Matkailu- ja ravintola-alan työllisyys heikkenee edelleen: oikeilla toimilla työllisyys nousuun

Matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on jatkunut heikkona alkuvuoden. Myynti on laskenut. Kannattavuus heikkenee edelleen ja henkilöstön määrä vähenee. Alalle on mahdollista saada 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää kotimaisen ostovoiman ja hintakilpailukyvyn parantamista veroja alentamalla.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan varsin heikoksi tänään ilmestyneessä Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometrissa. Alan näkymät pysyvät edelleen vaisuina ja normaalia heikommalla tasolla. Huolestuttavaa on, että henkilöstön määrän odotetaan laskevan edelleen.

Alan työllisyys on mahdollista saada nousuun oikeilla toimilla. Muissa Pohjoismaissa mara-ala kasvaa ennätyksellisen nopeasti, ja esimerkiksi Ruotsissa alalle on syntynyt 52 000 uutta työpaikkaa vuodesta 2006 alkaen. Suomessa matkailu- ja ravintola-alalle voi syntyä 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä, mikäli ostovoimaa parannetaan ansiotuloverotusta keventämällä ja hintakilpailukykyä kohennetaan arvonlisäveroa alentamalla. Uudet työpaikat mara-alalla helpottaisivat Suomessa kasvanutta nuorisotyöttömyyttä. Alan työntekijöistä kolmannes on alle 26-vuotiaita. Matkailualat työllistävät 140 000 työntekijää kaikkialla Suomessa.

”Jos työllisyyden kohentaminen on hallituksen tavoitteena, veroja on pakko alentaa. Matkailu- ja ravintola-ala on yksi harvoista kasvualoista, jonne voi syntyä kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja”, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Edellisellä vaalikaudella kulutusveroja kiristettiin Veronmaksajien mukaan 2,4 miljardia euroa vuositasolla. Veronkorotukset ovat iskeneet kotimaiseen kulutukseen sekä suomalaisen työn ja matkailu- ja ravintola-alan palveluiden kysyntään. Esimerkiksi alkoholin kokonaiskulutuksesta enää noin 10 prosenttia on anniskelukulutusta. Anniskelu on työllisyyden ja verotulojen kannalta alkoholin ylivoimainen jakelukanava. Vaaleja edeltävissä kannanotoissa kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että alkoholinkulutusta on siirrettävä ravintoloihin. Konkreettinen keino tähän on alentaa ravintolassa nautitun alkoholin arvonlisävero 14 prosenttiin.

Edustuskulujen verovähennysoikeuden nostaminen täysimääräiseksi maksaisi itse itsensä takaisin matkailu- ja ravintolapalvelujen kysynnän kasvaessa. Edustuskulujen verovähennysoikeuden nostaminen nykyisestä viidestäkymmenestä prosentista sataan prosenttiin toisi valtiolle enemmän verotuloja kuin se veisi, kun palveluiden käyttö sekä työpaikat alalla lisääntyisivät.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä.

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa