”Onni löytyy arjesta, arki löytyy kotoa” - MLL:n juhlaviesti lähtee suomalaisille

Tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lähettää juhlaviestinsä suomalaisille. Sen ydinsanoma kuuluu: onni löytyy arjesta, arkea eletään kotona. MLL korostaa kodin ja perheen hyvien, pysyvien suhteiden merkitystä lapsen kehitykselle. Kotona rakentuu lasten ja vanhempien välinen koko elämän kestävä ja turvallinen kiintymys. Tänään 1. helmikuuta 2005 lähtevän juhlaviestin saavat kaikki MLL:n jäsenet. Sitä viedään eteenpäin mahdollisimman moneen kotiin. Nyt avataan myös kilpailu, jossa vanhemmat ja lapset haastetaan yhdessä suunnittelemaan ja askartelemaan MLL:n juhlalippuja. Kilpailuaika päättyy 31.5.2005, voittajat esitellään MLL:n syntymäpäivänä 4. lokakuuta. Viimeisin tutkimustieto vahvistaa käsitystä, että kodin ihmissuhteilla on ratkaisevan tärkeä merkitys lapsen kehitykselle. Lapsen hyvinvointi rakentuu vahvasti varhaisten kiintymyssuhteiden varaan. ”Vuonna 2003Suomessa oli 14 392 lasta sijoitettuna oman kodin ulkopuolelle. Se on valitettavan suuri luku. Toisaalta se tarkoittaa, että 99 prosenttia suomalaisista lapsista asuu omassa kodissaan. Lasten hyvinvoinnin perusta syntyy kotona. Yhteiskunnassa onkin tärkeä arvostaa kotien kasvatustyötä ja luoda sille hyvät edellytykset”, juhlaviestiä esitellyt pääsihteeri Eeva Kuuskoski sanoi. Kansalaisjärjestöt tukevat monin tavoin vanhemmuutta ja vahvistavat lasten hyvää kasvuympäristöä. Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on 95 615 jäsentä. Vuoden 2004 toimintatilastojen mukaan MLL:n paikallisyhdistyksissä toimii 252 perhekahvilaa, joissa on kokoonnuttu vuoden aikana yhteensä 8 272 kertaa. Erilaisia vanhempien vertaisryhmiä MLL:n piirissä oli 147. Niistä 13 oli tarkoitettu isille, 51 äideille, 49 yleensä vanhemmille. 34 oli muita aikuisten ryhmiä. Lapsille järjestettiin 598 kerhoa. ”Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 85 toimintavuoden ajan ollut lastensuojelun eturintamassa. Nyt kansalaisjärjestöjen, julkisen sektorin, kaupallisten yritysten ja perheiden työnjako on taas murroksessa. Julkinen sektori on hakenut kansalaisjärjestöistä palvelujen täydentäjää ja paikkaajaa, mutta palvelujen tuottamisen reunaehdot ovat jääneet sopimatta. Muun muassa iltapäivätoiminta on luotu järjestöjen ja kirkon voimin. Toisaalta vapaaehtoistoiminta on saamassa sille kuuluvaa arvostusta”, Kuuskoski totesi. ”Myös kansalaisjärjestöjen ja yritystoiminnan suhde on määrittelemättä. Esimerkiksi kilpailulainsäädännön tiukka tulkinta uhkaa järjestöjen toimintaa.” ”Julkinen valta, yritykset ja järjestöt tuottavat palveluja lapsiperheille. MLL ja muut kansalaisjärjestöt luovat erityisesti osallisuutta ja kohtaamisia, tukea ihmiseltä ihmiselle ja synnyttävät näin yhteiskuntaan välittämistä, luottamusta ja yhteisvastuuta. MLL:n arvoihin kuuluu myös levittää ympärilleen lapsen tuomaa iloa”, Kuuskoski sanoi. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINTA LUKUINA VUONNA 2004 - Katso pdf-liite Mannerheimin Lastensuojeluliiton juhlaviesti on luettavissa ja tulostettavissa osoitteesta http://www.mll.fi Lisätietoja: Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 34811 550, 040 545 7956 Viestintäpäällikkö Juha Aromaa (09) 34811 580, 040 580 2393

Yrityksestä

Kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen sekä turvaa yhteiskuntamme tulevaisuutta.

Liitteet & linkit