MaRa: Miljardin euron ansiotuloverotuksen keventäminen välttämätöntä

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynti nousi hieman alkuvuonna.  Suomalaisten ostovoima säilyy kuitenkin heikkona. Positiivisesta alkuvuodesta huolimatta matkailu- ja ravintola-alan yritykset ennakoivat myynnin laskevan vuositasolla. Alalle on tulossa neljäs vaikea vuosi peräkkäin.  Matkailu on Pohjoismaissa kasvuala, mutta Suomi on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Ostovoiman lisäämiseksi yhteiskuntasopimuksen syntyminen ja siinä luvattu ansiotuloverotuksen keventäminen on matkailu- ja ravintola-alan kannalta välttämätöntä.

Toimialoista pikaruokaravintoloiden myynti kääntyi kasvuun viime vuoden loppupuoliskolla. Anniskelumyynnin lasku jatkui ja ruokamyynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä. Henkilöstö-ravintoloiden vuodesta 2008 alkanut myynnin lasku jatkui. Alkuvuonna voimakas kustannuskehitys tasaantui, mutta kustannustaso jää silti korkealle ja alan kannattavuus heikkeni edelleen.

Venäläisten yöpymisten voimakas väheneminen painoi Suomen matkailua. Venäläisten yöpymiset vähenivät kaikissa majoitusliikkeissä tammi-huhtikuussa -45,7 %. Kotimaisten, kiinalaisten ja EU-maista tulevien matkailijoiden yöpymisten määrä on ollut alkuvuonna nousussa, mutta ei riitä paikkaamaan venäläisten yöpymisten jyrkkää laskua.

Suomen hintataso on noussut muuta euroaluetta selvästi ripeämmin koko finanssikriisin jälkeisen ajan. Hintatason nousu on ollut voimakasta etenkin palveluissa. Se on heikentänyt Suomen kilpailukykyä suhteessa muihin euromaihin ja samalla nakertanut suomalaisten ostovoimaa. Suomen matkailun hintataso on noussut suhteessa muihin Pohjoismaihin.

”Heikko ostovoima ja kova hintojen nousu näkyvät vaimeana kotimaisten matkailu- ja ravintolapalvelujen kysyntänä. Tämä ohjaa suomalaiset matkustamaan hinnoiltaan edullisempiin maihin sekä jarruttaa ulkomaalaisten matkailua Suomeen”, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ekonomisti Jouni Vihmo.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset arvioivat keväällä tehdyn MaRan sesonkikyselyn mukaan, että kesämyynnissä voitaisiin yltää edellisvuoden tasolle. Alkukesän huonot säät ovat kuitenkin heikentäneet myyntiä, ja kesämyynnin tulos on loppukesän säiden paranemisen varassa. Muissa Pohjoismaissa kesämyynnissä odotetaan jopa 4-5 % kasvulukuja edelliseen vuoteen verrattuna.

Yksityinen kulutus kasvaa historiallisen hitaasti eikä riitä kotimarkkinoiden toipumiseen. Suomen yksityisen sektorin työpaikoista 70 prosenttia on kotimarkkinasektorilla.

”Matkailu- ja ravintolan yritykset ja työntekijät tarvitsevat hallituksen yhteiskuntasopimuksen syntymiselle porkkanaksi asettaman miljardin euron ansiotulon veronkevennyksen. Se parantaisi ostovoimaa ja lisäisi työpaikkoja alallemme”, sanoo toimitusjohtaja Timo Lappi.

Liite: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan suhdannekatsaus 01/05

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549
ekonomisti Jouni Vihmo, 050 520 1636

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä.

Liitteet & linkit