Liikuntabrändi tutkittiin

Method Putkisto vakuuttaa harrastajansa

Method Putkisto on kansainvälisen maineen saavuttanut suomalainen kehonhallintamenetelmä, jonka kehitti ja jota edelleen oman kehon ja käytännön kautta kehittää Marja Putkisto. Menetelmä tunnetaan mitattavista tuloksistaan ja tuhansien käyttäjien suositusten kautta. KTM Anni Wahlroos tutki Method Putkisto brändin tunnettuutta Pro Gradu tutkielmana Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon syksyllä 2013. Tutkimuksen valossa Method Putkisto on harrastajiensa keskuudessa ainutlaatuisen arvostettu brändi. Jopa 98 % suosittelisi kyseistä kehonhallinan ja –huollon muotoa ystävilleen. Bränditutkimus julkistettiin Helsingin keskustan Method Putkisto Studion avajaisissa 10.tammikuuta 2013.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä kesällä 2013. Vastauksia kyselyyn saatiin yli 450 kappaletta. Bränditutkimuksen tarkoituksena oli saavuttaa ymmärrystä vallitsevista mielikuvista ja käsityksistä, jotka liittyvät Method Putkiston brändiin niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien keskuudessa. Method Putkisto on kokonaisuus joka on sekä uniikki että arvostettu, tarjoten kuluttajille ammattitaitoista ja osaavaa, täysin muista poikkeavaa yksilöllistä ohjausta ryhmässä, Wahlroosin tutkimus paljastaa.

Method Putkiston brändiä tutkinut KTM Anni Wahlroos painottaa ainutlaatuisen brändin merkitystä: Arvostettu ja luotettava brändi tuo kuluttajalle turvallisuuden tunnetta ja samalla tarjoaa arvolupauksen. Wahlroos tuo tutkimuksessaan esille monipuolisesti erilaisia brändiin liittyviä tekijöitä sekä asiakkaiden että ohjaajien näkökulmasta. Tutkimus osoittaa muun muassa, että asiakkaiden kokevat itsensä sekä energisiksi, että vetreiksi, kevyiksi, ryhdikkäiksi ja rentoutuneiksi tuntien jälkeen. Mikä tärkeintä, asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä ja jopa 98 % asiakkaista suosittelisi kyseistä kehonhallinnan ja -huollon muotoa ystävilleen.

MP-menetelmässä on neljä erikoisohjelmaa, jotka pureutuvat syvemmin erikoisalueisiin: MP Pilates, MP Huippuliikkuja, MP Kevytohjelma, ja MP 3D Luonnollinen kasvoklinikka. Viime vuosina myös huippu-urheilu on ottanut MP:n käyttöönsä urheilijoiden kehonhuollossa, tulosten parantamiseksi. Method Putkisto-ohjaajaksi kouluttaudutaan MP Instituutissa, jossa vuosittain käynnistyy kaksi runsaan vuoden kestävää ohjaajakurssia.

Metodin perustana on MP dynaaminen syvävenyttelytekniikka

Method Putkiston perusajatuksena on syvävenytys harjoitteilla pidentää tarkasti kehon lyhyet ja kireät lihakset, jolloin keho vapautuu takaisin sen neutraaliasentoon. Neutraaliasennon hallinta on kaikkien onnistuneiden fyysisten suoritusten perusta. Syvähengitysharjoitteet lisäävät pallean kimmovoimaa ja nostavat rintakehän sen oikeaan ripustukseen. Syväjumppaharjoitteet vahvistavat ryhtiä ylläpitäviä lihaksia.

Professori Esko Mälkiä toteaa seuraavasti:” Method Putkisto -metodi perustuu systemaattisiin, oman kehon ehdoilla eteneviin ja hyvin koulutettujen ohjaajien opastuksella tehtäviin harjoituksiin. Harjoitukset edistävät yksilöllisesti ihmisen mekaanisen ja fysiologisen rakenteen mahdollistamaa liikkumiskykyä muokaten samalla jokaisen omaa rakennetta kohti yksilöllistä ihannetta. Harjoittelu perustuu erityisesti kehon keskeisten syvien kudosten luoman perustan vahvistamiseen ja liikkumiskyvylle olannaisten lihas-, jänne- ja nivelrakenteiden sekä niiden säätelyn kehittämiseen lähinnä toiminnallisesti mielekkäissä asennoissa ja liikkeissä."

Marja Putkisto

Marja Putkisto on Method Putkiston kehittäjä, MP Instituutin perustaja, tuottaja. Hän on julkaissut metodeistaan kaikkiaan 10 kirjaa ja työskennellyt 25 vuotta kehonhallinnan kokopäiväisenä ammattilaisena. Marja toimii Method Putkisto Finland Oy:n johtajana ja MP Instituutin ohjaajakoulutuksen vastaavana kouluttajana sekä Suomessa että Isossa-Britanniassa.  Useita kansainvälisiä kunniamainintoja saavuttanut Method Putkisto viettää kuluvana vuonna 21-vuotisjuhlavuottaan MP-ohjaajien vuotena.

Lisätietoja antaa:

Bränditutkimuksesta

KTM Anni Wahlroos puhelin: 044 301 9632 s-posti: anni.wahlroos@gmail.com

Methdo Putkistosta:

Marja Putkisto puhelin: 050 318 8338 s-posti: marja.putkisto@methodputkisto.com

Multimedia

Multimedia