Mehiläisen tulos kaksinkertaistui vuonna 2016

Report this content

Lehdistötiedote 31.3.2017

Mehiläinen jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2016 aikana parantaen samalla kannattavuuttaan merkittävästi. Samanaikaisesti Mehiläisen terveyspalveluiden asiakaskokemusta reaaliaikaisesti mittaava NPS-suositteluindeksi nousi kaikkien aikojen parhaaseen tulokseen. Yhtiö jatkoi merkittäviä panostuksiaan kasvuinvestointeihin Suomessa ja vahvisti samalla vakavaraisuuttaan. Toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää odottaa kannattavan kasvun ja korkean asiakastyytyväisyyden jatkuvan myös vuonna 2017.

Mehiläinen-konsernin liikevaihto (IFRS) vuodelta 2016 oli 590,1 miljoonaa euroa (2015: 505,2 miljoonaa euroa). Kasvua liikevaihdossa oli 16,8 % edellisen vuoden vertai¬lukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna.

”Vuosi 2016 oli meille jälleen vahvan kasvun ja kehityksen vuosi. Voitimme useita uusia asiakkuuksia, teimme hyviä yritysostoja ja investoimme uusiin yksiköihin”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Voimakkaasta kasvusta huolimatta konsernin kannattavuus parani selvästi edellisestä vuodesta.

 • Tilikauden tulos yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 13,2 miljoonaan euroon ja oli 2,2 % liikevaihdosta (2015: 6,3 miljoonaa euroa tai 1,2 % liikevaihdosta).
   
 • Liikevoitto kasvoi 45 % edellisestä vuodesta 33,1 miljoonaan euroon ja oli 5,6 % liikevaihdosta (2015: 22,8 miljoonaa euroa tai 4,5 % liikevaihdosta).
   
 • Oikaistu käyttökate kasvoi 28 % edellisestä vuodesta 64,4 miljoonaan euroon ja oli 10,9 % liikevaihdosta (2015: 50,1 miljoonaa euroa tai 9,9 % liikevaihdosta).

”Olemme erittäin tyytyväisiä tilikauden tuloskehitykseen vuodelta 2016, varsinkin ottaen huomioon, että tulosta rasittivat vahvan kasvun ja yritysostojen nostamat rahoituskulut, poistot ja integraatioihin liittyvät kustannukset”, lisää Järvenpää.

Asiakastyytyväisyys kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle

Mehiläinen mittaa asiakastyytyväisyyttään reaaliaikaisella suosittelu- eli NPS-indeksillä. Vuonna 2016 NPS-indeksi nousi 86:een, vuoden 2015 83:sta.

”Mitattu asiakastyytyväisyytemme nousi vuoden aikana kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle kaikkien tarjoamiemme palveluiden osalta. Tutkimusten mukaan Mehiläinen koetaan laadukkaimmaksi toimijaksi ja henkilöstömme ammattitaito arvioidaan parhaimmaksi”, toteaa Järvenpää.

Investointeja Suomeen

Mehiläinen kasvatti palveluverkostoaan 34 uudella terveys- tai sosiaalipalveluyksiköllä eri puolilla maata. Näiden uusien yksiköiden lisäksi Mehiläinen teki vuoden 2016 aikana kaksi merkittävää yritysostoa, jotka täydentävät yhtiön sosiaalipalveluita: lastensuojeluyritys MilaPro Oy (20.5.2016) ja hoivayhtiö Mainio Vire Oy (1.8.2016). Kaikkiaan Mehiläinen toimii valtakunnallisesti yli 290 toimipisteessä.

Mehiläisen palveluksessa oleva henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppuun mennessä noin 3 000 hengellä ja kaikkiaan yli 11 500 ammattilaista työskenteli yhtiössä vuoden 2016 aikana. Kotimaisena työnantajana Mehiläinen on 20 suurimman yrityksen joukossa Suomessa.

Avainluvut tuloksesta

 • Liikevaihto 590,1 milj. euroa (2015: 505,2 milj. euroa, kasvu 16,8 %)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA)1) 64,4 milj. euroa (2015: 50,1 milj. euroa, kasvu 28,5 %)
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA)2) 47,1 milj. euroa (2015: 36,4 milj. euroa, kasvu 23,9 %)
 • Tilikauden voitto 13,2 milj. euroa (2015: 6,3 milj. euroa, kasvu 109,0 %)
 • Verojalanjälki3) 127,3 milj. euroa (2015: 102,5 milj. euroa, kasvu 24,3 %)
 • Yhteisöverot tilikaudelta 4,5 milj. euroa (2015: 3,8 milj. euroa, kasvu 18,9 %)
 • Investoinnit 18,0 milj. euroa (2015: 14,1 milj. euroa, kasvu 27,5 %)
 • Henkilöstön määrä keskimäärin 4502 FTE (2015: 3798 FTE, kasvu 18,5 %)
 • Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 86 (2015: 83)

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 43,3 milj. euroa (2015: 42,6 milj. euroa)

Mehiläisen vuosikatsaus tilinpäätöstietoineen on julkaistu osoitteessa mehilainen.fi. Tutustu materiaaliin tästä:

https://www.mehilainen.fi/sites/default/files/mehilainen_vuosikatsaus_ja_tilinpaatos_2016.pdf

Lisätiedot:

Mehiläinen Oy, toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää, sähköposti: janne- olli.jarvenpaa@mehilainen.fi. Soittopyynnöt assistentti Tamilla Tiikasen kautta, puhelin: 040 531 0690

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen tarjoaa kokonaisvaltaiset palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä palveluita tuottaa Suomessa yhteensä noin 11 500 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

Tilaa