Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Vahvaa kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Report this content

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote 24.8.2022 klo 9:00

Tämä tiedote on tiivistelmä Merus Powerin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa:

https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/

Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vahvaa kasvua ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

TAMMI-KESÄKUU 2022 LYHYESTI

Liikevaihto oli 6,3 (4,4) miljoonaa euroa, kasvua 44,6 %

Käyttökate (EBITDA) -0,2 (-0,4) miljoonaa euroa

Liiketulos oli -0,4 (-0,6) miljoonaa euroa

Osakekohtainen tulos oli -0,08 (-0,28) euroa

Teollisuuskokoluokan kompensaattorin kauppa Kolumbiaan ja modernisaatio Tornion terästehtaalle

Pilottikumppanuussopimus Helenin kanssa sähkövaraston toimittamisesta Mankalan vesivoimalaan

Aktiivisuodattimia USA:n datakeskuksiin yhteistyökumppanin kautta

Aktiivisuodattimia eurooppalaiseen datakeskukseen New Yorkiin listatun asiakkaan kautta (lehdistötiedote elokuussa)

AVAINLUVUT

1 000 euroa 2022 H1 2021 H1 2021
Liikevaihto 6 309 4 364 14 770
Liikevaihdon muutos 44,6 %
Käyttökate -218 -360 828
% liikevaihdosta -3,5 % -8,2 % 5,6 %
Liiketulos -422 -589 333
% liikevaihdosta -6,7 % -13,5 % 2,3 %
Tilikauden tulos -637 -1 806 -994
Osakekohtainen tulos, EUR -0,08 -0,28 -0,15
Oma pääoma / osake, EUR 1,62 1,59 1,70
Taseen loppusumma 18 031 17 530 20 312
Oma pääoma 12 362 12 191 12 999
Oman pääoman tuotto-% -5,2 % -25,5 % -13,3 %
Korolliset nettovelat -9 041 -9 371 -7 169
Nettovelkaantumisaste-% -73,1 % -76,9 % -55,1 %
Omavaraisuusaste-% 68,6 % 69,5 % 64,0 %
Likvidit varat 11 375 12 664 10 081
Liiketoiminnan rahavirta 2 007 -316 -2 178
Osakemäärä 7 645 7 645 7 645
Osakemäärä keskimäärin 7 645 6 528 6 528
Saadut tilaukset 7 809 5 847 13 093
Tilauskanta 9 888 9 871 8 388
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 61 40 52

*) Tilikauden 2021 tulos ja 2021 H1 sisältää rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut (1,122 miljoonaa euroa)

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2022 ennallaan

Merus Power julkaisi vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022:
Merus Power arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen ja että yhtiön käyttökate on positiivinen vuonna 2022.

TOIMITUSJOHTAJA KARI TUOMALA KOMMENTOI VUODEN 2022 ENSIMMÄISTÄ vuosipuoliskoa:

Energiamarkkinoiden murros on käynnissä ja voimistuu entisestään. Sekä YK:n pääsihteeri että ilmastotoimien neuvonantaja ovat painottaneet uusiutuvan energiantuotannon voimakasta lisäämistä, siihen liittyvän byrokratian vähentämistä ja erilaisten valtiontukien siirtämistä fossiilista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Maailman ilmatieteenlaitoksen WMO:n neljä keskeistä ilmastonmuutoksen etenemistä seuraavaa mittaria nousivat ennätyslukemiin viime vuonna. EU:n ilmastopakettia saatiin eteenpäin kesäkuussa, kun EU-parlamentti pääsi sopuun kannastaan kolmeen keskeiseen lakihankkeeseen. Myös me Merus Powerilla tuomme oman panoksemme ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Voimme omalta osaltamme tukea tätä siirtymää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Suunnittelemillamme ja valmistamillamme sähkövarastoilla voidaan tukea uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoilla ja varmistaa sähköverkkojen luotettava toiminta. Sähkönlaaturatkaisuilla parannetaan teollisuuden energiatehokkuutta.

Strateginen tavoitteemme on olla merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja pohjoismaissa ja toimia sähkövarasto- ja sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla. Uusimmassa EU Horizon ECSEL -tuotekehityshankkeessamme kehitämme ratkaisuja parantamaan sähköverkkojen sietokykyä ja toimintavarmuutta sekä mahdollistamaan uusiutuvan energian integrointi sähköistyvän liikenteen kanssa. Tässä integroinnissa hyödynnämme sähkönlaadun järjestelmiä, älykästä verkon ohjausta ja uusia sähkövarastointiteknologioita.

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko oli yhtiöllemme sekä liikevaihdon että tuloksen kannalta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Liiketoiminnassamme alkuvuoden liikevaihto on tyypillisesti pienempi kuin loppuvuoden. Arvioimme että tänäkin vuonna jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto on merkittävästi alkuvuotta parempi, vaikka komponenttipula tuo epävarmuutta toimitusaikoihin ja kustannuksiin.

Olemme solmineet uuden pilotointisopimuksen sähköyhtiö Helenin kanssa ja sopimuksen mukaan Merus Powerin sähkövarasto tullaan asentamaan Mankalan vesivoimalaitoksen yhteyteen tukemaan vesivoimalan toimintaa taajuudensäätömarkkinoilla. Tämä on vesivoimalle uutta teknologiaa, joka konseptoidaan pilotointiprojektissa. Suurempien, pitkäjänteisempien sähkövarastokauppojen osalta neuvottelumme eivät tuottaneet vielä tavoiteltuja tuloksia. Meille on tärkeää varmistaa tulevaisuutemme kannalta strategisesti merkittävä asema kasvavalla markkinalla ja solmia hyviä kumppanuuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Sähkövarastomarkkinoilla olemme panostaneet tulevaisuuden kasvuun ja vahvistaneet myyntitiimiämme.

Sähkönlaaturatkaisujen liiketoiminta-alueella alkuvuotemme on ollut ennätysten aikaa, ja olemme pystyneet kasvamaan vahvasti. Kevyen teollisuuden ratkaisujen puolella olemme saaneet selkeästi aikaisempia vuosia enemmän tilauksia. Erityisesti datakeskusmarkkinalla olemme pystyneet vahvistamaan asemaamme sekä USA:ssa että Euroopassa. Raskaanteollisuuden sähkönlaaturatkaisujen myynti kasvaa odotettua paremmin. Olemme saaneet vahvan tilauskannan ja asiakkuuksia erityisesti metalliteollisuudesta.

Komponenttipula hankaloittaa liiketoimintaamme tuomalla epävarmuutta ja pidentämällä toimitusaikojamme. Oma suunnittelu- ja tuotekehitystiimimme tuo joustavuutta mahdollistamalla korvaavien tuotteiden käytön. Tästä huolimatta komponenttipulan jatkuminen ja vaikeutuminen lisäävät epävarmuutta loppuvuoden kasvun ennustettavuuteen.

Palveluliiketoimintamme kasvu on tasaista varaosa- ja huoltopalveluissa. Uudella etäpalvelu- ja hallinnointiohjelmistolla on mahdollisuus kasvattaa palveluliiketoimintaamme sekä sähkönlaatu- että sähkövarastomarkkinoilla.

Kuluvana kautena olemme saaneet tunnustusta sekä innovatiivisista tuotteistamme että kasvujohteisesta työstämme. Meille on myönnetty Frost & Sullivanin Global Technology Innovation Leadership -palkinto sekä Kauppalehden Kasvuyritys- ja Menestyjä- sertifikaatit. Kiitos menestyksestämme kuuluu koko Merus Powerin ammattitaitoiselle henkilöstölle, jonka intohimona on kehittää ja valmistaa maailmallakin tunnustusta saanutta teknologiaa, jolla voidaan edistää energiamurrosta ja energiatehokasta tulevaisuutta.

Haastavassa liiketoiminnan tilanteessa olemme pystyneet kasvamaan vahvasti vaikeista olosuhteista huolimatta. Työskentelemme määrätietoisesti lunastaaksemme sijoittajille antamamme lupaukset ja tavoitteemme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi meille strategisesti merkittävillä markkinoilla, jotka ovat sähkövarastot ja uusiutuvan energian integrointi Euroopassa sekä globaali sähkönlaatumarkkina digitaalisine palveluineen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tiedotustilaisuus

Merus Power järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun suomenkielisen tiedotustilaisuuden 24.8.2022 klo 11.30. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina. Tilaisuuteen rekisteröidytään etukäteen alla olevasta linkistä.

https://teams.microsoft.com/registration/KM8Z6-zMFki0Iwsf0c7ayg,5WQ0Go3TsUOzJOSh6ImA6A,_wrkGrSXpUq5w9c3_25r8A,tVVuQCfjvE-0hHlsXBvmHQ,Ri67O0LfFUKNDuY29nyzPQ,kRk80GtJJUmsNUakrc3Llg?mode=preview

Tilaisuuden materiaali julkaistaan nettisivuillamme tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/

Merus Power Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Merus Power Oyj, toimitusjohtaja Kari Tuomala, puhelin: +358 20 735 4320
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:

Merus Power on teknologiayhtiö, joka edistää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 14,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.

Tilaa

Liitteet & linkit