Koulutuspaikkojen leikkaukset uhkaavat toimialan kasvua

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa tyrmää täysin KESU-luonnoksessa esitetyt 1300 aloituspaikan leikkaukset kasvavalle matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Ala kärsii jo nyt vaikeasta työvoimapulasta etenkin pääkaupunkiseudulla. Leikkausten myötä ammattitaitoisen työvoiman saannista tulee vakava ongelma. Matkailualat työllistävät 130 500 henkilöä ja määrän odotetaan kasvavan selvästi vuoteen 2020 mennessä. Ravitsemispalveluiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja etenkin venäläisturistien määrä on vahvassa kasvussa. Mikäli viisumivapaus toteutuu, venäläismatkailijoiden osuus vähintään kaksinkertaistuu.

KESU-luonnoksessa esitetty 1300 aloituspaikan leikkaustarve matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalalle ei ole perustelu. Vähennystarvetta ei ole toisella asteella eikä ammattikorkeakouluissa. Tilastokeskuksen mukaan majoitus- ja ravitsemisalan työllisten määrä kasvoi 30 prosenttia vuosina 1995–2009. Työ- ja elinkeinoministeriössä vuonna 2010 laaditun Suomen kansallisen matkailustrategian mukaan matkailualojen työllisyyden odotetaan nousevan 170 000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä.

– Matkailu-alalla on suuri kasvupotentiaali varsinkin ulkomaalaisten matkailijoiden osalta. Viime talvena Suomessa vieraili 2,9 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Määrä kasvoi edellisestä talvikaudesta 20 prosenttia. Kasvu tuli lähes kokonaan Venäjällä asuvista matkustajista. Venäläiset haluavat matkustaa Suomeen ja Suomessa, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

KESUn pohjana käytetyssä VATTin tutkimuksessa (Tutkimukset 161) todetaan toimialalla olevan merkittävä kasvupotentiaali etenkin ravitsemispalveluissa. Alan työpaikkojen määrä kasvaa tulevaisuudessa myös henkilöstöravintolasektorilla. Väestön ikääntyminen lisää erityyppisten ateriapalveluiden kysyntää. Lisäksi kauppa ja elintarviketeollisuus rekrytoivat runsaasti kokkeja ja keittiömestareita. Myös julkinen sektori työllistää ravitsemisalan koulutuksen saaneita. Pelkästään kuntien ammattikeittiöissä työskentelee 14 000 alan ammattilaista. Osaavan työvoiman tarve lisääntyy eläkkeelle siirtymisen myötä koko toimialalla. Esimerkiksi kunnallisten ruokapalvelujen henkilöstön eläkepoistuma on 33,2 vuosina 2010–2019.

Ala työllistää runsaasti nuoria. Matkailu- ja ravintola-ala on monelle nuorelle ensi kosketus työelämään. Toimiala työllistää kaikkialla Suomessa ja alan työpaikat säilyvät tulevaisuudessakin Suomessa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa

Liitteet & linkit