Merus Power aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

Report this content

Lehdistötiedote 21.5.2021, klo 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Merus Power julkisti (”Merus Power” tai ”Yhtiö”) 11.5.2021 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista (”Listautuminen”) Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”). Merus Power julkistaa suunnitellun listautumisannin ehdot ja merkintähinnan (”Merkintähinta”). Finanssivalvonta on tänään 21.5.2021 hyväksynyt Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen esitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 klo 9:30.

Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannin Merkintähinta on 5,62 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä). Henkilöstöannin (kuten määritelty jäljempänä) osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 5,06 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
 • Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkittäväksi alustavasti enintään 2 136 832 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”).
 • Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään, Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 12 miljoonan euron bruttovarat.
 • Yhtiön osakekannan markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 43,0 miljoonaa euroa. Osakekannan markkina-arvo perustuu osakkeiden lukumäärään Listautumisen toteutumisen jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
 • Osakeannin lisäksi Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Power Fund III Ky, Risto Laakso, Aki Leinonen, Kari Tuomala ja Jyri Öörni (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 863 168 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”), jos Osakeanti ylimerkitään ja Yhtiön hallitus käyttää oikeuttaan lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää. Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 863 168 Myyntiosakkeella (”Lisäosake-erä”). Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen ja myydä yhteensä enintään 3 000 000 Tarjottavaa Osaketta.
 • Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 4,9 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita.
 • Listautumisannin arvo on Merkintähinnan perusteella noin 16,9 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita.
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä Yhtiön hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”).
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 304 000 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 680 000 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 16 000 osaketta.
 • Yhtiö, Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat sekä Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Yhtiön pääomistajat Kari Tuomala, VNT Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto Power Fund III Ky ja Inventure Oy:n hallinnoima pääomarahasto Inventure Fund Ky jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi Yhtiöön Listautumisannin jälkeen.
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n ja OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Ahlstrom Invest B.V., Harjavalta Oy, Holdix Oy Ab, Tirinom Oy, Turret Oy Ab, Umo Capital Oy ja Veinvest Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet toukokuussa 2021 sitoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään Listautumisannin yhteydessä Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 13,6 miljoonalla eurolla eli 80,6 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti. Sitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajille yhteensä noin 11,8 miljoonalla eurolla eli 70,2 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.
 • Yhtiön osakkeenomistajat päättivät osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 20.4.2021 Yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ehdollisena Listautumisen toteutumiselle. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen Yhtiön kaikki osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet siten, että kukin osake tuottaa yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksessa ja yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.
 • Uudet Osakkeet vastaavat noin 38,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja osakesarjojen yhdistämisen jälkeen ja noin 28,0 prosenttia Osakeannin ja osakesarjojen yhdistämisen jälkeen, edellyttäen, että kaikki tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti. Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen ja myydä yhteensä enintään 3 000 000 Tarjottavaa Osaketta, jolloin Listautumisannin jälkeen Tarjottavien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä on noin 39,2 prosenttia.
 • Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 kello 9:30 ja päättyy 4.6.2021 kello 16:30.
 • Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 28.5.2021 kello 16:30.
 • Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 15.6.2021 kaupankäyntitunnuksella MERUS.

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja täten mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu, kansainvälisen toiminnan vahvistaminen ja uusille markkinoille laajentuminen. Listautumisannin tavoitteena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja luoda osakkeelle likviditeetti. Lisäksi Listautumisannin tavoitteena on lisätä Yhtiön yleistä tunnettuutta asiakkaiden, kumppanien ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Listautumisanti mahdollistaa osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön sitouttamisessa ja mahdollisissa yritysostoissa.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö suunnittelee käyttävänsä Osakeannilla kerättävät varat liiketoiminnan kasvun ja kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen, uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Yhtiön kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan MERUS.

Finanssivalvonta on tänään 21.5.2021 hyväksynyt Merus Powerin Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen esitteen. Esite on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta sijoittajat.meruspower.fi/ipo ja Alexander Corporate Finance Oy:n (”Pääjärjestäjä”) verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/meruspower arviolta 21.5.2021. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia, Pääjärjestäjän toimipisteestä osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki arviolta 24.5.2021 alkaen.

Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy sekä Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”). Alexander Corporate Finance Oy toimii Instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja Henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet toimii Yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa Instituutioannin merkintäpaikkana.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkaa 24.5.2021 klo 9:30

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 28.5.2021 klo 16:30

Merkintäaika päättyy (arviolta) 4.6.2021 klo 16:30

Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta) 8.6.2021

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 11.6.2021

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta) 14.6.2021

Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta) 15.6.2021

Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta) 15.6.2021

Listautumisannin neuvonantajat

Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellun listautumisannin Pääjärjestäjänä ja listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Merus Powerin oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Merus Powerin viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja:

Kari Tuomala

Toimitusjohtaja, Merus Power Oyj

Puhelin: 040 541 1256

Sähköposti: kari.tuomala@meruspower.com

Merus Power lyhyesti

Merus Power on kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.


 

Tilaa