Suomalaiselle paperikoneiden tuottavuuden kehittäjälle Marcus Wallenberg-palkinto

Suomalaiselle paperikoneiden tuottavuuden kehittäjälle Marcus Wallenberg- palkinto Paul Olof Meinander saa vuoden 2004 palkinnon, kaksi miljoonaa Ruotsin kruunua, uraa uurtavasta paperikoneen märän pään kehitystyöstä. Vuoden 2004 Marcus Wallenberg-palkinto, arvoltaan kaksi miljoonaa Ruotsin kruunua, annetaan suomalaiselle dipl.ins. Paul Olof Meinanderille. Hän kehitti merkittävällä tavalla paperikoneen märkää päätä parantaen siten prosessin toimintaa sekä tuotantotalouden että ympäristön kannalta. Uusi teknologia on nimeltään "POM Wet End Concept". Meinander kehitti prosessin periaatteet sekä suunnitteli ja rakennutti toimivat laitteet. Paperia valmistettaessa kuidut syötettään koneelle lietteenä, jossa kuituja on tavallisesti alle yksi prosentti lopun ollessa vettä. Paperikoneen niinkutsutussa märässä päässä poistetaan suurin osa vedestä, jolloin suodatinkankaalle jäävistä kuiduista muodostuu paperia. Poistuvaan veteen jää jonkin verran kuituja. Tämä vesi kierrätetään takaisin käytettäväksi uudelleen massan laimentamiseen koneelle syötettäväksi. Lietteen alhaisesta kuitupitoisuudesta johtuen paperiprosessissa kierrätetään erittäin suuria vesimääriä. Uudessa POM-tekniikassa vesivirrat järjestellään aikaisemmasta poikkeavalla tavalla, mikä johtaa paperikoneen märän pään näiden osien huomattavaan pienenemiseen ja yksinkertaistumiseen. Tuloksena syntyy säästöjä investoinneissa ja energian kulutuksessa. Myös prosessin hallittavuus paranee, mikä parantaa paperin laatua. Muita uuden teknologian tuottamia etuja ovat prosessin ja paperin parantunut puhtaus. Tämän seurauksena koneen käyntiaika kasvaa ja likaantumista estäviä kemikaaleja tarvitaan vähemmän. Samoin paperilajin vaihtoajat koneella ovat lyhyempiä, mikä sekin vaikuttaa tuottavuuteen. Kaikkiaan POM-tekniikka parantaa paperinvalmistuksen tehokkuutta, millä on suuri vaikutus valmistustalouteen. Lisäksi POM-tekniikka on askel kestävän kehityksen suuntaan. Sen merkitystä teollisuudelle osoittaa se, että vuoden 2003 puolivälissä oli kaikkiaan noin 20 linjaa täydessä teollisessa käytössä. Dipl. ins. Paul Olof Meinander, s. 1941, on POM Technology Oy Ab:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän valmistui Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1966 ja oli 25 vuotta erilaisissa tehtävissä Ahlström-yhtiön palveluksessa Suomessa, Italiassa ja Saksassa, kunnes perusti oman yhtiön kaupallistaakseen POM-tekniikan. Lisätietoja antaa: Dr. Hansjoerg Kessler, Secretary of the Marcus Wallenberg Prize Selection Committee. Puhelin +49-2132 4703, Matkapuhelin +49-172 211 3418, Fax +49-2132 4326 Marcus Wallenberg-palkinto Kansainvälisen Marcus Wallenberg-palkinnon perusti vuonna 1980 Stora Kopparbergs Bergslags AB, joka yhtyneenä suomalaiseen Ensoon muodostaa nykyisin Stora Enso Oyj:n. Palkinto annetaan Marcus Wallenberg-säätiön varoista metsäteollisuuden tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. Vuoden 2004 palkinnon ojentaa saajalle Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa erityisessä Tukholmassa järjestettävässä juhlatilaisuudessa tulevana syksynä. Tämä on 21. kerta, jolloin palkinto annetaan ja viides kerta, jolloin se tulee Suomeen. Lisätietoja Marcus Wallenberg-palkinnosta on sivulla www.mwp.org ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/16/20040115BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/16/20040115BIT00900/wkr0002.pdf