Mehiläinen Länsi-Pohjassa tehtiin syyskuussa asiakastyytyväisyysmittauksen kaikkien aikojen ennätys

Report this content

Lehdistötiedote 16.10.2020

Mehiläinen Länsi-Pohjan asiakkaat arvioivat asiakaspalvelun ennätyskorkealle syyskuussa. Yli 80 prosenttia asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista antoivat saamastaan palvelusta arvosanaksi 9 tai 10. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi nousi ennätystasolle 78. 

Mehiläinen Länsi-Pohja mittaa asiakastyytyväisyyttä kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. Nyt uuteen ennätykseen noussut NPS-mittari kertoo, kuinka suuri osa asiakkaista suosittelisi Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluita tuttavilleen.  

- Vahva sitoutuminen asiakaslähtöisyyteen ja henkilökuntamme työ asiakaskokemuksen parantamiseksi tuottavat tuloksia, jotka näkyvät asiakastyytyväisyyden selkeänä nousuna. Asiakastyytyväisyys on kasvanut tasaisesti Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluissa koko toimintamme ajan, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö

NPS-mittauksessa asiakkaat arvioivat asiakaskokemustaan asteikolla 0-10. Syyskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista 56 prosenttia antoi Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluille korkeimman arvosanan 10 ja 27 prosenttia arvosanan 9. 

Mehiläisen keräämässä avoimessa palautteessa kiitettiin lääkäreitä erinomaisesta hoidosta sekä koko henkilökuntaa nopeasta, ystävällisestä ja kohteliaasta palvelusta. Jatkuva NPS-asiakaskokemusmittaus on tällä hetkellä käytössä kaikissa Mehiläinen Länsi-Pohjan tuottamissa sairaalan palveluissa sekä Kemin, Tornion ja Keminmaan perusterveydenhuollon palveluissa sekä Simon kuntoutuksessa.  

Asiakastyytyväisyyden nousujohteinen kehitys kertoo siitä, että henkilökuntamme pystyy kehittyvien palvelukanavien avulla palvelemaan potilaita entistäkin paremmin.  

- Asiakaslähtöisyys on Mehiläisen toiminnan keskiössä kaikessa toiminnan kehittämisessä. Länsi-Pohjassa olemme panostaneet etenkin asioinnin helppouteen, palveluiden hyvään saatavuuteen ja asiakkaan kohtaamiseen vastaanotolla. Myös digitaaliset palvelut alueella on otettu vastaan asiakkaiden toimesta suurella tyytyväisyydellä, jatkaa Männistö.

NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja 100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa palveluita. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Tekstiviestitse lähtevään NPS-kyselyyn vastaa Mehiläinen Länsi-Pohjassa viikoittain noin 200 palveluita käyttänyttä vastaajaa. 

 

Lisätiedot:
Mehiläinen Länsi-Pohja, toimitusjohtaja Lasse Männistö
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Minna Kontulaisen kautta, p. 0405176194, minna.kontulainen@mehilainen.fi

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on Mehiläisen ja Kemin, Tornion, Keminmaan sekä Simon kuntien yhteisyritys, joka tuottaa keskeiset Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille. Mehiläinen Länsi-Pohja työllistää yli 900 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia