LähiTapiola, Varma, Ilmarinen ja CVC Capital Partners Fund VII ostavat Mehiläisen yhdessä yhtiön nykyisen johdon kanssa

Lehdistötiedote 18.5.2018

Suomalaisista instituutioista koostuva ryhmittymä - mukaan lukien LähiTapiola, Varma ja Ilmarinen - on tänään tiedottanut ostavansa Mehiläisen yhdessä Mehiläisen johdon ja päävastuullisen sijoittajan, CVC Capital Partnersin hallinnoiman rahaston kanssa. CVC:n rahastosta tulee Mehiläisen enemmistöomistaja ja kaupan myötä suomalainen omistus yhtiössä kasvaa merkittävästi. Ilmarinen ja Varma suunnittelevat jatkavansa Mehiläisen osakkeenomistajana tukemassa yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta. Yrityskauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän.

Mehiläisen strategiana on myös jatkossa kasvaa kannattavasti kehittämällä entistäkin parempia sosiaali- ja terveyspalveluita Suomessa, investoimalla palveluverkoston laajentamiseen ja tekemällä yhtiötä täydentäviä yritysostoja. Pidemmällä tähtäimellä Mehiläinen tutkii myös mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun esimerkiksi digitalisaation murrosta hyödyntämällä. Yhtiön johto jatkaa nykyisissä tehtävissään ja merkittävinä omistajina Mehiläisessä.

Janne-Olli Järvenpää, Mehiläisen toimitusjohtaja on iloinen uudesta omistajaryhmittymästä: ”Olen erittäin huojentunut ja onnellinen, että saimme Mehiläiseen uusiksi omistajiksi ja omistajajohdon kumppaneiksi vahvat kotimaiset instituutiot ja osaavan pääomasijoittajan. Vahvojen kumppaneidemme avulla voimme edelleen säilyä yksityisenä kotimaisena yrityksenä pörssin ulkopuolella - yhtiönä, jota kehitetään pitkäjänteisesti ja asiakkaiden tarpeista lähtien. Olen erittäin kiitollinen nyt irtautuvien pääomistajiemme KKR:n ja Tritonin sekä hallituksemme tuesta johdolle sekä ylpeä tuloksista, joita olemme yhdessä Mehiläisen henkilöstön kanssa saavuttaneet vuodesta 2015 lähtien, jolloin aloitin toimitusjohtajana.”

”Asiakkaidemme kasvavat vaatimukset, kiristyvä kilpailu tuottajien kesken, digitalisaation tuomat mullistukset ja sote-uudistuksen synnyttämä epävarmuus ovat samalla sekä mahdollisuuksia että haasteita kaikille terveys- ja sosiaalipalveluyrityksille Suomessa. Osaava pääomasijoittaja ja vahvat kotimaiset instituutiot yrittäjähenkisen omistajajohdon takana mahdollistavat sen, että yhtiömme pystyy jatkossakin vastaamaan ketterästi ja joustavasti toimialallamme murrokseen.”

Erkki Moisander, LähiTapiolan pääjohtaja toteaa: ”Vahvistamme merkittävästi kotimaista omistajuutta suomalaisessa terveydenhuollossa kasvattaessamme omistustamme Mehiläisestä. Elämänturvayhtiönä panostamme yhä enemmän asiakkaidemme kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveydenhuollon uudistamiseen tähtäävästä toimintatavastamme konkreettinen esimerkki on Mehiläisen kanssa kehittämämme virtuaalisairaala, joka palvelee henkilövakuutusasiakkaitamme. Virtuaalisairaalan etälääkärivastaanotoilla jopa yli puolet perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä voidaan hoitaa etänä. Jatkamme helppojen digipalveluiden kehittämistä tänä vuonna ja ne yhdessä kattavan valtakunnallisen verkoston kanssa varmistavat asiakkaillemme erinomaiset terveyspalvelut.”

Tomas Ekman, partneri CVC:n Tukholman toimipisteestä kommentoi: “Olemme innoissamme mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Mehiläisen johdon sekä arvostettujen suomalaisten instituutioiden, LähiTapiolan ja Varman, kanssa. Mehiläinen tunnetaan asiakaskeskeisestä toimintatavastaan ja huippuluokan palveluistaan. Henkilökohtaisesti odotan innolla työskentelyä Mehiläisen hallituksessa Janne-Ollin ja laajemmin koko johdon tukena. On hienoa olla tukemassa Mehiläisen matkaa kohti seuraavia vaiheita yhtiön yli 100-vuotisessa, vaikuttavassa historiassa.”

Lisätietoja:

Mehiläinen Oy
Toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää
Yhteydenotot assistentti Tamilla Tiikasen (tamilla.tiikanen@mehilainen.fi, +358 40 531 0690) tai viestintäpäällikkö Laura Martinsuon (laura.martinsuo@mehilainen.fi, +358 40 196 2892) kautta.

CVC Capital Partners
Viestintäjohtaja Carsten Huwendiek (chuwendiek@cvc.com, +44 20 7420 4240)

LähiTapiola-ryhmä
Pääjohtaja Erkki Moisander ja viestintäjohtaja Anni Hiekkanen (anni.hiekkanen@lahitapiola.fi, + 358 40 5471045)

Varma
Viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander (katariina.sillander@varma.fi, +358 40 709 9836)

Ilmarinen
Listaamattomien sijoitusten johtaja Esko Torsti (esko.torsti@ilmarinen.fi, +358 50 629 42)

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut nopeasti ja sujuvasti yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläinen hoitaa, hoivaa ja huolehtii vuosittain yli miljoonasta asiakkaasta. Mehiläisen yli 360 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 14 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. www.mehilainen.fi

CVC Capital Partners
Vuonna 1981 perustettu CVC Capital Partners (CVC) on johtava pääomasijoitusyhtiö. CVC:llä on nykyisin 23 toimiston ja noin 450 työntekijän verkosto Aasiassa, Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. CVC on historiansa aikana kerännyt yli 110 miljardin dollarin edestä sijoitusvaroja pääomasijoitus- ja korkorahastoihinsa useammalta maailman johtavimmalta instituutiosijoittajilta. CVC hallinnoi pääomia noin 70 miljardin arvosta, ja CVC:n hallinnoimat tai konsultoimat rahastot ovat investoineet maailmanlaajuisesti 61 yhtiöön työllistäen noin 270 000 henkilöä lukuisissa maissa. Näiden yhtiöiden vuosittainen myynti on yhteensä yli 60 miljardia dollaria. www.cvc.com.

LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.

LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. www.lahitapiola.fi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 885 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2018 lopussa 45,7 miljardia euroa. www.varma.fi

Ilmarinen on asiakkaiden omistama työeläkeyhtiö. Tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,1 miljoonaan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on yli 46 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Yrityksestä

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen tarjoaa kokonaisvaltaiset palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä palveluita tuottaa Suomessa yhteensä yli 11 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.www.mehilainen.fi

Tilaa