Mehiläinen edistyi vastuullisuustavoitteissaan vuonna 2021

Report this content

Lehdistötiedote 17.2.2022

Vuoden 2021 aikana Mehiläinen eteni vastuullisuustyössään usealla osa-alueella. Vuosi toi mukanaan myös haasteita, joiden myötä yhtiö keskittyy entistä vahvemmin varmistamaan laatua kaikessa toiminnassaan.

Vuoden 2021 vastuullisuusraportti on Mehiläisen toinen erillinen vastuullisuuskysymyksiin paneutuva vuosikatsaus. Raportissa kerrotaan yhtiön vastuullisuusohjelman etenemisestä. Raportti noudattaa GRI-raportointiviitekehystä.

- Vastuullisuus on kaiken toimintamme perusta ja myös taloudellisesti kestävän liiketoiminnan edellytys. Vuosi 2021 osoittaa useilla osa-alueilla hyvää kehitystä, mutta tavoitteellinen työmme jatkuu vastuullisuustavoitteidemme edistämiseksi kaikilla sen osa-alueilla, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta: laatu ja asiakastyytyväisyys, toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu, henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus sekä kestävästi kehittyvä toiminta. Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Keskeisistä mittareista NPS-indeksin (Net Promoter Score) avulla mitattava asiakastyytyväisyys sekä julkisissa (74) että yksityisissä terveyspalveluissa (89) säilyi koko vuoden kansainvälisestikin vertailtuna erinomaisella tasolla. Myös henkilöstötutkimuksen kokonaisindeksi säilyi poikkeuksellisista oloista huolimatta erinomaisella tasolla 3,9/5 osoittaen, että Mehiläisessä on hyvä tehdä töitä. Henkilöstön hyvinvointi on keskeinen onnistumisen edellytys ja yhtiön tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka. Tätä tavoitetta edisti myös henkilöstön vaihtuvuuden pienentyminen lähes prosenttiyksiköllä vuoden aikana. Yhä useampi mehiläinen myös tekee työtään vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa.

Mehiläinen raportoi verkkosivuillaan avoimesti laadun eri osa-alueista reaaliajassa päivittyvien mittareiden avulla. Laatumittariston osana seurattavat kansantautien hoitotasapainoa kuvaavat mittarit osoittavat, että potilaiden hoitotasapaino on kehittynyt vuoden aikana parempaan suuntaan. Mehiläinen kehitti vuoden aikana myös uusia digitaalisia hoitopolkuja muun muassa diabeteksen hoitoon. Yhtiön erinomainen taloudellinen suoriutuminen mahdollistaakin osaltaan investoinnit ja kehitystyön muun muassa digitalisissa ratkaisuissa myös jatkossa.

Keväällä 2021 Mehiläinen sopi rahoittajiensa kanssa uuden 1,06 miljardin euron lainapaketin, jonka korkomarginaali huomioi yhtiön vastuullisuustavoitteiden toteutumisen. Kokonaisuuteen sidotut mittarit ovat ikääntyneiden hoivapalveluiden laatuindeksi, kiireettömään hoitoon pääsy Mehiläisen julkisilla terveysasemilla sekä Mehiläinen-konsernin hiilidioksidipäästöt. Kaikki mittarit etenivät vuoden aikana hyvin: ikääntyneiden palveluissa tehty kunnianhimoinen kehitystyö tuotti tulosta ja hoivan laatua mittaava laatuindeksi parantui selvästi edellisestä vuodesta ollen 79,4/100. Mehiläisen terveyskeskuksissa pääsi vuoden aikana hoitoon vuonna 2023 voimaan tulevan viikon hoitotakuun mukaisesti keskimäärin kuudessa päivässä. Konsernin liikevaihtoon suhteutettu hiilijalanjälki puolestaan pieneni vuoteen 2020 verrattuna kuusi prosenttia. Tavoitteissa onnistumisen myötä säästyvä summa käytetään vastuullisuustavoitteiden edistämiseen.

Onnistumisten lisäksi vuosi toi mukanaan haasteita, kun yhtiön omavalvonta osoittautui vammaispalveluiden yksiköstä löytyneiden virheiden seurauksena osin puutteelliseksi. Lääketieteellisen johtajan johdolla teetettiin tapahtuneesta kattava sisäinen selvitys, jonka johtopäätösten myötä yhtiö muun muassa tehostaa omavalvontaa, viranomaisyhteistyötä sekä henkilöstön koulutusta. Mehiläisen johto ja sosiaalipalveluidemme ammattilaiset ovat erittäin sitoutuneita näihin toimenpiteisiin.

Vastuullisuuden eteen tehty työ näkyi tuloksina myös mittauksissa. Kansainvälinen vastuullisuusarvioitsija EcoVadis myönsi Mehiläiselle kultatason luokituksen. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö ja ilmasto, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta. Kultaisen tunnustuksen saa vain 5 prosenttia yli 75 000 arvioidusta yrityksestä, mikä kertoo Mehiläisen toiminnan olevan kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla.

Tutustu vastuullisuusraporttiin Mehiläisen www-sivuilla osoitteessa:
https://www.mehilainen.fi/yritysinfo/mehilaisen-vuosi-2021


Lisätietoja:

- Marina Lampinen, yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja, marina.lampinen@mehilainen.fi
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta, salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832


Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 112-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Mehiläinen palvelee vuosittain yli 2 miljoonaa asiakasta ja sen 670 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 29 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluja Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.

Tilaa