Kaksi professorinimitystä Metlassa

Report this content

Kaksi professorinimitystä Metlassa Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 21.8.2002 kaksi professoria virkoi-hinsa. Filosofian tohtori (FT) Heikki Henttosen nimitettiin metsäeläintieteen professorin virkaan 1.9.2002 alkaen. Metlan Joensuun tutkimuskeskukseen perustettavaan uuteen kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virkaan nimitettiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) Timo Karjalainen 1.10.2002 alkaen. Metsäeläintieteen professorin virka Metsäeläintieteen professorin viran tutkimusala kattaa metsätaloudellisesti merkitykselliset eläimet, niiden ekologian ja niiden aiheuttamat tuhot sekä metsäeläimistön ja metsätalouden ekologisen kestävyyden väliset yhteydet. Perinteisesti viran tehtävät ovat kohdistuneet metsänuudistamista, varttuneen metsän kasvatusta ja puutavaran laatua uhkaavien tuhoeläinten tutkimiseen. Nykyisin metsäeläintiede painottuu myös voimakkaasti luonnonsuojelubiologiaan ja populaatiobiologiaan. Viran sijaintipaikka on Metlan Vantaan tutkimuskeskus. FT Heikki Henttonen valittiin virkaan kymmenen hakijan joukosta. Henttonen on opiskellut eläintiedettä Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1987. Metsäntutkimuslaitoksella Henttonen on työskennellyt tutkijana vuodesta 1988, erikoistutkijana vuodesta 1995 ja metsäeläintieteen määräaikaisena professorina vuodesta 2000. Henttonen on tutkijana tuottelias ja kansainvälinen. Hänen tutkimusaiheitaan ovat muun muassa pikkunisäkkäät, muut kasvinsyöjät sekä nisäkkäiden loiset ja virukset. Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virka Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin viran tieteenalaan kuuluu vertaileva metsäpolitiikka siirtymä- ja markkinatalouksien välillä sekä eri siirtymä-talouksien kesken. Tutkimus kohdistuu Venäjän ja muiden siirtymätalouksien kestävään metsätalouteen ja metsäsektorin markkinoiden ja metsäpolitiikan välisiin yhteyksiin. Virka on yhteinen Joensuun yliopiston kanssa, ja sen sijaintipaikka on Metlan Joensuun tutkimuskeskus. MMT Timo Karjalainen valittiin viiden hakijan joukosta. Hän on opiskellut Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa, josta hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 1997. Karjalainen on toiminut tutkijana Joensuun yliopistossa ja vuodesta 1997 Euroopan metsäinstituutissa, aluksi vanhempana tutkijana ja sitten ohjelmajohtajana. Karjalaisen tutkimusaiheet ovat liittyneet muun muassa hiilitaseeseen ja metsävarojen kehitykseen Euroopassa. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin toimikunnissa, mukaan lukien hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n. Hänellä on runsaasti kokemusta yhteistyöstä Venäjän ja muiden siirtymätalouksien maiden tutkijoiden kanssa. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen puh. (09) 8570 5240 tai 040 575 1713, sähköposti: Kari.Mielikainen@metla.fi Professorien yhteystiedot: Professori Heikki Henttonen puh. (09) 8570 5477 tai 040 521 9451, sähköposti: Heikki.Henttonen@metla.fi kotisivu http://www.metla.fi/pp/HkHe/ Professori Timo Karjalainen puh. (013) 252 0240 tai 050 567 8861, sähköposti: Timo.Karjalainen@efi.fi kotisivu http://www.efi.fi/staff/karjalainen.html ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00350/wkr0002.pdf