Kolin kansallispuistossa ennallistetaan metsä- ja suoluontoa ja hoidetaan perinnemaisemaa

Tiedote 13.12.2004 Kolin kansallispuistossa ennallistetaan metsä- ja suoluontoa ja hoidetaan perinnemaisemaa Kolin kansallispuistossa on kuluneen vuoden aikana toteutettu laajoja metsä- ja suoluonnon ennallistamistöitä sekä perinneympäristöjen hoitotoimenpiteitä. Ennallistamis- ja hoitotoimet ovat osa LIFE to Koli -hanketta, jonka tavoitteena on turvata Kolin kansallispuiston Natura 2000 -suojelualueen arvokkaiden luontotyyppien ja niistä riippuvaisten eliölajien suotuisa suojelutaso. Ennallistaminen on myös keskeinen suojelualueiden luontoarvojen kohottamiseen tähtäävä, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimenpide. Ennallistamisella pyritään palauttamaan ihmistoiminnan muuttamia elinympäristöjä takaisin luonnon­tilaan. Perinne­ympäristöjen hoidolla puolestaan pyritään säilyttämään niittyjä, kaskia, laitumia ja muita kulttuuri­ympäristöjä, jotka menettäisivät luontoarvonsa ja erityispiirteensä ilman aktiivisia toimenpiteitä. Kuluneen vuoden aikana jatkettiin ennallistamis- ja kaskiohjelmien toteutusta, minkä lisäksi aloitettiin kansallispuiston lehtoalueiden hoitosuunnitelman laatiminen ja niittyjen hoitosuunnitelman päivitys. Kansallispuistossa poltettiin vuonna 2004 kaskia lähes 7 hehtaaria, minkä lisäksi noin 5 hehtaarilla tehtiin valmisteltuja ensi vuonna toteutettavia kaskenpolttoja varten. Varsinaisia metsien ennallis­tamis­­­polttoja tehtiin vähän, vain puolisen hehtaaria, koska kesä oli hyvin sateinen. Sää ei sen sijaan haitannut ensi vuoden ennallistamispolttojen esivalmisteluja, joita tehtiin 13 hehtaarilla. Vuonna 2003 alkaneen hankkeen aikana on ennallistettu soita yhteensä yli 20 hehtaaria, josta suurimman osan muodostaa tänä syksynä toteutettu noin 15 hehtaarin laajuinen Kolin Pitkäsuon ennallistaminen. Suo-ojien täyttäminen ja maise­moin­tityöt tehtiin kaivinkoneella. Maastokauden aikana kansallispuiston metsiin perustettiin yli sata pysyvää koealaa. Koe­järjestelyjen avulla pyritään selvittämään, miten ennallistamiskäsittelyt vaikuttavat aikanaan istuttaen tai kylväen perustettujen metsien puustoon ja kasvillisuuteen, minkä lisäksi seurataan moni­muotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrän ja laadun kehitystä. Osana ennallistamisvaikutusten arviointia tutkitaan myös kuusen kirjanpainajakannan kehitystä houkute- eli feromonipyydysten avulla. Kirjanpainaja on metsätuhoja aiheuttava hyönteinen, joka runsaasti lisääntyessään on vaaraksi kuusikoille. Tutkimuksen tavoitteena on kyetä ennakoimaan kansallispuiston lähi­stöllä kasvaville talousmetsille aiheutuvia tuho­riskejä, jotka voivat kasvaa ennallista­mistoimien seurauksena. EU:n LIFE-ohjelmaan kuuluvaan LIFE to Koli -hankkeeseen osallistuvat Metlan lisäksi Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ympäristö­keskus. Lisäksi hanke on tarjonnut ansaintamahdollisuuksia Kolin alueen asukkaille ja yrittäjille. Hankkeesta kertovat esittelytaulut ovat nähtävinä Kolin laella sijaitsevassa Luonto­keskus Ukossa sekä Kolin kylässä Kulttuuritalo Kolin Ryynäsessä. Kaski­kulttuuriin voi tutustua Kasken kierros -teemapolulla, jota laajennettiin tänä vuonna. Kolin kansallispuisto sijaitsee Lieksassa Pielisen länsirannalla. Kansallispuisto on Metsäntutkimus­laitoksen hallinnassa, ja sen pinta-ala on noin 3000 hehtaaria. LIFE to Koli -hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Natura 2000 -suojeluohjelmaan liitettäväksi esitetylle alueelle, joka kattaa kansallispuiston alueesta lähes 90 prosenttia. Lisätietoja: MMT Kalle Eerikäinen, vanhempi tutkija, LIFE to Koli -hankkeen vetäjä, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 010 211 3165, kalle.eerikäinen@metla.fi Tiedote Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/2004/2004-12-13-koli.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=57165&fn=wkr0001.pdf

Liitteet & linkit