Lapsiperheille annetuista lupauksista pidettävä kiinni

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO TIEDOTE julkaisuvapaa 6.5.2003 kello 18.00 Pääsihteeri Eeva Kuuskoski: MLL:n Hämeen piirin kevätkokous, Hämeenlinna Lapsiperheille annetuista lupauksista pidettävä kiinni Uusi hallitus on sopinut runsaan miljardin euron (1,12) menolisäyksistä alkaneen vaalikauden aikana. Lapsilisiin, kotihoidon tukeen, muihin tulonsiirtoihin ja palveluihin niistä kohdistuu vain pieni osa. Hallitusohjelmassa on maininta lapsilisän korottamisesta ensi vuonna ja kotihoidon tuen noususta 2005, mutta summista ei puhuta. Etuuksien indeksiin sitomisesta ei ole lupausta, saati varmuutta. Vaalikeskustelun aikana lapsiperheiden toimeentulo oli yksi tärkeimmistä puheenaiheista. Perheissä muistetaan, että lapsilisiä ja lasten kotihoidon tukea leikattiin vuonna 1995. Siitä asti ne on pidetty markkamääräisesti ennallaan; inflaatio on nakertanut niitä tuntuvasti. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuumalla linjalla tammikuussa yli 1100 kansalaista kertoi, mihin nyt työnsä aloittavan eduskunnan on tartuttava. 54 prosenttia vastaajista vaati lapsilisää korotettavaksi, 47 prosenttia halusi kotihoidon tukeen vähintään 50 euroa kuukaudessa lisää. Lapsiperheet ovat kaikilla tulotasoilla jääneet tulokehityksessä jälkeen lapsettomista kotitalouksista. Vaippojen, kurahousujen ja harrastusvälineiden hinnat eivät ole laskeneet. Alhaisimmilla tulotasoilla voidaan oikeutetusti puhua lapsiköyhyydestä. Raha ei ratkaise, mutta yhtä totta on, että lapsella on oikeus vanhempiensa aikaan. Lapsen emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta on olennaista, että lapsen ja vanhemman välille muodostuu syvä perusturvallisuutta luova luottamus. Siihen, rakkauden ja hellyyden osoittamiseen, tarvitaan aikaa ja siinä myös raha astuu kuvaan mukaan. Vanhemmille työn vähentäminen ja lapsen kanssa yhteisen ajan lisääminen merkitsee tulonmenetystä juuri elinkaaren siinä vaiheessa, kun rahan tarve perheessä on suurimmillaan. Muihin Euroopan maihin verrattuna suomalainen vero- ja tulonsiirtojärjestelmä tukee voimakkaasti vanhempien täysipäiväistä työssäkäyntiä. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa pohjoismaiseen hyvinvointivaltion malliin on pystytty luomaan Suomea suurempia jouston mahdollisuuksia. Vanhemmat tekevät viime kädessä arjen valinnat. Yhteiskunnan velvollisuutena on nyt luoda uudistetuilla perhetuilla pohja lapsiystävällisille valinnoille. Nyt katsomme suoraan hallituspuolueisiin. Niiden on lunastettava ennen vaaleja lapsiperheille antamansa lupaukset. Pienet nimelliset korotukset eivät riitä. Korotusten lisäksi lapsilisät ja kotihoidon tuki on sidottava indeksiin. Lapsiperheille on tarjottava jo vaalikauden alussa varmuus, että yhteiskunta arvostaa uuden sukupolven kasvattamista. Lisätietoja: Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 3481 1550, 040 545 795 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00360/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta.