Mehiläisen vuosi 2021: kansainvälinen laajentuminen aloitettiin onnistuneesti

Report this content

Lehdistötiedote 9.2.2022

Mehiläisen kannattava kasvu jatkui vahvana vuonna 2021. Tämä mahdollisti mittavat investoinnit laatuun ja toiminnan kehittämiseen vuoden aikana. Yhtiö käynnisti myös kansainvälisen laajentumisen.

- Vaikka koronapandemiaa ei vielä selätetty, on taloudellinen aktiivisuus palautunut. Myönteinen talouskehitys ja syntynyt hoitovelka näkyivät palveluidemme vahvana kotimaisena kysyntänä. Suomen liiketoiminnan kasvun ja uusien terapiapalveluiden lisäksi liikevaihtoa kasvatti kansainväliset liiketoiminnat, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 20,3 % ollen 1 398,9 (1 162,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (oikaistu EBITA) oli 163,6 (134,1) miljoonaa euroa eli 11,7 % (11,5) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 24,9 (0,2) miljoonaa euroa. Mehiläinen kolminkertaisti investointiensa kokonaismäärän edellisestä vuodesta 159,7 (52,8) miljoonaan euroon.

Mehiläinen laajeni vuoden 2021 aikana uusiin toimintamaihin. Yhtiö käynnisti terveyspalvelut Virossa, Ruotsissa ja Saksassa yritysostojen kautta. Uusissa toimintamaissa terveyspalvelumarkkina kasvaa voimakkaasti ja yksityisen palvelutuotannon osuus on merkittävä. Ruotsissa ja Saksassa on myös laaja valinnanvapaus julkisesti rahoitetun terveydenhuollon osalta. Markkinat ovat kuitenkin pirstaloituneita ja Suomea jäljessä digitalisaation hyödyntämisessä. Tämä tarjoaa Mehiläiselle mahdollisuuden hyödyntää yritysostoista ja digitalisaatiosta kertynyttä osaamistaan. Fyysisen terveyspalvelutuotannon ohella Mehiläinen laajeni digitaalisten terveydenhuollon ohjelmistopalveluiden tuottajana myös useisiin muihin maihin. Sopimuksia solmittiin Euroopan lisäksi toimituksista Lähi-itään ja Afrikkaan.

Investoinnit Mehiläisen palveluverkoston, palvelutarjonnan ja toiminnan laadun kehittämiseen jatkuivat vuoden aikana voimakkaina myös Suomessa. Merkittäviä panostuksia tehtiin muun muassa lääkärikeskusten tiloihin ja teknologiaan. Yhtiö laajensi palveluitaan yksityisen ja julkisen avoterveydenhuollon kuntoutuspalveluihin toisiaan täydentävien yritysostojen sekä orgaanisen palvelukehityksen kautta. Mehiläisen kuntoutuspalvelut kattavat nyt maanlaajuisesti psykoterapiaa, toiminta- ja puheterapiaa sekä fysioterapiaa kaikille asiakasryhmille. Investointeja kohdistettiin laajasti myös ohjelmisto- ja digipalveluihin.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta merkittävä virstanpylväs vuoden aikana oli Harjun terveys oy -yhteisyritys Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa. Harjun terveyteen on rakennettu palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa jonottoman perusterveydenhuollon. Myös Mehiläisen henkilöstöpalvelut ja kotiin vietävät palvelut kasvoivat voimakkaasti.

Mehiläisen sosiaalipalveluissa toiminnan painopiste oli vuoden aikana laadunkehityksessä, esihenkilöiden koulutuksessa, työvoiman saatavuuden varmistamisessa sekä hintatason tervehdyttämisessä. Mehiläisen asumispalveluiden asiakasmäärät kasvoivat ja yhtiö täytti tiukentuneet henkilöstön mitoitusvaatimukset. Kannattavuudessa on kuitenkin vielä parannettavaa.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspito säilyivät vuoden aikana korkeana kaikissa Mehiläisen palveluissa. Yksityisten terveyspalveluiden asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) säilyi erinomaisella 89 pisteen tasolla.

AVAINLUVUT TULOKSESTA

Mehiläinen Konserni Oy - konserni (milj. euroa) 2019 2020 2021 Muutos-%
Liikevaihto 1 064,1 1 162,5 1 398,9 20,3 %
Oikaistu käyttökate 1) 202,0 227,6 271,0 19,1 %
     % Liikevaihdosta 19,0 19,6 19,4
Käyttökate 197,1 218,6 263,9 20,7 %
     % Liikevaihdosta 18,5 18,8 18,9
Oikaistu EBITA 2) 118,8 134,1 163,6 22,0 %
     % Liikevaihdosta 11,2 11,5 11,7
EBITA 3) 114,0 125,1 153,3 22,5 %
     % Liikevaihdosta 10,7 10,8 11,0
Liikevoitto 81,8 86,0 113,8 32,3 %
     % Liikevaihdosta 7,7 7,4 8,1
Tilikauden voitto 0,6 0,2 24,9 (…)
     % Liikevaihdosta 0,1 0,0 1,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 200,7 202,0 243,2 20,4 %
Verojalanjälki 4) 217,6 230,9 301,6 30,6 %
Yhteisöverot 5) 6,4 14,6 19,4 32,5 %
Kokonaisinvestoinnit yrityshankintoihin sekä aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 85,4 52,8 159,7 (…)
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiset) 9 077 9 461 11 281 19,2 %
Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 89 89 89 0,0 %

      (...) Muutos yli 100 %

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 
2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia. 
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 76,5 (66,8) miljoonaa euroa.
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).

 

Tutustu vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen Mehiläisen www-sivuilla osoitteessa: https://www.mehilainen.fi/yritysinfo/mehilaisen-vuosi-2021


Lisätietoja:
Mehiläinen, toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, laura.martinsuo@mehilainen.fi, p. 040 1962 892


Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 112-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Mehiläinen palvelee vuosittain yli 2 miljoonaa asiakasta ja sen 670 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 29 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluja Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.

Tilaa