Metsäsektorin suhdannekatsaus 2004-2005 ilmestynyt: Metsäteollisuustuotteiden kulutuksen kasvu nostaa kuitupuun kysyntää

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2004-2005 ilmestynyt: Metsäteollisuustuotteiden kulutuksen kasvu nostaa kuitupuun kysyntää Maailmantalouden kasvu ja euroalueen talouskasvun elpyminen ovat nostaneet metsäteollisuustuotteiden kysyntää, mikä on kasvattanut Suomen vientimääriä. Kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan heijastunut ylitarjonnan ja vahvan euron vuoksi juurikaan tuotteiden hintoihin, vaan hintakehitys on edelleen epävarmaa päävientimarkkinoilla Euroopassa. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat metsäsektorin suhdannekehitystä tänään julkaistavassa Metsäsektorin suhdannekatsauksessa vuosille 2004-2005. Ennusteiden keskeiset epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin. Paperin vienti kasvaa, mutta hintakehitys epävarmaa Paino- ja kirjoituspaperin kulutuksen kasvu vientimarkkinoilla nostaa Suomen vientimääriä selvästi tänä ja ensi vuonna. Vaikka paperin vientihinta hieman loppuvuodesta 2004 nousee, viennin keskihinta jää tänä vuonna selvästi viime vuotta alemmaksi. Vielä ensi vuonna ylitarjonta hidastaa hinnannousua ja viennin keskihintojen odotetaan ylittävän parilla prosentilla kuluvan vuoden hintatason. Sahatavaramarkkinoilla jatkuu kireä kilpailu Asuinrakentamisen kasvu jää ensi vuonna Euroopan vientimarkkinoilla korjausrakentamisen varaan. Tämä yhdessä runsaan sahatavaran tarjonnan kanssa pitää sahateollisuuden kilpailun kovana. Suomen sahatavaran tuotanto ja vienti sekä hinnat laskevat hieman. Raakapuun kysyntä korkealla, hintataso pysyy vakaana Paperiteollisuuden tuotannon kasvu ja sahatavaran edelleen suuret tuotantomäärät pitävät raakapuun kysynnän vilkkaana. Sahateollisuuden suhdannekehityksen valossa tukkipuun hintoihin ei odoteta ensi vuonna nousua ja kuitupuun hinnan nousu arvioidaan paperiteollisuuden hintakehityksen perusteella pieneksi. Katsaus sisältää myös viisi erityisartikkelia, joissa käsitellään mm. puutuotteiden vientimahdollisuuksia Kiinaan ja metsäverotuksen siirtymäkauden vaikutuksia puumarkkinoihin. Lisätietoja: MMT Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos / Vantaan tutkimuskeskus, puh. 010 211 2232, sähköposti riitta.hanninen@metla.fi Tiedote Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/2004/2004-11-03-suhdannekatsaus.htm Laajempi tiedote osoitteessa: http://www.metla.fi/tiedotteet/2004/2004-11-03-suhdannekatsaus-lisatieto.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20220/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit