Matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntä kiihtyy

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Viime vuoden loppupuoliskolla alkaneen selvän nousun odotetaan jatkuvan vahvana vuoden loppuun asti ja hidastuvan ensi vuonna vain lievästi. Kasvua vauhdittivat viime heinäkuisen arvonlisäveron alentamisen piristämä ruokamyynti ja hotellien majoitusmyynti. Syvän taantuman jäljet näkyvät kuitenkin alalla yhä.

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa noin 4 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi 4,5 prosenttia. Myyntihinnat laskivat ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisen ansiosta.

Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi noin 7,5 prosenttia. Huonehinnat nousivat runsaat 2 prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi noin 5 prosenttia. Kapasiteetin käyttöaste kohosi, vaikka majoitustarjonta kasvoi lievästi. Huonekäyttöaste oli noin 55 prosenttia eli runsaat 1,5 prosenttiyksikköä viimevuotista korkeampi.

Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi hieman yli 4 prosenttia. Määrällisesti myynnissä oli nousua 5 prosenttia, sillä myyntihinnat alenivat lähes prosentin. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti 7 prosenttia runsaammin ja alkoholia reilut 1,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkoholin anniskelu kasvoi pitkästä aikaa. Tosin vertailuajankohtana tammi – maaliskuussa 2010 ravintola-alan taantuma oli voimakkaimmillaan. Alkoholin anniskelu on vähentynyt ravintoloissa kolmanneksen vuodesta 1997 vuoteen 2010.

Pikaruokaravintoloiden myynnin arvo kasvoi 6,5 prosenttia ja määrä noin 7 prosenttia. Toimipaikkojen määrä lisääntyi vajaat 4 prosenttia. Tämän vuoksi myös kapasiteetin käyttöastekehitys oli nouseva. Catering-yritysten myynnin arvo sen sijaan supistui noin 2 prosenttia. Hinnat laskivat vieläkin enemmän, joten myynti kasvoi kuitenkin määrällisesti runsaan prosentin.

Alan palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan tänä vuonna viimevuotista voimakkaammin. Positiivista kehitystä vauhdittavat viime heinäkuussa toteutunut ravintolaruoan alv:n alentaminen, kotitalouksien säästämisasteen lasku ja yleisen talouskasvun jatkuminen. Myönteisen kehityksen uhkana ovat Euroopan velkakriisin syveneminen, mahdolliset kulutusverojen korotukset ja inflaation kasvu. Syvän taantuman jäljet näkyvät alalla yhä: Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi vielä tammi-maaliskuussa runsaan kolmanneksen vuotta aiemmasta. Palvelujen kysyntä saavuttanee vuoden 2007 tason vasta parin vuoden kuluttua. Tarjonta on kuitenkin kasvanut taantumankin aikana selvästi.

Työn tuottavuus kääntyi kahden laskuvuoden jälkeen viime vuonna selvään nousuun, mikä on jatkunut kuluvan vuoden alkukuukausina. Alan työvoiman kysynnän alamäki vaihtui nousuksi vasta viime vuoden lopussa. Myönteinen kehitys on voimistunut kuluvan vuoden alkukuukausina.

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen, 050 544 8311
              
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.

Tilaa