• news.cision.com/
  • Martela/
  • Työtilojen häiriötekijät piinaavat tietotyöläisiä – Martelan uutuustuote edistää työrauhaa

Työtilojen häiriötekijät piinaavat tietotyöläisiä – Martelan uutuustuote edistää työrauhaa

Report this content

  • Martela Insights -datan mukaan yli kaksi kolmasosaa avotoimistoissa työskentelevistä kokee työnsä keskeytyvän melko usein tai häiritsevän usein
  • Merkittävimpiä häiriöitä ovat työpisteillä käytävät keskustelut, puhelut ja verkkokokoukset
  • Martelan uusi helposti liikuteltava äänieristetty työtila PodBooth on joustava ratkaisu työympäristön äänimaiseman hallintaan

Tiedotusvälineille 5.2.2019

Lähes 60 % pohjoismaisista tietotyöläisistä kertoo työskentelynsä keskeytyvän joko melko usein tai häiritsevän usein. Avotoimistoissa työskentelevien kohdalla osuus nousee jopa lähes 70 %:iin. Tyypillisimpiä häiriötekijöitä ovat työkavereiden väliset keskustelut ja puheluiden äänet.

 Työympäristön äänimaiseman ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle selviää Martelan kokoamasta Martela Insights -datasta. Aineisto sisältää yli 4 200 suomalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen toimistotyöntekijän arviot työtiloistaan ennen työympäristömuutoksen toteuttamista.

Työympäristöjen hälinää on viime vuosina lisännyt esimerkiksi kokousten järjestäminen yhä useammin puhelimen ja tietokoneen välityksellä, ja samalla niiden siirtyminen neuvotteluhuoneista omille työpisteille. Myös sosiaaliset kohtaamiset työympäristöissä tapahtuvat suurimmaksi osaksi työpisteillä.

”Häiriöiden ja keskeytysten määrä vaikuttaa suoraan työrauhaan ja tuottavuuteen, minkä lisäksi niillä on vahva korrelaatio useisiin työtyytyväisyyden taustatekijöihin. Hälinä vaikuttaa työtehon lisäksi esimerkiksi mahdollisuuteen palautua työpäivän aikana ja jopa kokemukseen työilmapiiristä”, Martelan työympäristöasiantuntija Eeva Terävä sanoo.

Martela Insights -datan mukaan pohjoismaisten tietotyöläisten työpäivässä korostuu keskittymistä vaativa yksilötyö, riippumatta työtehtävästä. Mahdollisuus rauhalliseen tilaan on kuitenkin yhä yhteydessä korkeaan asemaan organisaatiossa. Erityisesti suorittavan tason tehtäviä hoitavat työntekijät istuvat usein aamusta iltaan omalla työpisteellään hälyisässä avotoimistossa.

”Mahdollisuus keskittymiseen on ensiarvoisen tärkeää kaikille työntekijöille asemaan katsomatta, ja se näkyy selvästi, kun vastaajia pyydetään priorisoimaan kehityskohteita. Työrauhaan, työn kuormittavuuden vähentämiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat toiveissa todella korkealla”, Eeva Terävä kertoo.

Tiiviisti äänieristetty ja liikuteltava Martelan PodBooth rauhoittaa työympäristöä

Martela esittelee 5.2. alkavilla Tukholman huonekalumessuilla uuden PodBoothin osana laajenevaa Pod-tuoteperhettään. Uutuustuote tuo äänimaisemaa rauhoittavat ja yksityisyyttä lisäävät työtilat saumattomaksi osaksi modernia työympäristöä.

Ruotsalaisen o4i Design Studion suunnittelemat PodBoothit noudattavat muotokieleltään ja materiaaleiltaan muita Pod-perheen tuotteita. Helposti liikuteltavat tuotteet vastaavat nopeatempoisen tietotyön muuttuviin tarpeisiin, ja laadukkaat tekniset ratkaisut varmistavat hyvän äänieristyksen ja ilmanvaihdon.

”Keskittymistä edistävän äänimaiseman ohella tietotyöläiset kaipaavat erilaisia tiloja puheluille ja verkkokokouksille. Joustavin ja toimivin keino vastata tähän kriittisen tärkeään tarpeeseen on tuoda työympäristöön riittävästi laadukkaasti äänieristettyjä työtiloja, jotka istuvat visuaalisesti luontevasti muuhun sisustukseen ja joiden sijaintia on tarvittaessa helppo vaihdella.”, Martelan tuote- ja Muotoilujohtaja Kari Leino kertoo.

Toimitilojen äänimaisemaa rauhoittavat PodBoothit tukevat Martelan 4C-ajattelua, jonka mukaan hyvissä työympäristöissä on omat alueensa keskittymiseen, ryhmätyöhön, tiedonvaihtoon ja palautumiseen (4C: Concentration, Collaboration, Communication, Chill-out).

Lehdistökuvat: https://www.dropbox.com/sh/kqqekuo4b4kjlld/AACvvbdyfMTW52ONz-Ab7NYma?dl=0

Lisätietoja:

Kari Leino, tuote- ja muotoilujohtaja, Martela Oyj
+358 500 933 922
kari.leino@martela.com

Eeva Terävä, työympäristöasiantuntija, Martela Oyj
+358 50 412 3546
eeva.terava@martela.com

Martela Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme yhden kontaktipisteen koko työympäristön elinkaaren ajaksi – tarpeen määrittelystä työympäristön optimoituun ylläpitoon. www.martela.fi

Avainsanat: