Metla nimitti kaksi professoria

Report this content

Metla nimitti kaksi professoria Suomen ensimmäinen luontomatkailun professori Rovaniemelle, puutieteen professorin virka vakinaistettiin Joensuussa Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti perjantaina 24.1.2003 kaksi professoria virkoihinsa. Puutieteen professorin virkaan nimitettiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) Erkki Verkasalo 1.5.2003 alkaen. Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteiseen luontomatkailun professorin virkaan nimitettiin filosofian tohtori (FT) Jarkko Saarinen 1.2.2003 alkaen. Puutieteen professorin virka Puutieteen professori tutkii erityisesti puun raaka-aineominaisuuksia ja niiden hyödyntämistä pk-teollisuudessa. Tutkimuksen aihepiiri on laaja, aiheet kattavat puun raaka-ainekysymysten ja mittausmenetelmien hallinnan metsästä jalostukseen ja jatkojalostuksen kautta pk-sektorin markkinoille. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen metsä- ja puualan alueelliseen kehittämiseen. Viran sijaintipaikka on Metlan Joensuun tutkimuskeskus. MMT Erkki Verkasalo valittiin virkaan, jota hän on hoitanut määräaikaisesti vuodesta 1998. Verkasalo on opiskellut puu- ja metsäteknologiaa Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1997, sekä Virginia Tech -yliopistossa Yhdysvalloissa. Metlassa hän on työskennellyt vuodesta 1984 ja on tällä hetkellä Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman koordinaattori. Verkasalon tutkimusaiheita ovat muun muassa puuraaka- aineen käyttömahdollisuudet, puutavaran mittaus sekä lehti-, harvennus- ja suopuiden tekniset ominaisuudet tavoitteena puunkäytön monipuolistaminen. Lisäksi hän on perehtynyt puuta käyttävän teollisuuden tuotekehitystyöhön ja yritystoimintaan. Luontomatkailun professorin virka Suomen ensimmäinen luontomatkailun professorin virka on perustettu Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteistyönä ja se sijoitetaan Metlan Rovaniemen tutkimusasemalle. Viran tutkimusaiheisiin kuuluvat luontoon perustuva matkailu, sen alueelliset ja taloudelliset vaikutukset sekä matkailu osana luonnon kestävää käyttöä. Tärkeä tutkimushaaste on myös luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Professori vastaa luontomatkailun opetuksesta Lapin yliopistossa. FT Jarkko Saarinen valittiin virkaan kolmen hakijan joukosta. Hän on opiskellut maantiedettä Oulun yliopistossa, jossa hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 2001. Saarinen on työskennellyt Metsän tutkimuslaitoksessa vuodesta 1992, ja hän on toiminut vierailevana tutkijana Aldo Leopold Instituutissa Yhdysvalloissa. Saarinen koordinoi luontomatkailun tutkimusta Metlassa ja hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. matkailu ja sen vaikutukset, kestävä matkailu, luontomatkailu ja sen kehittäminen sekä siihen liittyvät aluetaloudelliset ja menetelmälliset kysymykset. Lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta opetuksesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, puh. (09) 8570 5240 tai 050 391 2020 Professorien yhteystiedot: * Professori Erkki Verkasalo, puh. (013) 251 4143, gsm 050 347 5104 sähköposti: erkki.verkasalo@metla.fi, kotisivu: http://www.metla.fi/pp/EVer/index.htm * Professori Jarkko Saarinen, puh. (016) 336 4347, gsm 050 391 4553 sähköposti: jarkko.saarinen@metla.fi, kotisivu: http://www.metla.fi/pp/JaSa/index.htm Tiedote luettavissa myös osoitteessa: http://www.metla.fi/tiedotteet/2003/2003-01-27-nimitykset.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00560/wkr0002.pdf