Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2019 toi digitaalisen terveydenhuollon Meri-Lappiin

Report this content

Lehdistötiedote 26.3.2020

Mehiläinen Länsi-Pohja teki ensimmäisenä täytenä toimintavuonnaan vahvoja panostuksia asiakaspalveluun sekä digitaalisten palveluiden parantamiseen alueen asiakkaille. Panostusten myötä asiakastyytyväisyys nousi tasaisesti loppuvuotta kohti. Toiminta oli vuoden aikana taloudellisesti kannattavaa.
 

Vuosi 2019 oli Mehiläinen Länsi-Pohjalle ensimmäinen täysi toimintavuosi, jonka aikana asiakaslähtöisyys nostettiin etusijalle kaikkiin muutoshankkeisiin.

- Investoimme asiakaslähtöisyyteen esimerkiksi tuomalla Mehiläisen digitaaliset terveyspalvelut Länsi-Pohjan asiakkaille ja laajentamalla palveluiden saavutettavuutta laaja-alaisesti. Puhelinpalvelua laajennettiin ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy nostettiin huipputasolle. Olen tyytyväinen työntekijöidemme panostukseen asiakaslähtöisyyden nostamiseksi kaiken toiminnan kehittämisen keskiöön, kertoo Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Toiminta taloudellisesti kannattavaa

Vuonna 2019 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n liikevaihto oli 69,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1,1 miljoonaa euroa. Toiminta on ollut alusta lähtien taloudellisesti kestävällä pohjalla.

- Toiminta on ollut ensimmäiset vuodet taloudellisesti kannattavaa, mutta palveluista saatava kiinteä hinta, joka perustuu vuoden 2016 kustannustasoon vähennettynä kahdella prosentilla, pakottaa tarkkaan kustannusten johtamiseen. Toimimme julkisessa erikoissairaanhoidossa siis merkittävästi alle vuoden 2016 kustannustason investoiden samalla merkittävästi palveluiden kehittämiseen, mikä on ainutlaatuista julkisessa erikoissairaanhoidossa, toteaa Männistö.

Julkisen erikoissairaanhoidon menot ovat 2000-luvulla kasvaneet Suomessa keskimäärin 4,9 % vuodessa.

Panostukset asiakaspalvelussa tuottavat tulosta 

Länsi-Pohjassa mitataan terveyspalveluiden asiakaskokemusta reaaliaikaisesti suositteluindeksillä eli NPS-mittauksella (Net Promoter Score). Vuoden 2019 NPS-indeksi nousi tasaisesti ja ylitti heinäkuussa ensimmäisen kerran 60 pisteen rajan. Asiakaskokemuksen myönteiseen kehitykseen vaikutti muun muassa huhtikuussa käyttöön otettu Digiklinikka, joka palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden useissa asiointitarpeissa nopeasti ja asiakaslähtöisesti ilman tarvetta fyysiselle asioinnille. Digiklinikan NPS suositteluindeksi nousi Länsi-Pohjassa vuonna 2019 erinomaiselle tasolle 81.

- Kehitysinvestoinnit ovat tuottaneet tulosta ja olemme onnistuneet tarjoamaan asiakkaillemme nopean pääsyn hyvään hoitoon. Suositteluindeksien hyvä tulos kertoo siitä, että olemme pystyneet kehittämään julkista terveydenhuoltoa asiakkaiden arvostamaan suuntaan ja palvelut toimivat, Männistö sanoo.

Strategian mukainen kehitystyö jatkuu edelleen vuonna 2020 aktiivisena. Palveluiden asiakaslähtöisyyden, laadun ja kustannustehokkuuden osalta saavutetut tulokset tukevat yritystoiminnan jatkuvuutta.

Mehiläinen Länsi-Pohja työllisti vuoden 2019 aikana yhteensä 824 työntekijää, joista hoitajia oli hieman yli 600, lääkäreitä noin 130 ja muuta henkilökuntaa yhteensä 60. 
 

Lisätiedot:
Mehiläinen Länsi-Pohja, toimitusjohtaja Lasse Männistö
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Minna Kontulaisen kautta, p. 0405176194, Minna.Kontulainen@mehilainen.fi

 

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Mehiläisen ja Kemin, Tornion, Keminmaan sekä Simon kuntien yhteisyritys, joka tuottaa keskeiset Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille.
 

Tilaa