• news.cision.com/
  • Merus Power Oyj/
  • Energy ECS -hanke kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten

Energy ECS -hanke kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten

Report this content

Merus Power Oyj – Lehdistötiedote 29.6 klo 10.00 

Listautumisesitteessämme kerroimme, että Merus Power on valittu toukokuussa 2021 EU Horizon ECSEL Joint Undertaking -hankkeeseen yhdessä noin kolmenkymmenen eurooppalaisen yhtiön muodostaman konsortion kanssa. Hankkeella edistetään tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa EU:n elektroniikkakomponenttien ja -järjestelmien toimialan vahvistamiseksi. Hankkeen neuvottelut olivat esitettä tehdessä vielä kesken. Nyt konsortiosopimuksen neuvottelut ovat saatu päätökseen ja voimme vahvistaa esitteessä esitetyt arviot.

Hankkeen kesto on kolme vuotta ja kokonaiskustannus yhtiölle noin 2,3 miljoonaa euroa. Yhtiölle myönnetty EU-tuki kattaa hankkeen kokonaiskustannuksista noin 60 prosenttia, minkä ylittävän osan kuluista yhtiö kattaa itse. Listautumisannissa kerättäviä varoja voidaan käyttää muun muassa tähän hankkeeseen.

Energy ECS -hanke, johon osallistuu 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, tasoittaa tietä uudelle eurooppalaiselle yritys- ja teknologiaekosysteemille, joka ratkoo erilaisia tulevaisuuden liikenteen ​​energiankäyttöhaasteita. Hanke vauhdittaa Euroopassa vuodelle 2050 asetettujen hiilidioksidipäästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Sähköisen liikenteen edistäminen on keskeinen osa vihreään energiaan siirtymistä. Päästöjen vähentämisen lisäksi sähköisen liikenteen käyttöönotolla on kuitenkin myös epäsuorasti merkittävä vaikutus sähköverkon vakauteen ja toimintaan. Sähköinen liikenne lisää tuuli- ja aurinkoenergiaan siirtymistä, ja siten pienentää fossiilisten polttoaineiden osuutta energiankulutuksessa.

Kesäkuussa 2021 käynnistetty Energy ECS (Electronics, Components and Systems) -hanke vastaa näihin tarpeisiin kehittämällä sähkökomponentteja ja -järjestelmiä edesauttamaan sähköisen liikenteen digitalisaatiota. Tavoitteenamme on kehittää eurooppalaista tietotaitoa ja teolliseen tuotantoon perustuvaa liiketoimintaa, joka yhdistää laitteisto- ja ohjelmistopalvelut sekä datan. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vuorovaikutuksen eri ajoneuvojen sekä älykkään liikenneinfrastruktuurin välillä: yhteydet sähköverkkoon, intermodaaliliikenteen, autonomisen ajon, tiedon tuottamisen ja ajoneuvot palveluntarjoajina. Hankkeen tarkoituksena on myös vastata sähköisen liikenteen energiaverkolle asettamiin haasteisiin.

Hanke rakentuu kuuden käyttökohteen ympärille, ja ne kaikki edustavat tulevaisuuden liikenteen ja energiankäytön eri näkökulmia. Mukana on uusia logistiikkamuotoja, energiaitsenäiset intermodaalikuljetukset mahdollistavia IoT-ratkaisuja, uusia lataustekniikoita, kaksisuuntaiseen lataukseen kykeneviä mikroverkkojärjestelmiä ja turvallisen autonomisen ajon mahdollistavia teknologioita. Energy ECS -hankkeessa kehitettyjen uusien ratkaisujen odotetaan tuottavan uutta liikevaihtoa hankkeeseen osallistuville yrityksille vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hanke mahdollistaa kasvavan markkinaosuuden ja markkinajohtajuuden 24 kumppanille. Muita odotettuja vaikutuksia ovat uudet yritysyhteistyöhankkeet, sadat uudet työpaikat, sekä erilaiset lisäinvestoinnit.

Hankkeen osallistujat edustavat sähkötekniikan eri sovellusaloja, kuten akkujen latauselektroniikkaa, verkko- ja anturitehon hallintaa, energiankeruuta, reaaliaikaisia ​​paikannusohjaimia ja antureita. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään myös tekoälyä, koneoppimista, immersiivisiä teknologioita, esineiden Internetiä, erittäin vähän sähköä kuluttavia teknologioita, kehittyneitä algoritmeja ja ohjelmistoja. Kaikissa käytettävissä teknologioissa huomioidaan kyberturvallisuus sekä luotettavuus.

"Olemme ylpeitä voidessamme ohjata eurooppalaisia ​​innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä osana Energy ECS -hanketta. Nykyajan ongelmien ratkaiseminen auttaa yhteiskuntaamme siirtymään vähähiiliseen talouteen. Sähköinen liikkuvuus on erinomainen alue siirtymisen toteuttamiseksi käytännössä. Yhteistyö ekosysteemeissä vie kohti innovaatioita ja tuo yhteisiä etuja kaikille mukana oleville kumppaneille ”, toteaa Ari Järvelä, TietoEVRY:n operatiivinen johtaja. TietoEVRY toimii Energy ECS -hankekoordinaattorina.

Merus Power kehittää mikroverkon ohjausjärjestelmän, joka pystyy parantamaan sähköverkkojen sietokykyä ja toimintavarmuutta sekä mahdollistamaan uusiutuvan energian integroinnin sähköisen liikkuvuuden kanssa. Integroinnissa hyödynnetään sähkönlaadun järjestelmiä, älykästä verkon ohjausta ja akkuenergian varastointitekniikkaa.

Energy ECS on laaja kolmivuotinen hanke, johon osallistuu yhteensä 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, ja jonka kokonaisbudjetti on 33 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vastaavat yhdessä Euroopan Unionin Horisontti 2020 ECSEL-JU -ohjelma, osallistuvien maiden kansalliset rahoittajat (Suomessa Business Finland) ja osallistujat itse. Hankekonsortioon kuuluu 16 pk-yritystä, kahdeksan suuryritystä ja kuusi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Konsortio kokoaa yhteen kaikki tekijät, joita tarvitaan kentällä testattavien ratkaisujen toteuttamiseen. ”Konsortion yhteistyökumppanit täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja sopivat hyvin yhteen arvoketjussa kaikissa käyttötapauksissa. Erityisesti (usein pk-yritys-) kumppaneiden yhdisteleminen luovasti ja ”ristipölytys” mahdollistavat nopeamman innovoinnin ja uuden tiedon hankkimisen, jota voidaan käyttää markkinoiden valloittamiseen. Tällä hankkeella on potentiaalia vahvistaa Euroopan asemaa älykkään verkon ja liikenteen alueilla, mikä taas edistää Euroopan Vihreän Kehitysohjelman tavoitteita ", sanoo Anton Chichkov, ECSEL JU:n ohjelmapäällikkö.

Lisätietoa

Ksenia Avetisova, TietoEVRY Finland
Sähköpostil: ksenia.avetisova@tietoevry.com
Puheline: +358 468 114 913

Jyri Öörni, Merus Power,
Sähköposti: jyri.oorni@meruspower.com
Puhelin: +358 20 735 4324

Konsortion kokoonpano:

Koordinaattori: TietoEVRY Finland

Muut osallistujat aakkosjärjestyksessä:

aixACCT Systems, AixControl, ams AG, ams International AG, Applied Materials Italia, Aurora Powertrains, CISC Semiconductor, CSEM, DigitalTwin Technology, e-bility, Fraunhofer IMS, Fraunhofer IZM, Fixposition, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET, with Linked third parties UniBo, UniPg, PoliTO, UniUd), Lapland University of Applied Sciences, Luna Geber Engineering,  Merus Power, Minima Processor, Net Feasa Limited, Nokian Tyres, RISE, RoTechnology, Swiss Airtainer, Scantinel Photonics, Strætó, Svarmi, TietoEVRY Sweden, Tyndall National Institute, Unikie, Xenergic.

Energy ECS lyhyesti

Energy ECS hanke on pitkä 3 vuoden hanke joka kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikenteen käyttöön, vihreää energiaan siirtymistä silmälläpitäen. Hankeessa on yhteensä 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, ja sen kokonaisbudjetti on 33 M€. Rahoituksesta vastaavat EU Horisontti 2020:n ECSEL JU-ohjelma, osallistujamaiden kansalliset rahoittajat sekä osallistujat itse. Hanketta koordinoi TietoEVRY Finland, ja konsortioon kuuluu 16 pk-yritystä, kahdeksan suuryritystä sekä kuusi tiede- ja tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Hankkeen kansainvälisen konsortion rakentamisessa auttoi suomalainen Spinverse.

www.energyecs.eu 

About ECSEL JU

The “Electronic Components and Systems for European Leadership” (ECSEL) is a Joint Undertaking established in June 2014 by the European Union Council Regulation No 561/2014. The ECSEL Joint Undertaking – the Public-Private Partnership for Electronic Components and Systems – funds Research, Development and Innovation projects for world-class expertise in these key enabling technologies, essential for Europe’s competitive leadership in the era of the digital economy. Through the ECSEL JU, the European industry, SMEs and Research and Technology Organisations are supported and co-financed by 30 ECSEL Participating States and the European Union. A total of approximately 346 M€ European and national grants have been awarded to proposals with total eligible costs of about 748 M€ arising from the ECSEL JU, making another step forward in the 5 B€ programme to be supported by ECSEL JU.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecsel

Tilaa