Method Putkisto -kehonhallintamenetelmän kehittäjä Lontoosta tarjoaa Method Putkisto -kehonhallinnan mestaritapahtuman ratsastajille

Marja Putkiston kehittämä Method Putkisto Huippuliikkuja -ohjelma on suunnattu nyt myös ratsastajille. Se on kokonaisvaltainen ja lähestymistavaltaan ainutlaatuinen. Ohjelman avulla ratsastaja oppii tiedostamaan ja linjaamaan kehoaan paremmin. Menetelmän harjoittaminen kehittää myös hienokoordinaatiota ja kehonhallinnan lisäksi liikkeenhallintaa.

Marja vierailee Helsingin Keskustan Method Putkisto Pilates Studiolla perjantaina 11. huhtikuuta klo 17.00-19.30, tapahtuman hinta 135 €. Ilmoittautumiset: www.methodputkisto.com/fi/shop

Mikä on Method Putkisto 3D Huippuliikkuja?

Marja Putkiston kehittämä kokonaisvaltainen ja uudenlainen tapa harjoittaa kehoa sen huippusuoritukseen.

Method Putkisto 3D Huippuliikkuja -ohjelman tavoitteena on saavuttaa oman kehon liikkumisen laadullinen optimi ja estetiikka. Ohjelma opettaa korjaamaan, tukemaan ja hallitsemaan selkärangan liikkeitä. Se harjoittaa kehon ydintuesta vahvan ja dynaamisen kaikkien fyysisten suoritusten perustaksi ja tueksi. Tällöin kehon painopiste pysyy kohti kehon keskuslinjaa kaikissa liikkumisen asennoissa. Ohjelman pohjana ovat Method Putkisto -harjoitteet, joiden ajatusmalli siirretään lajiin tai liikkeeseen. 3D tarkoittaa tapaa, jolla MP Huippuliikkuja rakentuu ja joka saa aikaan yleensä odotettua suuremman (senso-motorinen) kehityksen.

Ratsastajan kehonhallinnan haasteet

Ratsastajan saumaton yhteistyö hevosen kanssa vaatii taitoa tunnistaa hevosen kehonliikettä ja mukauttaa oman kehon käyttö tähän. Ratsastajan on ensiarvoisen tärkeä tiedostaa ja tunnistaa oman kehonsa liikkeenhallinta ja sitä edistävät tai estävät tekijät. Mitä paremmin ratsastaja tiedostaa oman kehonsa ja sen toiminnan, sitä pienemmillä avuilla hän kykenee vaikuttamaan hevoseen, jolloin ristiriitaiset viestit hevosen ja ratsastajan välillä vähenevät huomattavasti. Tämä vaikuttaa ratsastuksen laadun paranemiseen kaikilla tasoilla harrastajista kilpaurheilijoihin.

Ratsastuksen teknisen osaamisen lisäksi ratsastaja tarvitsee tasapainoisen lihaksiston, syvien lihasten voimaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota. Method Putkiston avulla ratsastaja oppii tiedostamaan paremmin omaa kehoaan, kehittämään sen hermotusta ja toiminnollisuutta. Ratsastus lajina on hyvin staattinen ja ratsastusasento myös muokkaa kehoamme. Method Putkiston harjoitteilla voimme neutralisoida lajin aiheuttamia haittoja kehossa. Method Putkisto opettaa korjaamaan, tukemaan ja hallitsemaan ratsastajan selkärangan liikkeitä. Se harjoittaa keskikehon ydintuesta vahvan ja dynaamisen mikä mahdollistaa neutraalin asennon hallinnan ratsastuksen aikana, jolloin hevosen liike ei kuormita ratsastajan selkärankaa virheasentojen kautta.

Mikä on Method Putkisto?

Method Putkisto on kansainvälisen maineen saavuttanut suomalainen kehonhallintamenetelmä, jonka kehitti ja jota edelleen oman kehon ja käytännön kautta kehittää Marja Putkisto. Menetelmä tunnetaan mitattavista tuloksistaan ja tuhansien käyttäjien suositusten kautta. MP-menetelmässä on neljä erikoisohjelmaa, jotka pureutuvat syvemmin erikoisalueisiin: MP Pilates, MP Huippuliikkuja, MP Kevytohjelma, ja MP 3D Luonnollinen kasvoklinikka. Viime vuosina myös huippu-urheilu on ottanut MP:n käyttöönsä urheilijoiden kehonhuollossa, tulosten parantamiseksi. Method Putkisto-ohjaajaksi kouluttaudutaan MP Instituutissa, jossa vuosittain käynnistyy kaksi runsaan vuoden kestävää ohjaajakurssia. Method Putkisto Instituutin koulutuspaikkana toimii Kisakallion Urheiluopisto.

Metodin perustana on MP dynaaminen syvävenyttelytekniikka

Method Putkiston perusajatuksena on syvävenytys harjoitteilla pidentää tarkasti kehon lyhyet ja kireät lihakset, jolloin keho vapautuu takaisin sen neutraaliasentoon. Neutraaliasennon hallinta on kaikkien onnistuneiden fyysisten suoritusten perusta. Syvähengitysharjoitteet lisäävät pallean kimmovoimaa ja nostavat rintakehän sen oikeaan ripustukseen. Syväjumppaharjoitteet vahvistavat ryhtiä ylläpitäviä lihaksia.

Professori Esko Mälkiä toteaa seuraavasti: "Method Putkisto -metodi perustuu systemaattisiin, oman kehon ehdoilla eteneviin ja hyvin koulutettujen ohjaajien opastuksella tehtäviin harjoituksiin. Harjoitukset edistävät yksilöllisesti ihmisen mekaanisen ja fysiologisen rakenteen mahdollistamaa liikkumiskykyä muokaten samalla jokaisen omaa rakennetta kohti yksilöllistä ihannetta. Harjoittelu perustuu erityisesti kehon keskeisten syvien kudosten luoman perustan vahvistamiseen ja liikkumiskyvylle olannaisten lihas-, jänne- ja nivelrakenteiden sekä niiden säätelyn kehittämiseen lähinnä toiminnallisesti mielekkäissä asennoissa ja liikkeissä."

Marja Putkisto

Marja Putkisto on Method Putkiston kehittäjä, Method Putkiston Instituutin perustaja, tuottaja. Hän on julkaissut metodeistaan kaikkiaan 13 kirjaa ja työskennellyt 25 vuotta kehonhallinnan kokopäiväisenä ammattilaisena. Marja toimii Method Putkisto Finland Oy:n johtajana ja MP Instituutin ohjaajakoulutuksen vastaavana kouluttajana sekä Suomessa että Iso-Britanniassa. Useita kansainvälisiä kunniamainintoja saavuttanut Method Putkisto viettää kuluvana vuonna 21-vuotisjuhlakauttaan MP-asiakkaiden vuotena.

Sanna Siekkinen

Sanna Siekkinen on Suomen ensimmäinen Method Putkisto Huippuliikkuja -metodiin ja harjoittelumuotoon erikoistunut ohjaaja ja asiantuntija. Sanna on muokannut metodin oppeja ratsastajien tarpeisiin.

Lisätietoja:

Equstom –ratsastajan liikuntakeskus

Sanna Siekkinen

puh. 040 515 68 09

sanna@equstom.fi

www.equstom.fi

Method Putkisto

Marja Putkisto

puh. 050 318 8338

marja.putkisto@methodputkisto.com

www.methodputkisto.com

Method Putkisto Studio Helsinki – Keskusta

Töölönkatu 3 A, 4. krs

Multimedia

Multimedia