Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualoille työsulku sovittelun käynnistämiseksi

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on julistanut hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualoille työsulun. Työsulun tarkoituksena on varata valtakunnansovittelijalle aikaa työriidan ratkaisemiseksi ennen joulusesonkia. Joulusesonki on matkailukeskusten tärkein sesonki. Matkailualalla, työnantajilla ja työntekijöillä, ei ole varaa vaarantaa joulunaikaan sijoittuvilla työtaistelutoimenpiteillään Suomen nousevaa mainetta upeana matkakohteena.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on julistanut työsulkuun liitteissä olevien jäsenyritystensä Palvelualojen ammattiliitto PAMiin kuuluvat työntekijät liitteissä mainittuina ajankohtina. MaRa ja PAM neuvottelivat hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluyritysten (muun muassa moottorikelkka-, poro- ja koirasafarit) uusista työehdoista lokakuun puolivälistä asti. MaRa tarjosi kummankin toimialan työntekijöille syntyneen yleisen linjan mukaiset palkkaratkaisut. PAM ilmoitti, että he haluavat enemmän. Näistä lähtökohdista on selvää, etteivät osapuolet saavuta yhteisymmärrystä palkkaehdoista ilman valtakunnansovittelijan apua. Tämän vuoksi MaRa katkaisi neuvottelut 14.11.2017.

Ilmeisesti PAMin tarkoituksena on viivästyttää lakon aloittamista niin, että lakkovaroitus annettaisiin lähempänä joulua. Tällöin työtaistelutoimet aiheuttaisivat vakavaa vahinkoa Suomen matkailualan maineelle ja toimialojen yrityksille. Näissä olosuhteissa MaRa oli pakotettu julistamaan työsulku, jotta valtakunnansovittelijalle annettaisiin riittävästi aikaa sovittelulle ja jotta joulusesonkia uhkaavat työtaistelutoimenpiteet voitaisiin välttää.

Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan työehtosopimukset ovat yleissitovia. Jokaisen Suomessa toimivan hiihtokeskuksen ja ohjelmapalveluyrityksen on noudatettava niissä olevia työ- ja palkkamääräyksiä. Kummallakin toimialalla on muutama yritys, joka on tehnyt hyvää tulosta. Kolme lämmintä ja lyhyttä talvea ovat iskeneet ankarasti eteläisemmän Suomen hiihtokeskuksiin. Ohjelmapalveluala on toipumassa finanssikriisin jälkeisestä palvelujen kysynnän tuntuvasta laskusta. Toimialojen taloustilanne huomioon ottaen niillä ei olisi varaa syntyneen yleisen tason mukaisiin palkankorotuksiin. MaRa tarjosi PAMille kuitenkin syntyneen yleisen tason mukaisia palkkaratkaisuja.

Suomi maksoi kovan hinnan vuoden 2007 huutokaupaksi yltyneestä eri toimialojen palkkakilpailusta. Jokainen toimiala sai suuremmat palkankorotukset kuin edellinen toimiala. Meillä ei ole tällaiseen kehitykseen varaa. Jokaisella toimialalla löytyy perusteensa, miksi se ansaitsee suuremmat korotukset kuin jokin muu toimiala.

”Joulusesonkina Pohjois-Suomeen on tulossa satoja charter-lentoja ulkomailta. Suuri osa matkailijoista on lapsiperheitä, jotka tulevat kokemaan satumaisen talven ja joulupukin poro- ja koirasafareineen. Meillä ei ole varaa tuottaa heille pettymystä. Julistamamme työsulku antaa valtakunnansovittelijalle aikaa löytää ratkaisu ennen joulua. Ratkaisun tulee kuitenkin olla syntyneen yleisen linjan mukainen. Muuten on vaarana palkkahuutokauppa nousevin huudoin”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.


Liitteet:

Hiihtokeskusalan työsulun piiriin kuuluvat yritykset (pdf)

Ohjelmapalvelualan työsulun piiriin kuuluvat yritykset (pdf)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 700 jäsentä, joilla on 7 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä. 

Yrityksestä

MaRa on matkailu-, hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö.