• news.cision.com/
  • Mehiläinen Oy/
  • Mehiläisen mallinnusdata osoittaa: syöpiä todennäköisesti jäänyt diagnosoimatta, mielenterveydessä enemmän hoidon tarvetta

Mehiläisen mallinnusdata osoittaa: syöpiä todennäköisesti jäänyt diagnosoimatta, mielenterveydessä enemmän hoidon tarvetta

Report this content

Lehdistötiedote 29.12.2021

Mehiläisessä tehtyjen diagnoosien data kertoo, että koronapandemia on aiheuttanut yhteiskuntaan merkittävän hoitovelan käymättä jääneiden lääkärikäyntien johdosta. Hoitovelkaa on syntynyt myös pandemia-aikana syntyneestä mielenterveyden kuormituksesta.

Mehiläinen seuraa tarkasti lääkärikäyntien yhteydessä tehtävien diagnoosien kokonaismäärien kehitystä. Kun verrataan ajalla maaliskuu 2020 – marraskuu 2021 tehtyjä diagnooseja aikaisempien vuosien pohjalta tehtyyn vaihtoehtoiseen skenariomalliin* voidaan huomata, että koronapandemia on todennäköisesti aiheuttanut hoitovelkaa epätasaisesti eri sairausryhmiin.

- Vaihtoehtoiseen malliin verrattuna toteutuneet diagnoosit nostavat esiin huolestuttavia trendejä. Syöpädiagnooseihin liittyviä käyntejä toteutui Mehiläisessä noin 15 % vähemmän, kuin mitä mallinnuksen perusteella odotettiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syöpiä on mitä luultavimmin jäänyt diagnosoimatta, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

Hoitovelan purkamisessa on tärkeää huomioida eri sairausryhmien erityispiirteet

Hoitovelan purkamisessa on arvokasta huomioida eri sairausryhmissä muodostunut hoidon tarve esimerkiksi lisäämällä matalan kynnyksen palveluja ahdistuneisuuden hoitoon. Digitaaliset työkalut tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden, ja toisaalta moni hyötyy etä- ja lähikäyntien yksilöllisestä yhdistämisestä.

Masennuksessa käyntejä oli yhtä paljon, kuin mallinnus antoi odottaa, mutta ahdistuksen vuoksi käyntejä oli 10 % enemmän. Tämä kertoo puolestaan siitä, että vaikka mielenterveyden haasteet ovat olleet kasvu-uralla jo ennen koronapandemiaa, on tilanne entisestään vaikeutunut erityisesti ahdistuneisuuden osalta. Matalan kynnyksen mielenterveyden palveluille on selkeästi nähtävä suuri tarve, Lahdensuo sanoo.

* Vaihtoehtoinen skenariomalli perustuu kaikkiin Mehiläisen käyntidiagnooseihin välillä 2016 maaliskuu - 2020 helmikuu, yhteensä n. 9 miljoonaa käyntiä.


Lisätietoja:

- Mehiläinen, lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo

- Yhteydenotot Mehiläisen viestintäpäällikkö Salla Tähtisen kautta, salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832


Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa ja kansainvälisesti. Yhtiö tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut nopeasti ja sujuvasti yksityis-, yritys-, vakuutus- ja kunta-asiakkaille. Mehiläinen palvelee vuosittain noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Suomessa yhtiön yli 540 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 22 300 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

Tilaa