Hannu Ilvesniemi maantutkimuksen professoriksi Metlaan

Tiedote julkaistavissa 7.10.2003 Hannu Ilvesniemi maantutkimuksen professoriksi Metlaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 26.9.2003 MMT Hannu Ilvesniemen maantutkimuksen professorin virkaan. Viran sijoituspaikka on Vantaan tutkimuskeskus, jossa Ilvesniemi aloittaa vuoden 2004 alussa. Maantutkimuksen professori tutkii kangasmaan ominaisuuksia ja niitä sääteleviä fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia prosesseja sekä maaperää osana metsäekosysteemiä. Lisäksi professorin tutkimusalaan kuuluvat metsämaiden luokitus maaperätunnusten avulla, maan viljavuus ja sen säilyttäminen. Hannu Ilvesniemi on opiskellut maatalous- ja metsätieteitä Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1992. Metsämaatieteen dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1999. Ilvesniemellä on pitkä ura tutkimus- ja opetustehtävistä Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä Ilvesniemi hoitaa Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen johtajan ja metsämaatieteen yliopistonlehtorin tehtäviä. Ilvesniemen merkittävimmät tähänastiset tutkimukset ovat käsitelleet metsämaan happamoitumista ja maan orgaanisen aineksen merkitystä happamoitumisessa sekä maassa olevan alumiinin vaikutusta puihin. Ilvesniemi on tutkinut myös veden, ravinteiden ja hiilen liikkeitä maassa ja tehnyt niihin liittyviä mallitarkasteluja. Lisätietoja: professori Jari Hynynen puh. 010 211 2350 tai 050 3912350 sähköposti: jari.hynynen@metla.fi Hannu Ilvesniemen yhteystiedot: metsämaatieteen yliopistonlehtori Hannu Ilvesniemi Metsäekologian laitos PL 27 00014 Helsingin yliopisto puh. (09) 191 58121 sähköposti: hannu.ilvesniemi@helsinki.fi Tiedote on luettavissa Metlan Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.metla.fi/tiedotteet/2003/ 2003-10-07-nimitys-maantutkimus.doc ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00480/wkr0002.pdf