• news.cision.com/
  • Mehiläinen Oy/
  • Mehiläisen omistama Healthcare Staffing Solutions ja Sataedu kehittivät uudenlaisen koulutusmallin – hyödynnetään kansainvälisessä hoitajarekrytoinnissa

Mehiläisen omistama Healthcare Staffing Solutions ja Sataedu kehittivät uudenlaisen koulutusmallin – hyödynnetään kansainvälisessä hoitajarekrytoinnissa

Report this content

Lehdistötiedote 9.12.2020

Mehiläisen Healthcare Staffing Solutions (HSS) ja Sataedu aloittavat koulutusyhteistyön tavoitteenaan ratkaista kasvavaa hoivakotien henkilöstötarvetta. Koulutusmalli mahdollistaa osaltaan sote-ammattilaisten rekrytoinnin ja kouluttamisen Suomeen mistä tahansa maailmasta. Olennaisena osana mallia on HSS:n kehittämä digitaalinen koulutusalusta. Ensimmäiset koulutettavat ovat taustaltaan filippiiniläisiä. 

Mehiläisen suomalainen tytäryhtiö HSS ja Sataedu, muun muassa lähihoitajia Satakunnassa kouluttava toisen asteen oppilaitos, tarttuvat yhteistyössä Suomen sote-sektorin työvoiman saatavuuden haasteisiin. 

- Lähdemme ratkaisemaan hoivakotien henkilöstötarvetta. Suomeen tarvitaan lisää osaavia ammattilaisia, jotta voimme tarjota laadukasta ikääntyneiden hoivaa tulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat vanhenevat ja apua tarvitsevien määrä kasvaa. Työntekijöitä on Suomesta haasteellista saada rekrytoitua jo nyt, ja EU:n sekä ETA-maiden ulkopuolelta tulevien hoitajien ei ole helppo päästä koulutustaan vastaavaan työhön, toteaa henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas Mehiläisestä. 

- Sataedu tunnetaan laadukkaana sosiaali- ja terveysalan kouluttajana. Olemme saaneet hyvää palautetta lähihoitajakoulutuksen laadusta, jonka takaa osaava opetushenkilöstömme. Hoivakotien hoitajapula on arkea, ja me Sataedussa haluamme olla mukana kouluttamassa uusia ammattilaisia. Näin voimme osaltamme taata, että suomalainen ikääntyneiden hoiva pysyy korkealla tasolla, kertoo Sataedun Hyvinvointi-opintoalan koulutuspäällikkö Heli Sulkava.

Digitaalisessa koulutusalustassa kansainvälistä potentiaalia

HSS:n ja Sataedun koulutusmallissa opiskelijat opiskelevat lähtömaassaan suomen kieltä ja lähihoitajatutkinnossa tarvittavaa osaamista uudenlaisella digitaalisella oppimisalustalla. 

- Koulutusalusta on HSS:n kehittämä ja näemme siinä laajasti kasvupotentiaalia – myös kansainvälisesti, sanoo Mehiläisen Tulokas.

Suomeen tultuaan henkilöt suorittavat hoiva-avustajakoulutuksen ja voivat työskennellä hoiva-avustajana. Heille mahdollistetaan jatko-opiskelu lähihoitajatutkintoon esimerkiksi Sataedussa. Valmistuttuaan he työskentelevät Suomessa sote-ammattihenkilöinä. Työntekijät kuuluvat työssään normaalisti suomalaisen työehtosopimuksen piiriin. 

Koulutusmalli on jo käynnistynyt kielikoulutusosuuden osalta. Suurin osa kielikoulutuksen aloittaneista henkilöistä on taustaltaan filippiiniläisiä. 

- Mehiläinen tarjoaa koulutuksen käyneille työpaikan Suomessa. Meillä on entuudestaan hyviä kokemuksia ulkomailta tulleista ammattilaisista, ja koulutusmallillamme pystymme varmistamaan asianmukaisen koulutuksen. Tämä on yksi lisäkeino osaavien ammattilaisten riittävyyden varmistamiseen tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on tarjota henkilökuntaa myös kuntien ja muiden yksityisten yritysten palvelukseen, Tulokas sanoo. 

- Osaavan henkilökunnan saatavuuden turvaaminen on myös meille tärkeää. Olemme tehneet pitkään hyvää yhteistyötä Mehiläisen kanssa, ja tämä uusi koulutusmalli on luontevaa jatkoa sille. Haluamme kehittää yhteistyössä hoitoalan koulutusta edelleen. Sataedulla on paljon kokemusta ulkomailta tulleista opiskelijoista. Laadukkaassa koulutuksessamme on erityistä se, että varmistamme opiskelijoidemme suomen kielen taidon useasti jo opintojen aikana ennen työelämään siirtymistä, kertoo Sataedun rehtori Anna Laine

Koulutusmalli mahdollistaa rekrytoinnin toteuttamisen vastuullisella ja kestävällä tavalla. Malliin ei kuulu välikäsiä ja koulutus on maksuton. Digitaalinen oppimisympäristö on turvallinen tapa kouluttautumiseen myös koronapandemian keskellä. 

Lisätietoja:

Mehiläinen, henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas, tatu.tulokas@mehilainen.fi, p. 050 393 5073 

Sataedu, koulutuspäällikkö Heli Sulkava, heli.sulkava@sataedu.fi, p. 040 199 4203 

Heathcare Staffing Solutions Oy (HSS) on Mehiläisen täysin omistama suomalainen tytäryhtiö, joka rekrytoi ja kouluttaa henkilöstöä terveydenhoitoalan tarpeisiin yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Yhtiön tavoitteena on huolehtia läpinäkyvän kansainvälisen rekrytointi- ja koulutusprosessin avulla henkilöstön saatavuudesta Mehiläiseen.  

Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta Sataedu-nimellä. Sataedu toimii paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdeksällä paikkakunnalla toimivalla Sataedulla on lähes 5 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 300.  

Tilaa