Kolin kansallispuiston uusi hoito- ja käyttösuunnitelma valmistunut - valmistelijat yksimielisiä

Report this content

Kolin kansallispuiston uusi hoito- ja käyttösuunnitelma valmistunut - valmistelijat yksimielisiä Ehdotus Kolin kansallispuiston uudeksi hoito- ja käyttösuunnitelmaksi vuosille 2003-2010 on valmistunut. Uusi suunnitelma sovittaa yhteen luonnonsuojelun sekä luonto- ja kulttuurimatkailun tavoitteet ja kehittämistoiveet. Kansallispuiston käyttöä ympäristökasvatukseen, tutkimukseen sekä kulttuuritoimintaan ehdotetaan kehitettäväksi. Matkailupalvelut ja rinnetoiminnot turvataan. Toteutuessaan suunnitelman toimenpiteet kohentavat merkittävästi Kolin alueen työllisyyttä. Laaja lausuntokierros Suunnitelman laadintaan osallistui Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Joensuun tutkimuskeskuksen kutsumana laaja 15 jäsenen ohjausryhmä, johon kuului valtion ja kuntien, Joensuun yliopiston, yrittäjien, maanomistajien, luonnonsuojelijoiden ja Kolin paikallisyhteisön edustajia. Ohjausryhmän yksimielisesti hyväksymä kehittämisehdotus lähetetään nyt lausunnoille eri sidosryhmille, minkä jälkeen Metsäntutkimuslaitos viimeistelee suunnitelman ja toimittaa sen ympäristöministeriölle hyväksyttäväksi. Monimuotoisuus, kaskimaisemat ja ahojen hoito-ohjelmat tärkeä osa suunnitelmaa Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti kansallispuiston viljely-metsiin: Kolin kansallispuiston metsistä kolmasosa (noin 700 hehtaaria) on viljelymetsiä, joiden kehitystä ohjataan kohti luonnontilaista rakennetta. Aiempien vuosien tapaan kaski- maisemaa palautetaan Kolille ja hyvin käynnistynyttä ahojen hoito- ohjelmaa jatketaan. Kolin kansallispuiston tutkimuskäyttöä lisätään Metla valmistelee erillisen Kolin tutkimuskäyttöohjelman. Kansallispuisto muodostaa laajan "luonnon laboratorion", jossa tutkitaan muun muassa luonnonhoitotoimien vaikutta-vuutta, metsien rakennetta ja kehitystä, retkeilijöiden ja matkailijoiden odotuksia ja tavoitteita sekä matkailun vaikutuksia luontoon ja paikallistalouteen. Tutkimuksista saatavat tiedot ja kokemukset auttavat kehittämään niin Kolin kuin muidenkin vastaavien alueiden toimintaa jatkossa. Lisätietoja: · Tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. (013) 251 4000 tai 040 563 9252 · Puistonjohtaja Lasse Lovén, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto, puh. (013) 672 205 tai 0400 104346 Tietoa uuden hoito- ja käyttösuunnitelman sisällöstä sekä lista ohjausryhmän jäsenistä löytyy Metlan www-sivuilta, osoitteesta: · http://www.metla.fi/tiedotteet/2002/2002-10-21-koli-suunnitelma.htm ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00630/wkr0002.pdf