Lapsen asemaa vahvistettava Euroopan unionissa

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO TIEDOTE 11.5.2004 Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Lapsen asemaa vahvistettava Euroopan unionissa Euroopan unionissa asuu yli 92 miljoonaa lasta. EU:n päätöksenteossa on vahvistettava lapsen oikeuksia ja otettava lapsiperheiden etu voimakkaammin huomioon. Mannerheimin Lastensuojeluliitto kehottaa 11.5.2004 julkistetussa vaalikannanotossaan kaikkia lapsen asioista välittäviä kansalaisia äänestämään kesäkuun 13. päivänä pidettävissä Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa. Euroopan parlamentti on paikka, jossa jäsenmaiden päättäjät voivat luoda parhaista kokemuksistaan lapselle hyvän Euroopan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mielestä EU-konventin eli valmistelutoimikunnan ehdotus Euroopan unionin perustuslaiksi vahvistaa lapsen asemaa EU:n lainsäädännössä. Perustuslaki velvoittaisi Euroopan unionia ja sen jäsenmaita ottamaan huomioon lapsen oikeudet EU:n asioista päätettäessä ja se täydentäisi eurooppalaisten lasten perus- ja ihmisoikeussuojaa. On välttämätöntä, että EU:n päätöksenteossa lasten oikeudet ja lapsinäkökulma tulevat huomioon otetuksi. Euroopan unioni muodostuu erilaisista yhteiskunnista ja kulttuureista. Niille on kuitenkin yhteistä ajatus yhteisen vastuun kantamisesta lapsista. Joissakin jäsenmaissa korostuu perheen turvaverkko, toisissa julkisen sektorin tarjoamat etuudet ja palvelut. Eurooppalainen yhteisvastuu eri muodoissaan on yhteistä perinnettämme, jota on edelleen vahvistettava maailmanlaajuisten muutosten keskellä. Eurooppalaiseen perhepolitiikkaan mahtuu edelleen erilaisia kansallisia ratkaisuja. Se ei kuitenkaan tarkoita yksisilmäistä omiin totuttuihin toimintatapoihin jumittumista. Meillä on annettavaa muille jäsenmaille, mutta myös saatavaa muiden jäsenmaiden toimintamalleista. Lapsiperheiden on hyvä elää Euroopassa, jossa on tarjolla laadukkaat sosiaali-, terveys-, ja koulutuspalvelut ja etuudet. Euroopan unionin on toimittava voimakkaasti maailmanlaajuisen verokilpailun hillitsemiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin polkemisen estämiseksi. Lapsiperheet tarvitsevat myös Euroopan unionia, joka aktiivisesti edistää lasten ja lapsiperheiden tarpeiden ottamista huomioon työelämässä. Euroopan unionilla voi olla merkittävä rooli lapsen suojelemisessa median haittavaikutuksilta. Tässä työssä EU on jo hyvässä alussa. Median tekninen kehitys on tehnyt välttämättömäksi siirtää mediaa koskevaa sääntelyä osittain ylikansalliselle tasolle. EU:n on tarjottava vahvempaa suojaa lapsen kehitystä ja kasvua vaarantavia ohjelmia vastaan. Lisätietoja: pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 34811550, 040 5457956 viestintäpäällikkö Juha Aromaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, (09) 3481 1580, 040 580 2393 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00280/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta.