole hyvät, joten kuntapäättäjien on oltava valmiita myös kipeisiin ratkaisuihin, jotta tärkeimmät tehtävät saadaan hyvin hoidettua", Kuuskoski jatkoi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaaliohjelma on luettavissa internet- sivuilla www.mll.fi. Lisätietoja: Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 34811550, 040 5457956 Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, (09) 34811580, 040 5802393 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/12/20041012BIT00060/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta.

Liitteet & linkit