Uudistettu merenelävien jäljitettävyysstandardi vastaa ravintoloiden, kalakauppojen ja tuorekalatiskien tarpeisiin

Maailman johtavan kestävän kalastuksen sertifiointiohjelman vaatimuksia on tarkistettu tavarantoimittajien, jalostajien ja myyjien osalta. Marine Stewardship Council (MSC) on tehostanut ja selkeyttänyt jäljitettävyysstandardiaan (Chain of Custody Standard, CoC) sekä helpottanut yritysten osallistumista CoC-ohjelmaan yli 200 kansainväliseltä sidosryhmältä saadun palautteen perusteella.

Päivitetty MSC-jäljitettävyysstandardi sisältää uusia erityisvaatimuksia, jotka soveltuvat paremmin kuluttajille lopputuotteita myyvien yritysten (mm. ravintolat, kalakaupat ja ruokapalveluyritykset) arviointiin. Standardin avulla suurten organisaatioiden tai yhteistyössä toimivien pienyritysten on jatkossakin mahdollista hakea kustannustehokasta ryhmäsertifiointia.

Kaikissa MSC:n jäljitettävyysstandardin auditoinneissa noudatetaan uuden standardin vaatimuksia 1.9.2015 alkaen. Sertifioituja organisaatioita, jossa auditointi on määrä tehdä ennen syyskuuta 2015, kehotetaan selvittämään omalta sertifiointilaitokseltaan, milloin se siirtyy käyttämään päivitettyä standardia.

Standardeja sovelletaan MSC- ja ASC-sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden koko toimitusketjuun

MSC:n jäljitettävyysstandardin avulla varmistetaan, että MSC-ympäristömerkkiä ja -selitettä voidaan käyttää ainoastaan luonnonvaraisista kalakannoista peräisin olevissa tuotteissa, jotka on sertifioitu MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti. Sillä varmistetaan myös Aquaculture Stewardship Councilin (ASC) standardin mukaisesti sertifioitujen, vastuullisesti viljeltyjen kala- ja äyriäistuotteiden toimitusketjun eheys. Organisaation, joka haluaa olla mukana MSC- ja/tai ASC-sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden toimitusketjussa, on täytettävä MSC:n jäljitettävyysstandardin vaatimukset, jotta myytävässä lopputuotteessa voidaan käyttää MSC- tai ASC-ympäristömerkkiä ja -selitettä.

Tätä nykyä yli 2 800 organisaatiota yli 75 maassa on saanut jäljitettävyysstandardin sertifioinnin. Nämä organisaatiot vastaavat MSC- ja ASC-ympäristömerkittyjen tuotteiden käsittelystä noin sadassa maassa. Ensin mainitun merkin on saanut 28 000 ja jälkimmäisen 1 700 tuotetta.

Toimitusketjun eheys avaintekijä kuluttajien sitouttamisessa

MSC:n standardointijohtaja David Agnew toteaa: ”MSC:n jäljitettävyysstandardin avulla varmistetaan, että kuluttajat voivat ehdottomasti luottaa ostamiensa kala- ja äyriäistuotteiden kestävyyttä ja alkuperää koskeviin väitteisiin. Tämä on täysin välttämätöntä, jotta kuluttajat saadaan sitoutumaan merten suojeluun tulevaisuudessa.

Vaikka MSC-jäljitettävyysstandardi on kala- ja äyriäistuotteista kerättyjen DNA-näytteiden perusteella osoittanut toimivaksi, ymmärrämme, että ala muuttuu ja että ohjelmaamme on kehitettävä jatkuvasti. Tänään julkistetut päivitykset ovat tulosta vuosia jatkuneista neuvotteluista alan edustajien kanssa. Päivitysten ansiosta MSC-ohjelma on selkeämpi ja soveltuu erilaisille yrityksille koko toimitusketjussa. Lisäksi erityisesti toimitusketjun loppupään yrityksille suunnattu versio standardista antaa niille mahdollisuuden vastata kestävien ja jäljitettävissä olevien kala- ja äyriäistuotteiden kasvavaan kulutuskysyntään.”

Alan tarpeisiin vastaaminen

Organisaatiot voivat nyt liiketoimintansa luonteen mukaisesti hakea jotakin kolmesta MSC:n jäljitettävyysstandardin sertifiointivaihtoehdosta:

 • Oletusstandardi soveltuu parhaiten yhden tai useamman toimipaikan yritykselle, joka käsittelee tai sertifioituja tuotteita tai käy niillä kauppaa.

 • Ryhmästandardi soveltuu organisaatiolle, joka käsittelee sertifioituja tuotteita useissa toimipaikoissa, kun kunkin toimipaikan valvonnasta ja seurannasta vastaa päätoimipaikka, kuten osuuskunta tai franchisingyritys.

 • Consumer-Facing Organisation -standardi soveltuu koosta riippumatta useimmille yrityksille, jotka myyvät lopputuotteita suoraan kuluttajille (esim. ravintolat, sopimusruokapalvelujen tuottajat, kalakaupat ja vähittäiskauppojen kalatiskit).

Sidosryhmät osallistuivat merkittävällä panoksella lopputuotteita kuluttajille myyville organisaatioille tarkoitetun version kehittämiseen, ja sitä kokeiltiin kuudessa aiemmin sertifioimattomassa yrityksessä. Niiltä saadun palautteen perusteella uusi versio on huomattavasti aiempia MSC:n jäljitettävyysstandardin vaatimuksia käyttäjäystävällisempi ja tarkoituksenmukaisempi.

Keskeiset muutokset

MSC:n jäljitettävyysstandardiin on tehty muun muassa seuraavat keskeiset muutokset:

 • Sertifioitujen tuotteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevia vaatimuksia on selkeytetty.

 • Yrityksille on asetettu yksityiskohtaisemmat vaatimukset tuotteiden sertifiointitilanteen tarkistamista varten vastaanoton yhteydessä ja sen varmistamiseksi, että ne ostavat tuotteita ainoastaan sertifioiduilta tavarantoimittajilta.

 • Jäljitettävyysstandardin vaatimusten täyttämisessä painotetaan enemmän henkilöstön pätevyyttä ja auditoinnissa korostetaan haastattelujen merkitystä koulutustietojen tarkistamisen lisäksi.

 • Valvonta-auditointien ajoittamista varten otettu käyttöön tasapuolisempi ja yhdenmukaisempi menettely. Useimmissa yrityksissä tehdään nyt vuotuiset valvonta-auditoinnit, ja vain tiettyihin ryhmiin kuuluvat organisaatiot ovat oikeutettuja 18 kuukauden auditointisykliin.

 • Pieni osa valvonta-auditoinneista (vähintään 1 prosentissa kunkin sertifiointilaitoksen asiakkaista) tehdään ennalta ilmoittamattomina tarkastuskäynteinä. Nämä riskien perusteella tai satunnaisesti määritellyt auditoinnit korvaavat tavanmukaisen valvonta-auditoinnin, joten niistä ei aiheudu lisäkustannuksia.

Tiivistelmä MSC:n CoC-ohjelmaan tehdyistä muutoksista >

Tarkempaa tietoa uudistetusta standardista saa osallistumalla sidosryhmille suunnattuun verkkoseminaariin perjantaina 27. maaliskuuta 2015. Ilmoittaudu osoitteessa standards@msc.org.

Lisätietoa uusista vaatimuksista saa osoitteesta www.msc.org/chainofcustody.

Tutustu tarkemmin MSC:n toimiin ympäristömerkittyjen kala- ja äyriäistuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi osoitteessa http://blog.msc.org/articles/can-trust-msc-sustainable-seafood-inside-view

Huomautuksia toimittajille:

Kansainvälisen median tiedustelut:

Jo Winser, mediapäällikkö

jo.winser@msc.org

+44 (0) 20 7246 8924

Paikallisten tiedottajien yhteystiedot: www.msc.org/newsroom/media-centre

Seuraa meitä verkossa:

Kattava luettelo MSC:n sosiaalisen median kanavista osoitteessa http://www.msc.org/socialmedia

MSC:n muihin uutisiin ja päivityksiin voit tutustua kirjautumalla osoitteessa www.msc.org/newsroom/updates

Lisätietoja:

Janne Posti, MSC Project Manager for Finland

janne.posti@msc.org, 040 595 4502

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena on muuttaa kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto ekologisesti kestäväksi. MSC ylläpitää maailman ainoaa luonnonkalatuotteiden sertifiointi- ja ympäristömerkkiohjelmaa, joka on yhtenäinen ympäristömerkkien vaatimusten standardisoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation ohjeistuksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n merestä pyydettyjen kalojen ja kalatuotteiden ympäristömerkitsemisen ohjeistuksen kanssa. Nämä ohjeet perustuvat FAO:n laatimiin vastuullista kalastusta koskeviin menettelyohjeisiin. Ohjeissa edellytetään kalastussertifiointi- ja ympäristömerkitsemisjärjestelmiltä seuraavia asioita:

 • Kolmannen osapuolen suorittama objektiivinen pyydystysmenetelmien arviointi, jossa hyödynnetään tieteellistä näyttöä;

 • Prosessien läpinäkyvyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä toimiva huomautusmenettely;

 • Standardit, jotka perustuvat kohdelajien, ekosysteemien sekä hallintokäytäntöjen kestävyyteen;

MSC:llä on toimistot Lontoossa, Seattlessa, Tokiossa, Sydneyssä, Haagissa, Edinburghissa, Berliinissä, Kapkaupungissa, Pariisissa, Madridissa ja Tukholmassa.

MSC-ohjelmassa on mukana yli 343 kalatalouden yritystä. Näistä 242 on jo saanut sertifikaatin ja 101 yrityksellä on arviointi käynnissä. Lisäksi 40–50 yrityksellä on kesken luottamuksellinen esiarviointi. MSC-sertifioitujen ja arvioinnissa olevien kalastusyritysten vuosittainen raportoitu saalis lähentelee kymmentä miljoonaa tonnia, mikä vastaa 10:tä prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain villinä pyydetystä kalasta. Sertifioitujen kalastusyritysten saalismäärä on noin kahdeksan miljoonaa tonnia kaloja ja äyriäisiä vuodessa, joka vastaa yli yhdeksää prosenttia kaikista vapaina pyydetyistä merenelävistä. Maailmanlaajuisesti jo yli 25 000:lla tuotteella on MSC-ympäristömerkki. Nämä tuotteet ovat peräisin sertifioiduilta yrityksiltä, jotka toimivat kestävällä tavalla.

Lisätietoja MSC:n toiminnasta voi lukea verkkosivuiltamme www.msc.org

Liitteet & linkit