MaRan jäsenkysely: 70 % alan yrityksistä työllistäisi nykyistä enemmän, jos hallituksen ehdottamat kilpailukykytoimet toteutetaan

MaRan kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä 70 prosenttia ilmoittaa palkkaavansa lisää työntekijöitä tai lisäävänsä työntekijöiden työtunteja mikäli hallituksen esittämät toimet kilpailukyvyn parantamiseksi toteutetaan. Myös suurin osa ravintoloista lisäisi sunnuntaiaukioloaikojaan.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen esittämillä rakenteellisilla uudistuksilla kuten perhevapaista aiheutuvien kustannusten kertakorvauksella työnantajille, ensimmäisen sairauspäivän muuttamisella palkattomaksi, sunnuntaikorvauksien pienentämisellä 75 prosenttiin sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamisella olisi merkittäviä vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alan yritysten työllisyyteen. Toimet purkaisivat rakenteellisia työllistämisen esteitä alalta. Alan yritysten yksikkötyökustannuksia toimet vähentäisivät tuntuvasti.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 prosenttia ilmoittaa palkkaavansa lisää työntekijöitä tai lisäävänsä työntekijöiden työtunteja, jos toimenpiteet toteutetaan. Myös osa-aikaiset työntekijät saisivat lisää työtunteja. Matkailu- ja ravintola-ala on erittäin työvoimavaltainen ala, jonka työntekijöistä kolmannes on alle 26-vuotiaita nuoria. Uusien työpaikkojen syntyminen alalle mahdollistaisi työn tarjoamisen nuorille maahanmuuttajien ohella.

Peräti 75 prosenttia ravintoloista ilmoittaa avaavansa ravintolan sunnuntaisin tai pidentävänsä sunnuntaiaukioloaikojaan, jos sunnuntaikorvauksia pienennetään. Sunnuntaikorvauksen pienentäminen laskisi yksittäisen työntekijän sunnuntaikorvausta, mutta alan palkkasumma kasvaisi. Nykyisin suurin osa ravintoloista on kiinni sunnuntaisin, koska ravintolan pitäminen auki nykyisillä sunnuntaikorvauksilla ei ole kannattavaa. Laajemmilla sunnuntaiaukioloajoilla pystyttäisiin myös palvelemaan ulkomaalaisia matkustajia paremmin.

”Euroopan talouskasvu perustuu kulutukseen. Hallituksen toimet parantaisivat merkittävästi alamme kilpailukykyä ja työllisyyttä. Näiden toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi on erittäin tärkeää parantaa ostovoimaa miljardin euron ansiotuloveron keventämisellä”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä.

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa