Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry alkoholilain uudistamisesta: Alkoholilakiesityksessä korjattavaa ravintoloiden kannalta

Hallitus saavutti yhteisymmärryksen vähittäiskauppojen ja ravintoloiden oikeudesta myydä ulos enintään 5,5 prosenttisia alkoholijuomia. Alkoholilain uudistuksen eteneminen on hyvä uutinen ravintola-alalle. Lakiehdotus on vielä valmistelussa, ja esillä on monta ravintoloille tärkeää asiaa. Lakiehdotukseen sisältyy kuitenkin vielä useita ongelmia. Nämä heikentävät ravintola-anniskelun kilpailukykyä, luovat epävarmuutta ja lisäävät byrokratiaa. Ongelmallisin on ehdotus siitä, että asiakas saisi tuoda tilausravintolaan omat alkoholijuomat. Myös ehdotukset alkoholiviranomaisten laajasta määräystenanto-oikeudesta, järjestyksenvalvojapakosta anniskeltaessa klo 1.30 jälkeen ja kuntien oikeudesta kieltää anniskelu klo 1.30 jälkeen huolestuttavat ravintola-alaa.

Ravintoloissa nautitun alkoholin hinta on korkea Virosta ja muista Baltian maista hankittuun alkoholiin verrattuna. Se on myös selvästi kalliimpaa kuin Suomessa kaupasta hankittu alkoholi ravintola-alan raskaan kustannusrakenteen vuoksi. Samalla ravintolassa nautittu alkoholiannos tuo selvästi enemmän verotuloja ja työllisyyttä kuin ulkomailta tai kaupasta hankittu alkoholi. Alkoholin korkeasta hinnasta noin 35–40 prosenttia aiheutuu eduskunnan säätämistä veroista ja muista laeista.

Lausunnolla olleessa lakiehdotuksessa kalliin ravintola-alkoholin ongelma ehdotettiin ratkaistavaksi niin, että asiakas saisi tuoda omat alkoholijuomat tilausravintolaan. Alkoholin myynnistä saaduilla tuloilla on ratkaiseva merkitys ravintoloiden kannattavuudelle. Omien alkoholijuomien salliminen rankaisisi vastuullista anniskelua harjoittavaa ravintola-alaa heikentämällä sen toimintaedellytyksiä entisestään. Esityksen taustalla on halu tukea maatilamatkailua. Tosiasiassa asiakkaan omien alkoholijuomien salliminen ravintoloissa iskisi kaikkein pahiten maaseudulla ja pienissä kunnissa toimiviin anniskeluravintoloihin, kylpylöihin ja hotelleihin.

”Hallituksen tavoitteena oli siirtää alkoholin kulutusta ravintoloihin. Se, että asiakkaan sallittaisiin tuoda omat alkoholijuomat ravintoloihin, vaikuttaa anniskelua vähentävästi. Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on romahtanut kahdessakymmenessä vuodessa 20 prosentista 10 prosenttiin. Kalliin ravintola-alkoholin ongelma tulee ratkaista karsimalla anniskelua koskevaa byrokratiaa enemmän kuin lakiesityksessä ehdotetaan ja alentamalla anniskelun arvonlisävero ravintolaruoan kanssa samalle tasolle 14 prosenttiin. Kilpailun tasapuolisuus edellyttää, että alkoholia voidaan nauttia ravintolassa vain anniskeluluvalla”, toteaa MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi.

Liite:
Miksi ravintolat tarvitsevat uuden alkoholilain?

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 600 jäsentä, joilla on 7 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä.