Mehiläinen sitoo lainojensa koron vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen

Report this content

Lehdistötiedote 25.5.2021

Mehiläinen on sopinut rahoittajiensa kanssa 1,06 miljardin euron lainapaketista, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Mehiläinen saavuttaa rahoitukseen sidotut vastuullisuustavoitteensa. Kokonaisuuteen sidotut mittarit ovat ikääntyneiden hoivapalveluiden laatuindeksi, kiireettömään hoitoon pääsy Mehiläisen julkisilla terveysasemilla sekä Mehiläinen-konsernin hiilidioksidipäästöt.

Yritysten vastuullisuustyön merkitys on korostunut jo vuosia ja myös pankit ja rahoituslaitokset huomioivat vastuullisuustavoitteet osana rahoitusratkaisuja yhä useammin. Yritysvastuu on myös Mehiläisen strategian keskiössä ja nyt solmitun uuden rahoitussopimuksen korkomarginaali nousee tai laskee sen mukaan, miten hyvin yhtiö onnistuu saavuttamaan siihen sidotut kolme vastuullisuustavoitetta. Mehiläinen on sitoutunut käyttämään korkomarginaalin laskusta saamansa säästöt ympäristö- ja muihin vastuullisuusinvestointeihin.

- Nyt sovittu lainapaketti vastuullisuusmittareineen on selkeä osoitus siitä, että Mehiläinen on sitoutunut vastuullisuusohjelmansa kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja haluamme toimia sen mukaisesti, toteaa Mehiläisen talous- ja rahoitusjohtaja Herkko Soininen.

Lainapaketin kolme vastuullisuustavoitetta ovat:

  1. Parantaa jatkuvasti ikääntyneiden hoivapalveluiden laatua, jota mitataan Mehiläisen kehittämällä Laatuindeksillä. Laatuindeksi koostuu viidestä osa-alueesta: yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, turvallisuus, oma viihtyisä koti, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä maukas ja terveellinen ravinto.
  2. Erittäin nopea pääsy kiireettömään hoitoon Mehiläisen tuottamissa julkisissa perusterveydenhuollon palveluissa, mittarina kolmas vapaa aika (T3) seitsemässä arkipäivässä.
  3. Vähentää Mehiläinen-konsernin hiilidioksidipäästöjä suhteessa liikevaihtoon vuoden 2020 tasosta vuosittain koko konsernin tasolla.

Valitut mittarit linkittyvät suoraan Mehiläisen strategisen kehitystyön painopistealueisiin.

- Ikääntyneiden hoivapalvelut ovat olleet viime vuosina laatutyömme keskiössä ja halusimme kirittää itseämme sitomalla laadun kehityksen nyt myös osaksi rahoitustamme. Tämä on yksi tapa viestiä sitoumustamme laatuun, toteaa Mehiläisen yritysvastuujohtaja Marina Lampinen.

- Kiireettömään hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa on tunnistettu yhdeksi Suomen sote-järjestelmän kipukohdista. Hoitoon pääsy viikossa on kunnianhimoinen tavoite, koska siihen ei yllä yksikään Suomen kaupungeista tällä hetkellä. Toivomme, että voimme tällä esimerkillämme sparrata myös muita toimijoita mukaan kehitykseen, täydentää Lampinen.

Sitoutumalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä toiminnassaan Mehiläinen haluaa kirittää toimintaansa ympäristön eteen entisestään.

- Aikaisempina vuosina olemme jo muun muassa siirtyneet sertifioituun uusiutuvaan energiaan sekä vähentäneet keskeisesti paperinkulutustamme koko konsernin tasolla, päättää Lampinen

Allekirjoitettu rahoitussopimus koostuu yhteensä 1,06 miljardin euron lainasta, joka korvaa Mehiläisen nykyiset lainat ja vahvistaa Mehiläisen kassavaroja muun muassa tulevia yrityskauppoja ja muita investointeja varten. Lainajärjestelyn koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat HSBC ja Jefferies sekä muina järjestäjinä Barclays, Credit Agricole CIB, Danske Bank (agentti), Nordea, MUFG ja SMBC.

Lisätietoja:

Mehiläinen, talous- ja rahoitusjohtaja Herkko Soininen, herkko.soininen@mehilainen.fi, p. 040 772 2910
Mehiläinen, yritysvastuujohtaja Marina Lampinen, marina.lampinen@mehilainen.fi, p. 040 822 5042

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut nopeasti ja sujuvasti yksityis-, yritys-, vakuutus ja kunta-asiakkaille. Mehiläinen palvelee vuosittain noin 1,3 miljoonaa asiakkasta. Yhtiön yli 540 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 22 300 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. 

Tilaa